Prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:47:34, on 05-05-15

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

D:\PROGRAM FILES\KASPERSKY LAB\KASPERSKY ANTI-VIRUS PERSONAL\KAVSVC.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

D:\PROGRAM FILES\KASPERSKY LAB\KASPERSKY ANTI-VIRUS PERSONAL\KAV.EXE

D:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\DIGITAL IMAGING\UNLOAD\HPQCMON.EXE

D:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\HP SHARE-TO-WEB\HPGS2WND.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

D:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE

D:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\HP SHARE-TO-WEB\HPGS2WNF.EXE

D:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WINOA386.MOD

D:\MICHU\PROGRAMY\ŚCIąGNIęTE\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nitka.net.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\JCCATCH.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FGIEBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.ExE

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Intense Registry Service] IntEdReg.exe /CHECK

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [kavsvc] D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakLogon

O4 - HKLM\..\RunServices: [syswin] "C:\WINDOWS\SYSTEM\syswin.exe" -at

O4 - HKLM\..\RunServices: [vxdKrn] "C:\WINDOWS\SYSTEM\vxdKrn.exe" -at

O4 - HKLM\..\RunServices: [wskrnl] "C:\WINDOWS\SYSTEM\wskrnl.exe" -at

O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [WITaj!] rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

Log do sprawdzenia ponieważ chcę się dowiedzieć czy nic mi w kompie nie siedzi z góry dziekuje :slight_smile:

siedzi sobie:

trojan:

syswin.exe

vxdKrn.exe

wskrnl.exe

wszystki 3 pliki masz usunac recznie w trybie awaryjnym f8 i dajesz raz jeszcze log

a to znasz:

Dobra usunąłem te pliki które należało usunąć

Zamieszczam loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:48:20, on 05-05-15

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

D:\PROGRAM FILES\KASPERSKY LAB\KASPERSKY ANTI-VIRUS PERSONAL\KAVSVC.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

D:\PROGRAM FILES\KASPERSKY LAB\KASPERSKY ANTI-VIRUS PERSONAL\KAV.EXE

D:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\DIGITAL IMAGING\UNLOAD\HPQCMON.EXE

D:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\HP SHARE-TO-WEB\HPGS2WND.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

D:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE

D:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

D:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\HP SHARE-TO-WEB\HPGS2WNF.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

D:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

D:\MICHU\PROGRAMY\ŚCIąGNIęTE\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nitka.net.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\JCCATCH.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FGIEBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.ExE

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Intense Registry Service] IntEdReg.exe /CHECK

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [kavsvc] D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakLogon

O4 - HKLM\..\RunServices: [syswin] "C:\WINDOWS\SYSTEM\syswin.exe" -at

O4 - HKLM\..\RunServices: [vxdKrn] "C:\WINDOWS\SYSTEM\vxdKrn.exe" -at

O4 - HKLM\..\RunServices: [wskrnl] "C:\WINDOWS\SYSTEM\wskrnl.exe" -at

O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [WITaj!] rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

Czy juz teraz wszystko jest w porządku ??

tego nie znam :frowning:

pozostało:

O4 - HKLM…\RunServices: [syswin] “C:\WINDOWS\SYSTEM\syswin.exe” -at

O4 - HKLM…\RunServices: [vxdKrn] “C:\WINDOWS\SYSTEM\vxdKrn.exe” -at

O4 - HKLM…\RunServices: [wskrnl] “C:\WINDOWS\SYSTEM\wskrnl.exe” -at

:?

Masz usunąc te pliki recznie w trybie awaryjnym! !!

a teraz dobre:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:38:52, on 05-05-15

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

D:\PROGRAM FILES\KASPERSKY LAB\KASPERSKY ANTI-VIRUS PERSONAL\KAVSVC.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

D:\PROGRAM FILES\KASPERSKY LAB\KASPERSKY ANTI-VIRUS PERSONAL\KAV.EXE

D:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\DIGITAL IMAGING\UNLOAD\HPQCMON.EXE

D:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\HP SHARE-TO-WEB\HPGS2WND.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

D:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE

D:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\HP SHARE-TO-WEB\HPGS2WNF.EXE

D:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

D:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

D:\MICHU\PROGRAMY\ŚCIąGNIęTE\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nitka.net.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\JCCATCH.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FGIEBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.ExE

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Intense Registry Service] IntEdReg.exe /CHECK

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [kavsvc] D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakLogon

O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [WITaj!] rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

:?

To wywal:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

Reszta czysta.

To że Ok to jasne, ale brakuje antywirusa i firewalla! !!

Sorki nir popatrzyłem że masz 98 i na 04 dokładnie :stuck_out_tongue: Od czasu do czasu człowiek moze się walnać(szybko i pobierznie sprawdziłem LOG i nie zobaczyłem 023 które są dla XP i win 2000) :frowning: