Prosze o sprawdzenie loga


(4dr14n) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:42:32, on 2005-05-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\2\printray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\Beniamin\tguard.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe UNINSTALL\Winamp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Pegaz\Pulpit\Programy\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.co.uk

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.co.uk

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.ca

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.ca

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.de

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.de

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.fr

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.fr

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.com.au

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.com.au

O1 - Hosts: 69.50.166.12 http://www.yahoo.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 yahoo.com

O1 - Hosts: 66.218.75.184 mail.yahoo.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [PrinTray] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\2\printray.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winamp.exe UNINSTALL\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVGCtrl] C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O4 - HKLM..\Run: [tguard] C:\Program Files\Beniamin\tguard.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/Music ... ge-c11.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 8755907759

O16 - DPF: {9B03C5F1-F5AB-47EE-937D-A8EDA626F876} (Anonymizer Anti-Spyware Scanner) - http://download.zonelabs.com/bin/promot ... WebAAS.cab

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-894323212DAC} (GameDesire Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/words_2_0_0_36.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{02A0421A-17DE-4BCE-BCF6-BB218FADEEC1}: NameServer = 172.16.1.1,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{02A0421A-17DE-4BCE-BCF6-BB218FADEEC1}: NameServer = 172.16.1.1,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{02A0421A-17DE-4BCE-BCF6-BB218FADEEC1}: NameServer = 172.16.1.1,194.204.159.1

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Mam nadzieje że wszystko sie wkleiło i że w ogóle dobrze to zapisałem, bo jestem tu 1 raz i nie bardzo sie orientuje w takich forum

Poza tym mam problem ze zmianą strony startowej, tzn str startowa to google ale jest jeszcze towarzysząca strona startowa - sądzę że to moze być cos w związku z MyWay, Mybar, My search bar. Nie dawno mi sie zaistalowała AZESEARCH ale ją wykasowałem wszelkimi możliwymi sposobami, ostała sie jedynie ta towarzyząca strona. Próbowałem usunąc "My search bar" w dodaj/usuń programy, ale sie nie da. włącza sie za to puste okno a u góry pisze tak: res://c:\Progra~1\MyWay\myBar\2.bin\mybar.dll/101 Próbowałęm jeszcze w programie RegSupreme Pro, tam tylko pokazuje mi ze jakis MyWay jest zainstalowany, wczoraj jeszcze udało mi sie usunac z tamtąd jakies dziwadła odnoszące sie do niepotrzebnych stron, próbowałem tez MyWay'a usunąć przez ten program bo jest tam taka opcja i w sumie to juz go tam nie widać, a strona towarzysząca próbowała sie otworzyc ale bez skutku, dzisiaj rano natomiast otworzyła sie bez żadnego problemu.


(Lukasz) #2

Usuń


(Qbek50) #3

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.co.uk

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.co.uk

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.ca

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.ca

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.de

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.de

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.fr

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.fr

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.com.au

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.com.au

O1 - Hosts: 69.50.166.12 http://www.yahoo.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 yahoo.com

O1 - Hosts: 66.218.75.184 mail.yahoo.com

O4 - HKLM..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/Music ... ge-c11.cab


(lazikar) #4

Post usera Spamer kosz jako powielone info.

Komentarze też.


(4dr14n) #5

super, dzięki ze spr tego loga, a tak w ogóle to chciałem sie upewnić czy mam to usunąć w hijack this, czy jakos inaczej :slight_smile:


(4dr14n) #6

aha i jeszcze jedno, tak dla scisłosci spytam : to co napisał "Dedektyw 997" to tez usunąć


(Musg) #7

wylacz przywracanie systemu w xp

pogrubione masz usunac recznie z systemu znajdziesz w dodaj/usun programy

a co do wpisow 010 to sciagnij program

http://www.cexx.org/lspfix.htm

odpal go i pokarz jakie wpisy dał ci po lewej stronie


(4dr14n) #8

po lewej stronie mam :

mswsock.dll tcp/ip

winrnr.dll ntds

bnmndrv.dll (protocol handler)

rsvpsp.dll (protocol handler)

... chyba wszystko dobrze przepisałem.

A to media access to zeby usunąć to 3ba włączac kompa w tryb awaryjny czy wystarczy normalnie??


(Musg) #9

to masz usunac i w taki sposob:

Odpal LSP-Fix zaznacz "I know what I'm doing" następnie w okienku Keep zaznacz plik który chcesz usunąć i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish

bedzie restart

a media wywal w awaryjnym


(4dr14n) #10

n jeśli chodzi o media access to nie bardzo to moge wywalić z dodaj/usuń bo tego tam poprostu nie ma; chyba że sprubuje to usunąć znajdujac to gdzies na dysku i ręcznie... co Ty na to :slight_smile:


(Musg) #11

oczywiscie w program files :smiley:


(4dr14n) #12

ok dziex, chyba juz nie ma tego media access bo go nie chcący usunąłem wraz z innymi w hijack this

Dzięki za pomoc, mam nadzieje że juz sie nie bedzie włączac strona towarzysząca - jak narazie sie nie włączyła, a powinna w sumie bo o takim, czasie sie włączałą zazwyczaj, a wiec chyba jej juz nie ma :lol: wyśle jeszcze loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:57:44, on 2005-05-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\2\printray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\Beniamin\tguard.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Documents and Settings\Pegaz\Pulpit\Programy\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.co.uk

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.co.uk

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.ca

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.ca

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.de

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.de

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.fr

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.fr

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.google.com.au

O1 - Hosts: 69.50.166.13 google.com.au

O1 - Hosts: 69.50.166.12 http://www.yahoo.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 yahoo.com

O1 - Hosts: 66.218.75.184 mail.yahoo.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [PrinTray] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\2\printray.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winamp.exe UNINSTALL\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVGCtrl] C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM..\Run: [tguard] C:\Program Files\Beniamin\tguard.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 8755907759

O16 - DPF: {9B03C5F1-F5AB-47EE-937D-A8EDA626F876} (Anonymizer Anti-Spyware Scanner) - http://download.zonelabs.com/bin/promot ... WebAAS.cab

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-894323212DAC} (GameDesire Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/words_2_0_0_36.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{02A0421A-17DE-4BCE-BCF6-BB218FADEEC1}: NameServer = 172.16.1.1,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{02A0421A-17DE-4BCE-BCF6-BB218FADEEC1}: NameServer = 172.16.1.1,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{02A0421A-17DE-4BCE-BCF6-BB218FADEEC1}: NameServer = 172.16.1.1,194.204.159.1

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


(4dr14n) #13

mam nadzieje że usunąłm co 3ba i że wszystko jest ok :wink:


(Gutek) #14

usuń wpisy hijackiem :stuck_out_tongue:


(4dr14n) #15

ok, a ten 016 też? to jest chyba progr anty spywere'owy, czy scaner, tak mi sie przynajmniej zdaje... no bo w zonealarm go mam chyba :slight_smile:


(Gutek) #16

Tak niekompletny, jak sciagniesz na nowo zostawisz :stuck_out_tongue:


(4dr14n) #17

aha, no dzięki za pomoc, zrobiłm co 3ba, i mam nadzieje że nie 3ba bedzie wicej kombinowac

Jeszcze raz dzięki :slight_smile:


(Musg) #18

jak to niekompletny?

jest prawidlowy i masz go nie ruszac :slight_smile:


(4dr14n) #19

no cóż, już skasowałem, :stuck_out_tongue: ale to chyba nic bo to przecież tylko zonealarm, za niedługo bede też z tym programikiem cosik zrobic, bo zaznaczyłem żeby blokowało dostęp innych na mojego kompa i nic, nie pokazuje że w ogóle ktos próbował wejsc, a jak dałem taką blokade przed 2 miesiącami, to ciągle sie pojawiała informacja że ktoś chce wejsć na kompa - oczywiście to tylko lokalni userzy z sieci osiedlowej, i to raczej chcieli zobaczyc czy cos udostepniam, ale pokazywało tak czy owak. a teraz nie pokazuje :shock: :smiley:


(Kuz5) #20

Odpal HijackThis=>View the list of backups=>Następnie zaznaczasz wpis który skasowałeś i klikasz Restore