Proszę o sprawdzenie loga

Panda znajduje mi wirusa Adware/WinAD. Proszę o sprawdzenie loga i pomoc w usunięciu tego złośliwca…Dziękuję :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:37:35, on 05-05-20

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\NETMONSV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_MENU.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_MON.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\ABREGMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_SCAN.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

L:\LEXW.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\TOTALCMD\TOTALCMD.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM…\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM…\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [WinPopup95] WinPopup95.exe

O4 - HKLM…\Run: [mdac_runonce] C:\WINDOWS\SYSTEM\runonce.exe

O4 - HKLM…\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [WeatherOnTray] C:\PROGRAM FILES\HOTBAR\BIN\4.4.6.0\WEATHERONTRAY.EXE

O4 - HKLM…\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\Run: [Trickler] “c:\windows\temp\adware\fsg_4104.exe”

O4 - HKLM…\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM…\Run: [MKS_MON] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_mon.exe

O4 - HKLM…\Run: [ABREGMON] C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\ABregmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

O4 - HKLM…\RunServices: [ABNetMon] C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\NETMONSV.EXE

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE” /tray

O4 - HKCU…\RunServices: [Gadu-Gadu] “C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE” /tray

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Windows\Dane aplikacji\Microsoft\Installer{00000415-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}\misc.exe

O8 - Extra context menu item: Allow Popups - C:\Program Files\Meaya\Popup Ad Filter\WhiteGetUrl.js

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: 50 FREE MP3s! - {686C970F-1D7D-4469-85D1-4B35763B56CC} - http://www.emusic.com?fref=149133 (file missing)

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://tdt.org.pl/popup/tdt.chm::/bridge-c18.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004 … scan53.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: Domain = UMRabka

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym)

Czy to jest twój komunikator jak nie to usuń.

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Dodatkowo zrób skan programami:

:arrow: PestPatrol

:arrow: Spybot Search & Destroy 1.3

:arrow: Ad-aware SE Personal

:arrow: CWShredder

Dzięki za pomoc :slight_smile: Mam nadzieję, że wszystko jest już ok, ale na wszelki wypadek proszę o “rzucenie okiem” na loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:46:29, on 05-05-20

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\NETMONSV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_MENU.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_MON.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\ABREGMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_SCAN.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\TOTALCMD\TOTALCMD.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

D:\EWA\INSTALKI\RóżNE SKANERY\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM…\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM…\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [mdac_runonce] C:\WINDOWS\SYSTEM\runonce.exe

O4 - HKLM…\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM…\Run: [MKS_MON] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_mon.exe

O4 - HKLM…\Run: [ABREGMON] C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\ABregmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM…\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM…\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

O4 - HKLM…\RunServices: [ABNetMon] C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\NETMONSV.EXE

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE” /tray

O4 - HKCU…\RunServices: [Gadu-Gadu] “C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE” /tray

O8 - Extra context menu item: Allow Popups - C:\Program Files\Meaya\Popup Ad Filter\WhiteGetUrl.js

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004 … scan53.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

Log czysty

Kosmetycznie możesz odchaczyć:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

W I E L K I E dzięki :slight_smile: Sama nigdy bym sobie z tym nie poradziła, gdyż jestem totalnym amatorem…Jeszcze raz thx i duuuża buźka :cmok1: