Prosze o sprawdzenie Loga

Z gory dziekuje :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:19:53, on 05-05-21

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\NVSVC.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA TITANIUM ANTIVIRUS 2005\PAVFNSVR.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA TITANIUM ANTIVIRUS 2005\PSIMSVC.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA TITANIUM ANTIVIRUS 2005\PAVPROT9.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA TITANIUM ANTIVIRUS 2005\PREVSRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA TITANIUM ANTIVIRUS 2005\FIREWALL\PAVFIRES.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA TITANIUM ANTIVIRUS 2005\PAVKRE9X.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA TITANIUM ANTIVIRUS 2005\WEBPROXY.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET KEYBOARD\MEDIAKEY.EXE

C:\PROGRAM FILES\ROXIO\EASY CD CREATOR 5\DIRECTCD\DIRECTCD.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\ADAPTEC SHARED\CREATECD\CREATECD50.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA TITANIUM ANTIVIRUS 2005\APVXDWIN.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET KEYBOARD\KBOSDCTL.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\FINDFAST.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET KEYBOARD\KCODEMSG.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\MSOFFICE.EXE

C:\PROGRAM FILES\TEXTBRIDGE CLASSIC 2.0\EREG\REMIND32.EXE

C:\PROGRAM FILES\ULEAD SYSTEMS\ULEAD PHOTO EXPRESS 3.0 SE\CALCHECK.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\OSA.EXE

C:\WINDOWS\TWAIN_32\C6U14K\WATCH.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSCONFIG.EXE

C:\PROGRAM FILES\ENZIP\ENZIP.EXE

C:\PROGRAM FILES\ENZIP\ENZIP.EXE

C:\PROGRAM FILES\ENZIP\ENZIP.EXE

C:\PROGRAM FILES\ENZIP\ENZIP.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\ABC\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://e-bank.bph.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Program Microsoft Internet Explorer dostarczony przez BPH S.A.

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM…\Run: [MediaKey] C:\PROGRA~1\INTERN~2\Mediakey.EXE

O4 - HKLM…\Run: [AdaptecDirectCD] “C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe”

O4 - HKLM…\Run: [CreateCD50] “C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreateCD\CreateCD50.exe” -r

O4 - HKLM…\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM…\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM…\Run: [stillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [APVXDWIN] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\apvxdwin.exe” /s

O4 - HKLM…\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [NVSvc] C:\WINDOWS\SYSTEM\nvsvc.exe -runservice

O4 - HKLM…\RunServices: [PAVFNSVR] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe”

O4 - HKLM…\RunServices: [PSIMSVC] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PSIMSVC.exe”

O4 - HKLM…\RunServices: [Pavprot9] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavprot9.exe”

O4 - HKLM…\RunServices: [Panda Preventium+ Service] “C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA TITANIUM ANTIVIRUS 2005\PREVSRV.EXE”

O4 - HKLM…\RunServices: [PavProc] “C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\PavPrS9x.exe”

O4 - HKLM…\RunServices: [PAVFIRES] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\FIREWALL\pavfires.exe”

O4 - HKLM…\RunServices: [Pavkre9x] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavkre9x.exe”

O4 - HKCU…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “D:\GADU-GADU\GADU-GADU\GG.EXE” /tray

O4 - Startup: Microsoft Find Fast.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

O4 - Startup: Pasek skrótów Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSOFFICE.EXE

O4 - Startup: reminder-ScanSoft Product Registration.lnk = C:\Program Files\TextBridge Classic 2.0\Ereg\REMIND32.EXE

O4 - Startup: Ulead Photo Express 3.0 SE Calendar Checker.lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 3.0 SE\CalCheck.exe

O4 - Startup: Uruchamianie pakietu Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

O4 - Startup: Watch.lnk = C:\WINDOWS\TWAIN_32\C6U14K\WATCH.exe

O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: MSN Messenger Service - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra button: BPH Sez@m - {3A10D4C0-25CB-11D8-860C-000C6E74EA3C} - http:\e-bank.bph.pl (file missing) (HKCU)

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://e-bank.bph.pl

O16 - DPF: {A662DA7E-CCB7-4743-B71A-D817F6D575DF} (Autodesk Express Viewer Control) - http://www.autodesk.com/global/expressv … up_PLK.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

Raczej czysto. Poczekaj na opinie specjalistów. Proszę poprawić mnie, jeżeli się mylę.

P.S To jest zły dział

Praktycznie się nie pomyliłeś :slight_smile:

W Hijacku kasujemy to:

O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe

O9 - Extra button: BPH Sez@m - {3A10D4C0-25CB-11D8-860C-000C6E74EA3C} - http:\e-bank.bph.pl (file missing) (HKCU)