Prosze o sprawdzenie loga


(Lysy_cienias) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:17:00, on 2005-06-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartService.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

D:\WAR40K~2\KEMailKb.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\Documents and Settings\Mariusz\Pulpit\gry\Nowy folder\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\DOCUME~1\Mariusz\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 2 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DemonStarter] C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KEMailKb] D:\WAR40K~2\KEMailKb.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Documents and Settings\Mariusz\Pulpit\gry\Nowy folder\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Dzieńdobry!] E:\Dzieńdobry!\dziendobry.exe /auto

O4 - Startup: Norton Disk Doctor.LNK = C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NDD32.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{80480649-4E67-4A02-90ED-576C2FB3CE60}: NameServer = 217.30.137.200,217.30.129.149

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartService.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

bardzo prosze o sprawdzenie loga komputer sie zachowuje taj jak nie powinien zamula strasznie chodzi


(boczi) #2

Spokojnie. Kto będzie mógł, sprawdzi.

Log czysty.

Z autostartu Start -> Uruchom -> msconfig w celu szybszego uruchamiania się komputera możesz odznaczyć:

HPWuSchd.exe, hpztsb08.exe, hpotdd01.exe - od HP, a tego nie używasz ciągle, odznacz;

NeroCheck.exe - zbędnik Nero,

GhostStartTrayApp.exe - Ghost nie musi ciągle być włączony,

Starter.exe - ikona w trayu od PWN - jak chcesz, odznacz;

qttask.exe - zbędny aktualizator QuickTime,

PDVDServ.exe - raczej zbędne od PowerDVD,

jusched.exe - zbędny aktualizator javy,

Możesz wyłączyć CTFMON.EXE: Panel sterowania => Opcje regionalne=> Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznaczasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe.

MSN Messenger, jeśli nie używasz, usuń tym:

http://nowe.pl/modules/mydownloads/sing ... 62&lid=354

Poczytaj o optymalizacji systemu.

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... topic=5989