Proszę o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:43:10, on 2005-06-21

Platform: Windows 2000 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\stisvc.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\Explorer.exe

C:\WINNT\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\WINNT\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINNT\System32\internat.exe

C:\WINNT\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINNT\system32\faxsvc.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customi … ch/ie.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customi … .yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://red.clientapps.yahoo.com/customi … .yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe init32m.exe

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [EPSON Stylus C42 Series] C:\WINNT\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 “EPSON Stylus C42 Series” /O6 “USB001” /M “Stylus C42”

O4 - HKLM…\Run: [sMSERIAL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [AVGCtrl] “C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE” /min

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKCU…\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

Jeśli nie używasz już Yahoo Toolbar usuń:

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

Znajdujesz plik:

init32m.exe

i kasujesz ręcznie.

Jeśli będą problemy z kasacją, użyj KillBox.

http://www.bleepingcomputer.com/files/k … php&e=9777

Najpierw znajdujesz ścieżkę pliku.

Odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżkę (przykład):

C:\WINDOWS\System32\xxx.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz się).

Wszystko w trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania komputera.

Na razie to wszystko.

Potem nowy log.

Kosmetyka:

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [sMSERIAL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

Jeszcze to do usunięcia:

Czyli start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Usunęłam kod 02 - BHO: (no name) … itd. Pliku init32m.exe nie znalazłam, ponieważ mój program antywirusowy chyba go wyrzucił jakiś czas temu. Natomiast po uruchomieniu komputera pojawia się komunikat: >Nie można odnaleźć pliku „init32m.exe” (lub jednego z jego składników). Upewnij się, że podana ścieżka i nazwa pliku są poprawne i że wszystkie wymagane biblioteki są dostępne.< Co mam zrobić?

Wyczyść rejestr programem jv16 PowerTools

I wklej jeszcze raz loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:55:30, on 2005-06-21

Platform: Windows 2000 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\stisvc.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\Explorer.exe

C:\WINNT\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\WINNT\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINNT\System32\internat.exe

C:\WINNT\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINNT\system32\faxsvc.exe

D:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe init32m.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [EPSON Stylus C42 Series] C:\WINNT\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 “EPSON Stylus C42 Series” /O6 “USB001” /M “Stylus C42”

O4 - HKLM…\Run: [sMSERIAL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [AVGCtrl] “C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE” /min

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKCU…\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Jak bedzie problem w usunieciu pliku to jak już kolega wspomniał usuń go programem Pocket Killbox czyli odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:(z tego co piszesz tobędzie ona wyglądać tak)

C:\WINNT\System32** init32m.exe**

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz sie)

A i napisz co się tak naprawde dzieje z kompem co ci szwankuje w nim masz jakaś dziwna tapete czy coś podobnego .

Nie mam dziwnej tapety, jedynie po włączeniu komputera pojawia się komunikat: >Nie można odnaleźć pliku „init32m.exe” (lub jednego z jego składników). Upewnij się, że podana ścieżka i nazwa pliku są poprawne i że wszystkie wymagane biblioteki są dostępne.<

Antywirus wyrzucił mi chyba ten plik, który proponujesz mi usunąć ręcznie. Pozostała pewnie jakaś ścieżka. Jak mam pozbyć się tego komunikatu?

Opcje rejestru =>Klikamy “Czyszczenie rejestru” (opcja pokazana na na poniższym obrazku) następnie klikamy “Kontynuuj” po czym klikamy “Start” po tym jak program sprawdzi rejestr klikamy Wybierz => Wybór specjalny i klikamy “Pozycje które można bezpiecznie usunąć” i na koniec klikamy “Usuń”

jpt3kj.jpg

Jaka nie tak to spróbujemy innym sposobem ale narazie zrób tak jak mówie i napisz jakie sa tego efekty.

A co do tego czy plik został usuniety too jeszcze nie wiadomo HijackThis mówi że jeszcze jest a tak wogóle to ciachnełeś ten wpis HijackThisem

tak, ciachnęłam ten wpis:

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe init32m.exe

HijackThisem,

tu nowy log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:14:04, on 2005-06-21

Platform: Windows 2000 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\stisvc.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\Explorer.exe

C:\WINNT\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\WINNT\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINNT\System32\internat.exe

C:\WINNT\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINNT\system32\faxsvc.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [EPSON Stylus C42 Series] C:\WINNT\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 “EPSON Stylus C42 Series” /O6 “USB001” /M “Stylus C42”

O4 - HKLM…\Run: [sMSERIAL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [AVGCtrl] “C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE” /min

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKCU…\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

No i cacy już tego gó…a nie ma w logu

A co z komunikatem pojawia sie.

Komunikatu już nie ma. To co, nie muszę już czyścić rejestru programem jv16 PowerTools?

A co z kosmetyką, o której pisał inny kolega wcześniej? Jakie będą efekty, jak usunę te kilka wierszy 04?

Nie beda sie one uruchamiać wraz z systemem a co za tym idzie szybszy start systemu.

Proponuje przeczyścić ale jak chcesz.

Możesz jeszcze wyczyścić katalog TEMP

Start=>Uruchom=>%temp%=>I usuń wszystko co sie tam znajduje

ok, a co właściwie się tam przechowuje?

Różne śmieci od programów, od ich instalacji. Tymczasowe pliki. Śmiało można usuwać.

Pliki tymczasowe a także jest to czeste miejsce siedzisko wirów itp. ogólnie syfu.

Dziękuję za pomoc kuz5 i boczi! Pozdrawiam!