Proszę o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:06:52, on 2005-07-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\Panel sterowania ATI\atiptaxx.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

D:\Internet\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: Zend Studio - {95188727-288F-4581-A48D-EAB3BD027314} - C:\Program Files\Zend\ZendStudioClient-4.0.2\bin\ZendIEToolbar.dll

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [ElbyCheckElbyCDFL] “C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe” /L ElbyCDFL

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Zend Studio - Debug current page - res://C:\Program Files\Zend\ZendStudioClient-4.0.2\bin\ZendIEToolbar.dll/DebugCurrent.html

O8 - Extra context menu item: Zend Studio - Debug next page - res://C:\Program Files\Zend\ZendStudioClient-4.0.2\bin\ZendIEToolbar.dll/DebugNext.html

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file)

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Zend Studio Toolbar - {A26ABCF0-1C8F-46e7-A67C-0489DC21B9CC} - C:\Program Files\Zend\ZendStudioClient-4.0.2\bin\ZendIEToolbar.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Zend Studio - {A26ABCF0-1C8F-46e7-A67C-0489DC21B9CC} - C:\Program Files\Zend\ZendStudioClient-4.0.2\bin\ZendIEToolbar.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{C0C91223-BBFE-4D41-9748-F037D6FC2D9D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

kosmetyka

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file)

usuń

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

odinstaluj równiez aplikację dostępowa TP, i zrób zwykłe polączenie typu dialup, możesz zainstalowac autoconnect

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

NeroCheck.exe

PDVDServ.exe

ElbyCheck.exe

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

lub programem xp-AntiSpy

a może któś lubie wiedzieć czy jego wersja nero jest aktualna? może też chcieć mieć od razu włączony odtwarzacz :wink:

zostaje :frowning:

Źródło:

http://www.liutilities.com/products/win … nerocheck/

To nie jest aktualzator Nero, jest to zbędne w autostarcie.

to zbędne czy nie?

boczi napisał że jest to zbędne

Tu znaczy to, że nie powinien być usuwany.

Ale wyłączyć można, jeśli byłyby jakieś problemy.

Ale nigdy o żadnych komplikacjach na pewno nie słyszałem.

to u siebie też usunę. dzięki :wink:

Dzięki wyszystkim za pomoc