Proszę o sprawdzenie loga


(Jaroski) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:35:47, on 2005-07-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\LAVASOFT\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Lavalys\EVEREST Ultimate Edition\everest.bin

D:\Jarek\AAAASetupy dla XP\HijackThis 1.99.1\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://codecs.r8.org/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\LAVASOFT\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


(Damian) #2

W Hijacku sfixuj to:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm

Kosmetyka///Odznaczasz w start>>>uruchom>>>msconfig>>>uruchamianie

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

Panel sterowania>>>java>>>update>>>odznaczasz aktualizacje automatyczne.

Dzieje Ci się coś z komputerem ?? ;]


(Jaroski) #3

Czasami mam restart, i Opera potrafi się sama zamknąć


(Damian) #4

Podaj temperaturki w kompie.

Sprawdzisz je programem Everest Home Edition 2.01.380 Beta PL

Jaki zasilacz?


(Kuz5) #5

A sprawdzałeś temp. procka, może zasilacz pada.


(Jaroski) #6

Właściwości czujnika

Typ czujnika ITE IT8705F (ISA 290h)

Temperatury

Płyta główna 36 °C (97 °F)

Procesor 22 °C (72 °F)

Aux 30 °C (86 °F)

Maxtor 2F040J0 40 °C (104 °F)

Wentylatory

Procesor 4821 RPM

Wartości napięć

Napięcie rdzenia procesora 1.71 V

+2.5 V 1.50 V

+3.3 V 3.14 V

+5 V 5.19 V

+12 V 12.22 V

+5 V podczas wstrzymania pracy 5.00 V

VBAT baterii CMOS 3.02 V

Złączono Posta : 07.07.2005 (Czw) 14:52

Temperatury wydają się być odpowiednie. Tak myślę.


(Damian) #7

Temperatury jak najbardziej odpowiednie.

Rozbierz jeszcze komputer i powiedz jaki masz zasilacz, oraz jakiej jest on mocy.


(Jaroski) #8

ATX 2.03 . Model 300x . 300W :slight_smile:

Złączono Posta : 07.07.2005 (Czw) 19:48

Wklejam nowego loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:49:31, on 2005-07-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\LAVASOFT\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Jarek\AAAASetupy dla XP\HijackThis 1.99.1\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://codecs.r8.org/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\LAVASOFT\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


(boczi) #9

Log OK. :slight_smile:

Zasilacz niemarkowy i słaby...