Prosze o sprawdzenie loga


(Tele89) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:55:20, on 2005-07-07

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Realtek\Rtl8180\RtlWake.exe

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

D:\co23\Conquer 2.0\Conquer.exe

D:\co23\Conquer 2.0\Conquer.exe

C:\WINDOWS\System32\MsiExec.exe

C:\Documents and Settings\Grześ&Łukaszek\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\RunOnce: [instMsi1] rundll32.exe C:\WINDOWS\System32\advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\WINDOWS\Installer\InstMsi0"

O4 - HKLM..\RunOnce: [instMsi2] rundll32.exe C:\WINDOWS\System32\advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\WINDOWS\Installer\InstMsi1"

O4 - HKLM..\RunOnce: [instMsi3] rundll32.exe C:\WINDOWS\System32\advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\WINDOWS\Installer\InstMsi2"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: RtlWake.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{7577EDA6-AC8F-4247-852C-CE1A9AE7AB89}: NameServer = 194.204.159.1,192.204.152.34

Jezeli jest tu cos nie pokojacego to prosze o sposob jak sie tego pozbyc. dziekuje z gory


(Krzysieknd2) #2

Czysto. Możesz usunac Alexe:

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm


(Zelgadis) #3

poza tym:

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

to czysto. jakieś objawy?


(boczi) #4

Zainstaluj Service Pack 2 + najnowsze łatki.

MSN Messenger jeśli nie używasz, usuń tym:

http://www.amnezja.org/modules.php?name ... e&sid=4369