Proszę o sprawdzenie loga


(Alinoname) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 21:51:59, on 2005-07-15 

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\Explorer.EXE 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe 

C:\PROGRA~1\tools\NORTON~1\NORTON~3\GHOSTS~2.EXE 

C:\Program Files\Tools\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe 

C:\Program Files\Tools\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE 

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe 

C:\PROGRA~1\Tools\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe 

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

D:\Tools\WinTools\Internet\Opera\Opera.exe 

D:\!c\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe 

D:\Moje dokumenty\log\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

R3 - URLSearchHook: IncrediFindBHO Class - {5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - C:\PROGRA~1\INCRED~1\BHO\INCFIN~1.DLL 

O1 - Hosts: 12.129.205.209 search.netscape.com12.129.205.209 sitefinder.verisign.com 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx 

O2 - BHO: NavErrRedir Class - {5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - C:\PROGRA~1\INCRED~1\BHO\INCFIN~1.DLL 

O2 - BHO: (no name) - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - (no file) 

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll 

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Tools\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll 

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Tools\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll 

O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - D:\alek\pliki ściągnięte\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll 

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll 

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k 

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup 

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install 

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer 

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit 

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe 

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE 

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 

O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - D:\alek\pliki ściągnięte\Copernic Agent\Web\SearchExt.htm 

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm 

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll 

O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - D:\alek\PLIKIC~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - D:\alek\PLIKIC~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE 

O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - D:\alek\PLIKIC~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE 

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe 

O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - http://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab 

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1099606354000 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{955C56A2-E594-4F06-B0DF-1FF6138408DA}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe 

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe 

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe 

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\tools\NORTON~1\NORTON~3\GHOSTS~2.EXE 

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Tools\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe 

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Tools\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE 

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe 

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe 

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe 

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Tools\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe 

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common

 Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku


(Alinoname) #3

Pisze ten log bo już nie wiem co mam robić. Sprawa jest taka: kupiłem kompa rok temu. Coś tam było zwalone i kompa zawiozłem sprzedawcy. Czekałem dwa tygodnie aż go zrobią. W końcu do nich pojechałem a oni jeszcze nic nie zrobili. Przed zawiezieniem kompa do nich jakoś tam, między restartami z blue-screenem zainstalowałem pirackiego windowsa. Jak czekałem w sklepie aż mi go zrobią, przyszedł koleś powiedział że musi odinstalować winde bo jest piracka. Ten sam koleś przyszedł za 10min i powiedział że windowsa zostawił bo coś tam niby ustawił. ok. Przywiozłem kompa do domu grałem w gierki i w porzo. Zainstalowałem dooma3 i se grałem na ultra detalach w roz.800:600. Śmigało jak trzeba. Około listopoada miałem strasznie zawirusowanego sprzęta, bo se neo kupiłem i bez firewalla surfowałem i ściągałem. Więc przyszedł "specjalista" i powiedział że trzeba przeistalować system. Po czterech dniach przywiózł kompa z domu z nowym windowsem z sp2 i z nortonem i z innymi fajnymi programami. Komp chodził dobrze i nie miałem żadnych błędów. Troche mi CHROM się cioł ale myślałem że coś się z CHROMEM zwaliło. Niedawno instaluje dooma włączam i ustawiam tak jak grałem przed reinstalacją systemu. I się cieło jak nie wiem (6fps). Nic odinstalowałem dooma i się trochę zmartiłem. Nic se pomyślałem dam radę. Ale mam gta:sa i nie moge grać na detalach wyższych nić low. Więc pytam was o rade co robić !!


(Kuz5) #4

Chociaż do tego sie nie przyznawaj juz powinieneś zostać ukarany, niestety takie rzeczy są niezgodne z zasadami i regulaminem tego forum ponieważ to forum jest o legalny oprogramowaniu. Ale tobie mozna jeszcze to wybaczyć, bo jesteś świeżym userem tego forum ale na przyszłość już nikt nie bedzie dla ciebie tak miły. Zapoznaj sie z Regulaminem

A jeżeli chodzi o problem to nie powoduje go napewno syf, twój problem leży gdzie indziej. Poczekaj bez paniki jeżeli ktoś bedzie wiedział o co chodzi to napewno napisze.

Dla pewności proponuje skan:

:arrow: Panda

:arrow: Kaspersky

:arrow: mks_vir

:arrow: Trend

:arrow: Dr.Web

:arrow: BitDefender

Dodatkowy skan programami:

:arrow: PestPatrol

:arrow: Spybot Search & Destroy 1.4

:arrow: Ad-aware SE Personal

:arrow: CWShredder


(Alinoname) #5

a może to wina sterowników ??


(Gutek) #6

znak errora, który u ciebie nastąpił. Wejście nieszkodliwe. Ten KernelFaultCheck możesz usunąć Hijackiem i całkowicie zapobiec powstawaniu tego wpisu poprzez:

Panel sterowania >>> System >>> Zaawansowne >>> Uruchamianie i odzyskiwanie

Klikasz Ustawienia i w sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu ustaw opcję na Brak.

Ale skoro jest ten error, to jaki komunikat wywalił sysytem?