Proszę o sprawdzenie loga


(Cinek 1989) #1

Witam!

Ostastnio coś komputer mi wariuję, a na googlach nie mogę wyszukiwać, bo mi pokazuje, że mam wirusy albo spyware. Antywiry ani Ad-Aware nic nie znalazło.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:47:11, on 2005-07-22

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

D:\Programy\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

D:\Programy\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Programy\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.accoona.com/search_assistant/accoona_search_assistant.jsp?&utm_id=400011&utm_content=leftnav&utm_source=wdz1&utm_medium=bund&utm_campaign=wdz0605a

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.accoona.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.accoona.com/search_assistant/accoona_search_assistant.jsp?&utm_id=400011&utm_content=leftnav&utm_source=wdz1&utm_medium=bund&utm_campaign=wdz0605a

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.accoona.com/search?q=%s

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Accoona Search Assistant - {944864A5-3916-46E2-96A9-A2E84F3F1208} - C:\Program Files\Accoona\ASearchAssist.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] D:\PROGRAMY\DAP\DAP.EXE /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Programy\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\programy\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "D:\Programy\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://d:\Programy\Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAMY\FLASHGET\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAMY\FLASHGET\flashget.exe (file missing)

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

pzdr


(Qbek50) #2

wyłącz przywracanie systemu.w trybie awaryjnym usuwasz ręcznie folder:

C:\Program Files\ Accoona \ASearchAssist.dll

potem w Hijacku kasujesz wpisy:


(Cinek 1989) #3

Dzięki :slight_smile: Pomogło, i Google już działają :wink:

Co do SP2, to miałem kiedyś zainstalowane, ale szybko musiałem od nowa stawiać Windę. Mam za stary komputer i za mały dysk na takie cuda :stuck_out_tongue:


(Damian) #4

To może chociaż SP1 ??

Na prawde, jest to bardzo potrzebny dodatek.