Prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:40:45, on 2003-01-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

E:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

E:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

E:\WINDOWS\System32\NTCommLib3.exe

E:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\AVerTV\QuickTV.exe

E:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

E:\DOCUME~1\DOM\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.797\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://hot-searches.com/search.php?v=6&aff=8772732

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://hot-searches.com/index.php?v=6&aff=8772732

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *hot-searches.com*;*lender-search.com*

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts file is located at: E:\WINDOWS\nsdb\hosts

O1 - Hosts: 82.179.166.164 lender-search.com

O1 - Hosts: 82.179.166.165 hot-searches.com

O2 - BHO: WHttpHelper Class - {9896231A-C487-43A5-8369-6EC9B0A96CC0} - E:\WINDOWS\System32\WStart.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NTCommLib3] E:\WINDOWS\System32\NTCommLib3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] E:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = E:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = F:\AVerTV\QuickTV.exe

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - E:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - E:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - E:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Filter: text/html - {4F7681E5-6CAF-478D-9CB8-4CA593BEE7FB} - E:\WINDOWS\System32\xplugin.dll

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

nie zwracajcie uwagi na date systemowa

wylacz przywracanie systemu w xp i wejdz w tryb awaryjny f8

usuwasz:

pogrubine wpisy usuwasz recznie z dysku,a reszte hijackiem wciskając fix. Jesli bedą klopoty z recznym usunieciem ,uzyj tego programu:

http://www.bleepingcomputer.com/files/killbox.php

usuniesz nim wpisy:

E:\WINDOWS\System32\WStart.dll

E:\WINDOWS\System32\xplugin.dll

w taki oto sposob:

odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej scieżke:

te dwie powyzej

następnie program będzie pytał o restart-potwierdzasz

dajesz kolejny log do czyszczenia kosmetycznego

ps

jesli masz dapa darmowego to pamietaj ,ze ma on spyware i lepiej sie go pozbyc :slight_smile:

Znasz to? jak nie to usuń:

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Kosmetyka:

Możesz odchaczyć zbedne rzeczy z autostartu:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL