Proszę o sprawdzenie loga

Ogólnie problemy komputerem sa takie:

  1. crash reporter pojawiam sie zaraz po zalogowaniu do gg

  2. co jakis czas wyswietla sie blad windowsa “McAfee HTML UI Container”

Log z Hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:12:24, on 2009-11-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\ATK Hotkey\Hcontrol.exe

C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\ASScrPro.exe

C:\Program Files\ASUSTek\ASUSDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe

C:\Program Files\P4P\P4P.exe

C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ASUS\Asus MultiFrame\MultiFrame.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

C:\WINDOWS\system32\ACEngSvr.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\1.0.150\SSScheduler.exe

C:\Program Files\ERA\GlobeTrotter Connect\GlobeTrotter Connect.exe

C:\WINDOWS\system32\acovcnt.exe

C:\Program Files\ERA\GlobeTrotter Connect\GtDetectSc.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\ATK Hotkey\ATKOSD.exe

C:\Program Files\ATK Hotkey\KBFiltr.exe

C:\Program Files\ATK Hotkey\WDC.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\1.0.150\McUICnt.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.asus.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.asus.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.asus.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKHOTKEY] "C:\Program Files\ATK Hotkey\Hcontrol.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] "C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Live Update] C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 2] "C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Camera ScreenSaver] C:\WINDOWS\ASScrProlog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\WINDOWS\ASScrPro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABLKSR] C:\WINDOWS\ABLKSR\ABLKSR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\ASUSTek\ASUSDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\ASUSTek\ASUSDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Power_Gear] C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1

O4 - HKLM\..\Run: [PowerForPhone] "C:\Program Files\P4P\P4P.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ACMON] "C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MultiFrame] C:\Program Files\ASUS\Asus MultiFrame\MultiFrame.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Power2GoExpress] NA

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 3] "C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe" /startup

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan.lnk = ?

O4 - Global Startup: GlobeTrotter Connect.lnk = C:\Program Files\ERA\GlobeTrotter Connect\GlobeTrotter Connect.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.asus.com

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GtDetectSc - OptionNV - C:\Program Files\ERA\GlobeTrotter Connect\GtDetectSc.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe


--

End of file - 7996 bytes

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN