Prosze o sprawdzenie loga :)


(Budi3310) #1

Witam , bardzo bym prosił serdecznie o sprawdzenie mojego LOGA dla spokoju.

Dziękuje i pozdrawiam.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:11:14, on 2005-08-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\PROGRAMY\MKS\Bin\mks_menu.exe

D:\PROGRAMY\MKS\Bin\ABregmon.exe

D:\PROGRAMY\-=DVD=-\PowerDVD 5.0\PDVDServ.exe

D:\PROGRAMY\NetLimiter\NetLimiter.exe

D:\PROGRAMY\Tlen\tlen.exe

D:\PROGRAMY\LANczat\LANczat.exe

D:\PROGRAMY\Serv-U\ServUTray.exe

D:\PROGRAMY\Skype\Skype.exe

D:\PROGRAMY\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

D:\PROGRAMY\SysInfoMyWork\SysInfoMyWork.exe

D:\PROGRAMY\MKS\Bin\NetMonSV.exe

D:\PROGRAMY\MKS\Bin\mksmonsv.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

D:\PROGRAMY\MKS\Bin\mks_scan.exe

D:\PROGRAMY\Mozilla\firefox.exe

D:\Documents and Settings\WOJTEK\Pulpit\-=SYFY=-\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\programy\acrobat reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRAMY\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - D:\PROGRAMY\STARDO~1\SDIEInt.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAMY\FLASHGET\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] D:\PROGRAMY\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] D:\PROGRAMY\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "D:\PROGRAMY\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\programy\quick time\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "D:\PROGRAMY\-=DVD=-\PowerDVD 5.0\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NetLimiter] D:\PROGRAMY\NetLimiter\NetLimiter.exe /s

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\PROGRAMY\Tlen\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] D:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [LANczat] D:\PROGRAMY\LANczat\LANczat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ServUTrayIcon] D:\PROGRAMY\Serv-U\ServUTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\PROGRAMY\Skype\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: SysInfoMyWork.lnk = D:\PROGRAMY\SysInfoMyWork\SysInfoMyWork.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = D:\PROGRAMY\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\PROGRAMY\OFFICE XP\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - D:\PROGRAMY\Star Downloader\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRAMY\OFFICE~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\PROGRAMY\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\PROGRAMY\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAMY\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAMY\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - D:\PROGRAMY\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - D:\PROGRAMY\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - D:\PROGRAMY\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - D:\PROGRAMY\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - D:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(boczi) #2

Log czysty :slight_smile:

Możesz odznaczyć zbędniki pzez Start -> Uruchom -> msconfig:

ElbyCheck.exe

qttask.exe

PDVDServ.exe

NeroCheck.exe

OSA.EXE

A MSN Messenger, jeśli nie używasz, usuń TYM.


(Budi3310) #3

Dziękuje za bardzo szybką reakcje i odpowiedź :))

Mam pytanie jak sie znasz to te pliki takie jak :

ElbyCheck.exe

qttask.exe

OSA.EXE

Co to może być , nie mam takich programików ani aplikacji o takich nazwach , a nie chce żeby po usunięciu tego sie coś schrzaniło , dzięki za odp.


(boczi) #4

Są to zbędniki, to jest:

ElbyCheck.exe - zbędny monitor od CloneCD

qttask.exe - zbędny aktualizator programu QuickTime

OSA.EXE - od pakietu MSOffice, zamulacz przy starcie

Więcej info wpisując dane procesy w Google.

Nic się nie stanie, tak bym tego nie pisał :slight_smile:

Odznacza się je, by nie pobierały cennej pamięci RAM, są to po prostu zbędne rzeczy :slight_smile: