Proszę o sprawdzenie loga


(A143) #1

Mój komputer został bez nadzoru przez kilka dni. Od paru dni mam też ponownie neostradę (z którą zresztą mam kłopot, bo bardzo często się rozłącza). Komputer stał się mułowaty i nie mam pewności czy ktoś zainstalował mi na nim jakieś świństwo (np. kiedyś zainstalowano mi oko szefa) czy jest to rezultat połączenia z internetem.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:43:47, on 2005-08-03

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\MCAFEE.COM\VSO\MCVSRTE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\ANALOG DEVICES\SOUNDMAX\SMTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\ATI TECHNOLOGIES\ATI CONTROL PANEL\ATIPTAXX.EXE

C:\WINDOWS\MIXER.EXE

C:\PROGRAM FILES\MCAFEE.COM\AGENT\MCAGENT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\MCAFEE.COM\MPS\MSCIFAPP.EXE

C:\PROGRAM FILES\MCAFEE\SPAMKILLER\MSKSRVR.EXE

C:\PROGRAM FILES\MCAFEE\SPAMKILLER\MSKAGENT.EXE

C:\PROGRAM FILES\MCAFEE.COM\VSO\MCVSSHLD.EXE

C:\PROGRAM FILES\MCAFEE.COM\PERSONAL FIREWALL\MPFTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\MCAFEE.COM\VSO\MCVSESCN.EXE

C:\WINDOWS\LOADQM.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\CNXMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\TASKBARICON.EXE

C:\PROGRAM FILES\MCAFEE\QUICKCLEAN\PLGUNI.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTENSE LANGUAGE OFFICE\COMMON\OFFMAN.EXE

C:\PROGRAM FILES\MCAFEE\MCAFEE SHARED COMPONENTS\INSTANT UPDATER\RULAUNCH.EXE

C:\PROGRAM FILES\YDP\YDPDICT\WATCH.EXE

C:\PROGRAM FILES\SAGEM\SAGEM F@ST 800-840\DSLMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\MCAFEE.COM\PERSONAL FIREWALL\MPFAGENT.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\NEOSTRADATP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\COMCOMP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\WATCH.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALADDIN SYSTEMS\STUFFIT\STUFFIT.EXE

C:\WINDOWS\DANE APLIKACJI\ALADDIN SYSTEMS\STUFFIT\TEMP\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/stp/ymsgr6/*http://www.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F1 - win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMPANION\INSTALLS\CPN\YCOMP5_5_7_0.DLL

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: McAfee PopupKiller - {3EC8255F-E043-4cae-8B3B-B191550C2A22} - C:\PROGRAM FILES\MCAFEE.COM\MPS\POPUPKILLER.DLL

O2 - BHO: McBrwHelper Class - {227B8AA8-DAF2-4892-BD1D-73F568BCB24E} - C:\PROGRAM FILES\MCAFEE.COM\MPS\MCBRHLPR.DLL

O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMPANION\INSTALLS\CPN\YCOMP5_5_7_0.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - C:\PROGRAM FILES\MCAFEE.COM\VSO\MCVSSHL.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Millennium Edition Intro Video] C:\WINDOWS\Applic~1\Micros~1\Intro\content.hta

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Intense Registry Service] IntEdReg.exe /CHECK

O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] C:\PROGRA~1\MCAFEE.COM\AGENT\mcagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\MCAFEE.COM\AGENT\MCUPDATE.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MPSExe] C:\PROGRA~1\MCAFEE.COM\MPS\mscifapp.exe /embedding

O4 - HKLM\..\Run: [MSKServerExe] C:\Program Files\McAfee\SpamKiller\MSKSrvr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\MCAFEE\SPAMKI~1\MSKAGENT.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\MCAFEE\SPAMKI~1\MSKDETCT.EXE /startup

O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\MCAFEE.COM\VSO\MCMNHDLR.EXE" /checktask

O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "C:\PROGRA~1\MCAFEE.COM\VSO\mcvsshld.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\MCAFEE.COM\PERSON~1\MPFTRAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [autoclk] autoclk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\taskbaricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [adiras] adiras.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Imonitor] "C:\Program Files\McAfee\QuickClean\Plguni.exe" /START

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [McVsRte] C:\PROGRA~1\MCAFEE.COM\VSO\mcvsrte.exe /embedding

O4 - HKCU\..\Run: [ILO_Office_Manager] IntEdReg.exe /OFFMAN

O4 - HKCU\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\MCAFEE\SPAMKI~1\MSKAGENT.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [McAfee.InstantUpdate.Monitor] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe" /startmonitor

O4 - Startup: Aktywacja Testera.lnk = C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe

O4 - Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmtrans.html

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O12 - Plugin for .wav: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin.dll

O16 - DPF: {88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5} (XML DOM Document 4.0) - http://cm4all01.1and1.co.uk/app/static/activex/msxml4.cab

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(boczi) #2

Oko Szefa jest legalnym programem do podglądania poczynań pracowników w firmie.

.

Możesz skasować:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/stp/ymsgr6/*http://www.yahoo.com

Nie znasz tego - wywalasz cały folder z zawartością szukając uprzednio jego obecości w Dodaj/usuń programy!

Jeśli znasz, zostawiasz, ale wydaje mi się, że to jakiś syf.


(Musg) #3

nie ruszaj tego :slight_smile:

rowniez zostawiasz :slight_smile:

a to ewentualnie kosmetyka(jesli jestes pedantem) hehe--nic groznego :slight_smile:

reasumujac nic Ci nie dolega :smiley:

:smiley:

A masz jakis problem z kompem???


(A143) #4

Serdeczne dzięki i przepraszam za brak znaczników. A co się tyczy oka szefa to zainatalowano mi to na moim prywatnym domowym komputerze i teraz jestem chyba trochę przewrażliwiona. Skoro mój komp jest OK, to chyba nie pozostaje mi nic innego jak dokupić mu trochę pamięci. Strasznie zwolnił obroty.

Pozdrawiam, Saba.