Proszę o sprawdzenie loga


(Kamarogo) #1

Wywaliłam jakiegoś robaka i na pewno coś zostawił albo w ogóle coś namieszał. Proszę o sprawdzenie mojego loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:41:17, on 2005-08-07

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\stisvc.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\WINNT\system32\faxsvc.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

D:\HijackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C42 Series] C:\WINNT\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 "EPSON Stylus C42 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C42"

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] "C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall 1.0\outpost.exe" /waitservice

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe

(Damian) #2

W logu czysto.


(aju) #3

czyściutki


(Kamarogo) #4

Dzięki!

Ale wyłącza mi sie internet i zamyka program antywirusowy. Muszę odpalać od nowa komputer. Macie jakiś pomysł, co sprawdzić?


(Damian) #5

Spróbuj jeszcze przeskanować komputer tym:

:arrow: Panda

:arrow: Kaspersky

:arrow: mks_vir

:arrow: Trend

:arrow: Dr.Web

:arrow: CWShredder 2.15

:arrow: SpyBot - Search & Destroy v1.4 PL

:arrow: Ad-aware SE Personal 1.06

:arrow: PestPatrol


(Kamarogo) #6

Skanowałam jakimś sieciowym programem i dostałam taką informację:

Zdarzenie Status Lokalizacja                                                                                                                           


Adware:Adware/CWS.Searchmeup Nie wyleczalny C:\WINNT\loadnew.exe                                                                                                                      

Adware:adware/cws.searchmeup Nie wyleczalny C:\WINNT\ms1.exe                                                                                                                        

Adware:adware/spywad Nie wyleczalny C:\WINNT\ms2.exe                                                                                                                        

Dialer:dialer.xc Nie wyleczalny C:\WINNT\system32\paydial.exe

(Damian) #7

Usuń to wszystko ręcznie w trybie awaryjnym.

Reszte skanuj tym co Ci podałem.


(Kamarogo) #8

no i spybotem również skanowałam... nic nie znalazł, pogratulował tylko...


(Kamarogo) #9

Wyrzuciłam tamte śmieci ręcznie, jak pisał Damian.

Czy coś jest nie tak z tym wpisem, o którym mówi Kojot?

Będę jeszcze skanować, bo internet dalej szajbuje...


(boczi) #10

To podane przez Kojota to normalny proces systemowy.