Prosze o sprawdzenie loga


(Mateusz pl) #1

Komputer sie dlugo uruchamia i czesto sie resetuje

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:10:24 PM, on 8/13/2005

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9AA.EXE

C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe

C:\Program Files\BroadJump\Client Foundation\CFD.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Yahoo!\browser\ybrwicon.exe

C:\PROGRA~1\SBCSEL~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\PROGRA~1\Yahoo!\browser\ycommon.exe

C:\Program Files\SBC Self Support Tool\bin\mpbtn.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\New Folder\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/sbcydsl/*http://www.yahoo.com/search/ie.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/sbcydsl/*http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://yahoo.sbc.com/dsl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/sbcydsl/*http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/sbcydsl/*http://www.yahoo.com/search/ie.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/sbcydsl/*http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://yahoo.sbc.com/dsl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/sbcydsl/*http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\common\ycomp5_1_6_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\common\ycomp5_1_6_0.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RaidTool] C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX4600 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9AA.EXE /P26 "EPSON Stylus CX4600 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus CX4600"

O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM\..\Run: [BJCFD] C:\Program Files\BroadJump\Client Foundation\CFD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [YBrowser] C:\Program Files\Yahoo!\browser\ybrwicon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Motive SmartBridge] C:\PROGRA~1\SBCSEL~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] 1

O4 - Global Startup: SBC Self Support Tool.lnk = C:\Program Files\SBC Self Support Tool\bin\matcli.exe

O8 - Extra context menu item: Yahoo! Dictionary - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm

O8 - Extra context menu item: Yahoo! Search - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsrch.htm

O9 - Extra button: Yahoo! Login - {2499216C-4BA5-11D5-BD9C-000103C116D5} - C:\Program Files\Yahoo!\common\ylogin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Login - {2499216C-4BA5-11D5-BD9C-000103C116D5} - C:\Program Files\Yahoo!\common\ylogin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {D18F962A-3722-4B59-B08D-28BB9EB2281E} (PhotosCtrl Class) - http://photos.yahoo.com/ocx/us/yexplorer1_9us.cab

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Złączono Posta : 13.08.2005 (Sob) 19:25

co mozna wylaczyc z autostartu?


(Gutek) #2

LOG Ok przyczyną na peweno nie jest wirus. Napisz coś więcej jakiś błąd wyskakuje, restartuje jak co uruchamiasz? Kiedy ostatnio robiłe defragmentację :stuck_out_tongue:


(boczi) #3

Start -> uruchom -> msconfig zakładka Uruchamianie.

Możesz odznaczyć:

E_FATI9AA.EXE

RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

[Yahoo! Pager] 1

ybrwicon.exe

MSN Messenger jeśli nie używasz, usuń tym:

http://www.amnezja.org/modules.php?name ... e&sid=4369

Zainstaluj SP2.