Prosze o sprawdzenie loga


(Ozzi91) #1

Witam prosilbym o sprawdzenie loga. Prosze o dokladne wzkazowki.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:33:16, on 2005-08-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

e:\Bezpieczeństwo\AntiVirenKit\AVKService.exe

e:\Bezpieczeństwo\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

E:\Internet\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

E:\D-Tools\daemon.exe

E:\Internet\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\SLEE81.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

E:\Bezpieczeństwo\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

E:\Bezpieczeństwo\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

E:\Bezpieczeństwo\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

E:\Inne\Winamp\Winamp.exe

E:\Internet\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Internet\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\Ozzi\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Inne\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - E:\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\FLASHGET\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "E:\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] E:\Internet\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] e:\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Internet\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: + Offline &Explorer: Download the link - file://E:\Program Files\Offline Explorer\Add_UrlO.htm

O8 - Extra context menu item: + Offline E&xplorer: Download the current page - file://E:\Program Files\Offline Explorer\Add_AllO.htm

O8 - Extra context menu item: Download &Flash Movies - C:\Program Files\Flash2X\Flash Hunter\save.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\Inne\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - E:\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - E:\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Flash2X Flash Hunter - {77B563A5-2A35-4E6B-BFC8-F4B6BB65D5DF} - C:\Program Files\Flash2X\Flash Hunter\save.htm (file missing) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Launch Flash Hunter - {77B563A5-2A35-4E6B-BFC8-F4B6BB65D5DF} - C:\Program Files\Flash2X\Flash Hunter\save.htm (file missing) (HKCU)

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.35mb.com/applet/applet_l.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1123338036364

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{139E0FCA-CE15-481F-8F14-78CDBDED7566}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{139E0FCA-CE15-481F-8F14-78CDBDED7566}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - e:\Bezpieczeństwo\AntiVirenKit\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - e:\Bezpieczeństwo\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - E:\Internet\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - E:\Bezpieczeństwo\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: avsuite (mssuite) - Unknown owner - C:\WINDOWS\msuite.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 [Service] (SLEE_81_SERVICE) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SLEE81.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz proces avsuite nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz mssuite => Ok i zresetuj komputer.

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Panel sterowania => Java Plug-in => Update => odptaszkuj Check for updates automatically

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL