Prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:31:43, on 06-09-05

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\WZCBDL SERVICE\WZCBDL9X.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

A:\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,Search = http://bigbr.cc?u=1538 (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://bigbr.cc?u=1538 (obfuscated)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,Search = http://bigbr.cc?u=1538 (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://bigbr.cc?u=1538 (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://bigbr.cc?u=1538 (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://bigbr.cc?u=1538 (obfuscated)

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dokumenty.gdansk.zus.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.vulcan.edu.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://bigbr.cc?u=1538 (obfuscated)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://bigbr.cc?u=1538 (obfuscated)

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://lfnmcjw.biz?u=1526 (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://bigbr.cc?u=1538 (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://bigbr.cc?u=1538 (obfuscated)

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://bigbr.cc?u=1538 (obfuscated)

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://bigbr.cc?u=1538 (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Program Microsoft Internet Explorer dostarczony przez VULCAN

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ATIPOLAB] ati2evxx.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [WZCBDLService] C:\Program Files\WZCBDL Service\WZCBDL9X.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Download using Offline &Explorer - file://C:\PROGRAM FILES\OFFLINE EXPLORER PRO\Add_UrlO.htm

O8 - Extra context menu item: Download the &current page with Offline Explorer - file://C:\PROGRAM FILES\OFFLINE EXPLORER PRO\Add_AllO.htm

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Download using Download &Express - file://C:\WINDOWS\SYSTEM\MetaProducts\Add_Url.htm

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.vulcan.edu.pl

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.es/activescan/as/asinst.cab

gesiu a ten log kogo jest

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … highlight=

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym)

A co z tym Adobe masz jeszcze je na kompie? Jak nie to ciachnij:

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.