Proszę o sprawdzenie loga


(Klubaanna) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:45:33, on 09/06/2005

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpomau08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoFXM08.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\eDonkey2000\edonkey2000.exe

C:\Program Files\AidemMedia\Wesołe Przedszkole Reksia\ReksioPrzedszkole.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX04.797\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://minisearch.startnow.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {26CA31C7-0D7A-DBF2-A9E9-0057C7165AF0} - C:\DOCUME~1\ADMINI~1\DANEAP~1\Send view bits\mixfork.exe

O2 - BHO: (no name) - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpySpotter] C:\PROGRA~1\SpySpotter\SpySpotter.exe -onreboot

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NewDotNet\newdotnet6_38.dll,NewDotNetStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [AntyDialerTP] "c:\program files\antydialer tp\antydialertp.exe" tray

O4 - HKLM\..\Run: [SetupGreyLessIdle] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Idol Tool Setup Grey\Beepsupport.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [FILM LIST] C:\DOCUME~1\ADMINI~1\DANEAP~1\WINDOW~1\32 DRIVE BURN.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: hp officejet 4100 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O12 - Plugin for .mid: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin2.dll

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates International Inc. - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

pozdrawiam


(Kuz5) #2

Michał1205 paru userów pisało o tym, chodzi o to ze log w tagach jest bardziej przejrzysty co ułatwia sprawdzajacym szybsze i łatwiejsze interpretowanie loga a druga sprawa to iż jest duzo bardzo długich wpisów które rozciagają forum

W Dodaj/Usun odinstaluj NewDotNet

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Wpisy 010 usuwasz programem LSPFix

Odpal LSP-Fix i napisz jakie pliki znajdują sie w oknie Keep a my ci napiszemy jak i jaki plik usunąć


(Klubaanna) #3

W Keep mam :

mswsock.dll TCP/IP

winrnr.dll NTDS

nawdonet6...(Protocol handler)

rsvpsp.dll (protocol handler)

to wsio

Złączono Posta : 07.09.2005 (Sro) 10:15

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:12:54, on 09/07/2005

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpomau08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoFXM08.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\eDonkey2000\edonkey2000.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX53.6813\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://minisearch.startnow.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {26CA31C7-0D7A-DBF2-A9E9-0057C7165AF0} - C:\DOCUME~1\ADMINI~1\DANEAP~1\Send view bits\mixfork.exe

O2 - BHO: (no name) - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpySpotter] C:\PROGRA~1\SpySpotter\SpySpotter.exe -onreboot

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NewDotNet\newdotnet6_38.dll,NewDotNetStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [AntyDialerTP] "c:\program files\antydialer tp\antydialertp.exe" tray

O4 - HKLM\..\Run: [SetupGreyLessIdle] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Idol Tool Setup Grey\Beepsupport.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [FILM LIST] C:\DOCUME~1\ADMINI~1\DANEAP~1\WINDOW~1\32 DRIVE BURN.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: hp officejet 4100 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O12 - Plugin for .mid: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin2.dll

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates International Inc. - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

TAk miało byc?

Jestem chyba na to za głupia!! :frowning:


(Kuz5) #4

Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem wyżej dodatkowo:

Usun ten plik:

Odpal LSP-Fix zaznacz "I know what I'm doing" następnie w okienku Keep zaznacz plik który chcesz usunąć i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish

I dopiero zapodaj nowego loga


(Klubaanna) #5

No dobra,jak juz kiedys próbowałam wywalić Newdonet to mi Edonkey przestał działać !!


(Gutek) #6

Nie możliwe, musiałeś coś zrobić jeszcze :smiley:


(Klubaanna) #7

oki,zaraz wywalam i podam

Złączono Posta : 07.09.2005 (Sro) 20:41

tak może być,czy jeszcze cos źle?


(Kuz5) #8

Praktycznie nic nie skasowałeś, zastosuj sie do mojej wypowiedzi dwa posty wyżej


(Klubaanna) #9

Jak i teraz bedzie źle.... :x


(squeet) #10

Usuń Messengera , jeśli nie używasz:

Start -> Uruchom

I wklej:

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

I ok...

Widzę, że już uporałaś się z tymi plikami, więc powinno być ok :spoko:

To jeszcze możesz wyłączyć:

Start - Panel sterowania - Opcje regionalne i językowe - Języki - Szczegóły - Zaawansowane - zaznacz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe


(Klubaanna) #11


(squeet) #12

Wygląda, że już usunięto wszystko, co wskazał kuz5 + Messengera... Więc powinno być ok :wink:


(Klubaanna) #13

:lol: naprawde sama bym tego nie potrafiła zrobić:wink: dzieki za miłą i fachowa pomoc, :wink:


(Gutek) #14

Ja widze lipny program:

  • odinstaluj w dodaj usuń i ręcznie usuń folder z dysku :stuck_out_tongue:

inne fałszywki są opisane TUTAJ ponieważ coś SE nie działa. :cry:


(squeet) #15

kuz5 go nie wskazał, więc uznałem za niegroźny...


(Klubaanna) #16

dzieki :wink:) :smiley: