Proszę o sprawdzenie loga


(Kkza) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:36:12, on 2005-09-09

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\Documents and Settings\kkza\Moje dokumenty\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\kkza\USTAWI~1\Temp\se.dll/space.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\kkza\USTAWI~1\Temp\se.dll/space.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {D274F2BA-0D20-40EA-AEE9-894993D36205} - C:\WINDOWS\System32\nhko.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\kkza\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{47E734CE-BF6E-43A4-8343-51271BBBF7DE}: NameServer = 194.204.152.34,193.110.120.5

O18 - Filter: text/html - {FFF60A72-17C7-4281-834E-5BBAA03C19BA} - C:\WINDOWS\System32\nhko.dll

O18 - Filter: text/plain - {FFF60A72-17C7-4281-834E-5BBAA03C19BA} - C:\WINDOWS\System32\nhko.dll

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Mam mały problem z kompem korzystam z Opery ale czasem potrzebuję wejść przez IE i mimo że mam ustawioną stronę startową wp to i tak po wyjściu i wejściu jest inna. dodatkowo zaczyna mi się wieszać mimo że jest po formacie.


(Gutek) #2
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Gduyby był regenerator to poczytaj Trojan CWS about:blank (se.dll) :stuck_out_tongue:


(Kkza) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:42:14, on 2005-09-09

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Documents and Settings\kkza\Moje dokumenty\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\kkza\USTAWI~1\Temp\se.dll/space.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\kkza\USTAWI~1\Temp\se.dll/space.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {D274F2BA-0D20-40EA-AEE9-894993D36205} - C:\WINDOWS\System32\nhko.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\kkza\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{47E734CE-BF6E-43A4-8343-51271BBBF7DE}: NameServer = 194.204.152.34,193.110.120.5

O18 - Filter: text/html - {FFF60A72-17C7-4281-834E-5BBAA03C19BA} - C:\WINDOWS\System32\nhko.dll

O18 - Filter: text/plain - {FFF60A72-17C7-4281-834E-5BBAA03C19BA} - C:\WINDOWS\System32\nhko.dll

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Tak jest po usunięciu.


(Gutek) #4

Porównaj log-a tak samo, nic nie usunełaś :stuck_out_tongue:


(Kkza) #5

To jest log po zrobiemu tego wszystkiego co wyżej.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:11:22, on 2005-09-10

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\kkza\Moje dokumenty\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\kkza\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{47E734CE-BF6E-43A4-8343-51271BBBF7DE}: NameServer = 194.204.152.34,193.110.120.5

O18 - Filter: text/html - {AF8F76D1-47D3-4117-81A6-53D85FEF6108} - C:\WINDOWS\System32\nhko.dll

O18 - Filter: text/plain - {AF8F76D1-47D3-4117-81A6-53D85FEF6108} - C:\WINDOWS\System32\nhko.dll

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Złączono Posta : 10.09.2005 (Sob) 11:21

Dodam jeszcze że ma oryginalnego Windowsa XP a niemogę pobrać żadnych uaktualnień poprostu mnie wywala z ich strony.


(Gutek) #6

Nadal masz ten sam syf, ja nie wiem coś źle robisz. Zastrtuj do awaryjnego i oczyść ręcznie TEMP , czyli wejdź C:\Documents and Settings\kkza\Ustawienia lokalne\Temp\ se.dll

A ręcznie też usuwasz nhko.dll , wchodzisz C:\WINDOWS\System32\ nhko.dll :stuck_out_tongue:


(Kkza) #7
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:57:52, on 2005-09-10

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Documents and Settings\kkza\Moje dokumenty\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1126343636171

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{47E734CE-BF6E-43A4-8343-51271BBBF7DE}: NameServer = 194.204.152.34,193.110.120.5

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

A teraz?


(Kuz5) #8

No juz log wygląda ładniej

Ciachnij:

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Panel sterowania => Java Plug-in => Update => odptaszkuj Check for updates automatically

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL


(Gutek) #9

Teraz OK, usuń hijackiem tylko:

usuń hijackiem:

Co do niemożliwości połączenia zrób tak:

błąd Microsoftu


(Kkza) #10
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:39:16, on 2005-09-10

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wupdmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\imapi.exe

C:\DOCUME~1\kkza\USTAWI~1\Temp\update.tmp

C:\Documents and Settings\kkza\Moje dokumenty\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1126343636171

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{47E734CE-BF6E-43A4-8343-51271BBBF7DE}: NameServer = 194.204.152.34,193.110.120.5

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Mam nadzieję że już dobrze :smiley:


(Kuz5) #11

Juz jest Ok

Wyczyść katalog TEMP

Start=>Uruchom=>%temp%=>I usuń wszystko co sie tam znajduje


(Kkza) #12

Ok dzięki wielkie za pomoc :wink:

Złączono Posta : 10.09.2005 (Sob) 16:22

Wszystko jest niby ok tylko niestety dalej nie mogę pobrać aktualizacji :?


(boczi) #13

Do Windowsa? Jeśli wchodzisz na http://www.windowsupdate.com to co się dzieje.


(fiesta) #14

W związku za założniem drugiego tematu ten zostaje zamkniety.