Proszę o sprawdzenie loga


(Lisica77) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:27:00, on 15.09.2005

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\Programme\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Programme\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Programme\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\spywarebegone\SpywareBeGone.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programme\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Programme\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOKUME~1\JOWITA\LOKALE~1\Temp\Rar$EX00.911\HijackThis.exe

C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://my.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?MyeBay&ssPageName=h:h:mebay:DE

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {161B2B13-FA01-4E86-8305-A4BE35F2B8F4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {37339273-9B36-4726-91B3-CA56805485E9} - C:\WINDOWS\System32\cph.dll (file missing)

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Programme\Norton AntiVirus\NavShExt.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Programme\Norton AntiVirus\NavShExt.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [winplugin] C:\WINDOWS\winplugin.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Programme\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID NAV /CMDLINE "REBOOT"

O4 - HKLM\..\Run: [cgnxdwk] C:\WINDOWS\System32\rdunfs.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ODK_Mon] C:\Programme\Odkurzacz 9.0 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Programme\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Programme\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Programme\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Programme\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Begone] "C:\spywarebegone\SpywareBeGone.exe" -FastScan

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Programme\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_64.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://www.pestscan.com/scanner/axscanner.cab

O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/activex/EPUWALControl_v1-0-3-18.cab

O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_38.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FFA9D153-DA16-4909-B166-82AA0B1AD020}: NameServer = 217.237.151.225 217.237.150.225

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Programme\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Programme\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Critical System Service BootDrv (BootDrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\BootDSvc.exe (file missing)

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Unknown owner - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccSetMgr.exe (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Crypkey License - Kenonic Controls Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-Dienst (navapsvc) - Unknown owner - C:\Programme\Norton AntiVirus\navapsvc.exe (file missing)

O23 - Service: SAVScan - Unknown owner - C:\Programme\Norton AntiVirus\SAVScan.exe (file missing)

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (file missing)

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj proces Critical System Service BootDrv nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz BootDrv => Ok i zresetuj komputer.

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

A teraz lisica77 powiedz mi jakiego antywira uzywasz AntiVir Personal Edition czy Nortona a moze uzywasz jednego i drugiego

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

lisica77 zakładaj swoje własne tematy poniewaz takimi postami zaśmiecasz kogoś temat

Wyciete z innego watku.