Proszę o sprawdzenie LOGa

Jak w temacie. Podejrzewam keylogera i chce go usunąć…

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:15:21, on 2011-02-23

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\system32\TPWRTRAY.EXE

C:\WINNT\system32\S3tray.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINNT\System32\Tdevdetect.exe

C:\WINNT\System32\Tfunckey.exe

C:\WINNT\System32\Tpwricon.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINNT\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINNT\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Anti-keylogger\akl_svc.exe

C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe

C:\Program Files\Anti-keylogger\Anti-keylogger.exe

D:\PROGRAMY\an\popo\HijackThis.exe

C:\WINNT\system32\NOTEPAD.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [TDspOff] Tdspoff.exe B

O4 - HKLM\..\Run: [Tpwrtray] TPWRTRAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [S3TRAY] S3tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [internat.exe] internat.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [^SetupICWDesktop] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O23 - Service: Anti-keylogger Service (akl_svc) - Unknown owner - C:\Program Files\Anti-keylogger\akl_svc.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINNT\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Tmesrv - Toshiba - C:\Program Files\TOSHIBA\TME\Tmesrv.exe


--

End of file - 3832 bytes

Pobierz OTL >> http://www.dobreprogramy.pl/OTL,Program … 19450.html

ustaw go tak jak na tym obrazku >> f05aeb09bac25816m.jpg

W białe okno poniżej wklej to:

kliknij skanuj podaj log wklejając je osobno na wklej.org

morigan ,

Proszę zapoznać się z tematem TYTUŁOWANIE TEMATÓW DOTYCZĄCYCH LOGÓW i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zamieszczenie logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do zaleceń.

Zignorowanie zaleceń będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.