Proszę o sprawdzenie loga


(Kondzio1234562) #1

Witam. Na wstępie się przedstawie , ponieważ jestem nowy na tym forum . Na imię mam Konrad . Odrazu przejdę do sedna

Jakoże gram w grę Cs 1.6 (niektórym znana być może) i próbuje zmniejszyć swój ping . Na pewnym forum znalazłem żeby zrobić skana HijackThis i chciałbym aby ktoś na to zerknął

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:06:03, on 2011-04-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

I:\WINDOWS\System32\smss.exe

I:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe

I:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

I:\WINDOWS\system32\services.exe

I:\WINDOWS\system32\lsass.exe

I:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

I:\WINDOWS\system32\svchost.exe

I:\WINDOWS\System32\svchost.exe

I:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

I:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

I:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

I:\WINDOWS\system32\svchost.exe

I:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

I:\WINDOWS\System32\svchost.exe

I:\WINDOWS\Explorer.EXE

I:\WINDOWS\System32\svchost.exe

I:\WINDOWS\system32\svchost.exe

I:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

I:\WINDOWS\V0420Mon.exe

I:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

I:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

I:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

I:\Program Files\Winamp\winampa.exe

I:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

I:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

I:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

I:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

I:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

I:\Program Files\AVG\AVG10\avgam.exe

I:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe

I:\Program Files\AVG\AVG10\avgemcx.exe

I:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

I:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

I:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe

I:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe

I:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe

I:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe

I:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

I:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

I:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

I:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - I:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - I:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - I:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: FlashGetBHO - {b070d3e3-fec0-47d9-8e8a-99d4eeb3d3b0} - I:\Documents and Settings\Mateusz&Konrad\Dane aplikacji\FlashGetBHO\FlashGetBHO3.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - I:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - I:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - I:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [startCCC] "I:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM..\Run: [V0420Mon.exe] I:\WINDOWS\V0420Mon.exe

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] I:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVG_TRAY] I:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "I:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

O4 - HKLM..\Run: [switchBoard] I:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "I:\Program Files\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "I:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "I:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "I:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU..\Run: [skype] "I:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu 10] "I:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "I:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\RunOnce: [WiseStubReboot] MSIEXEC /quiet /I "I:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard\WIS1C4551A64743409391E41477CD655043_9_09_0203.MSI" TRANSFORMS="I:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard\WIS1C4551A64743409391E41477CD655043_9_09_0203.MST" WISE_SETUP_EXE_PATH="J:\redist\physx\PhysX_9.09.0408_SystemSoftware.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = I:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = I:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

O4 - Global Startup: Reboot.exe

O8 - Extra context menu item: Download all by FlashGet3 - I:\Documents and Settings\Mateusz&Konrad\Dane aplikacji\FlashGetBHO\GetAllUrl.htm

O8 - Extra context menu item: Download by FlashGet3 - I:\Documents and Settings\Mateusz&Konrad\Dane aplikacji\FlashGetBHO\GetUrl.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy poomocy FlashGet3 - I:\Documents and Settings\Mateusz&Konrad\Dane aplikacji\FlashGetBHO\GetUrl.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet3 - I:\Documents and Settings\Mateusz&Konrad\Dane aplikacji\FlashGetBHO\GetAllUrl.htm

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - I:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - I:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - I:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - I:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{6232A7DA-D95C-4215-BC31-96440E45F565}: NameServer = 10.0.0.254 10.0.0.254

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - I:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - I:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - I:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - I:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - I:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - I:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - I:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - I:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - I:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

--

End of file - 7426 bytes

Jeśli coś nie tak lub jakiś błąd znaleźliście proszę na pisać


(JNJN) #2

Proszę zmienić temat na konkretny i proszę poprawnie wkleić loga, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN

Poczytaj:

zasady-wklejania-logow-forum-tytulowania-tematow-t253052.html