Prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:40:26, on 2005-09-30

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

F:\Kaspersky\kavmm.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\Kaspersky\kav.exe

D:\Turbo Torrent\ttorrent.exe

F:\Gadu-Gadu\gg.exe

F:\allplayer V2.1\ALLPlayer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

F:\hijack2\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://my.freeze.com/start.shtml

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - f:\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [KAV50] "F:\Kaspersky\kav.exe" -run -n PersonalPro -v 5.0.0.0

O4 - HKLM\..\Run: [Turbo Torrent] D:\\Turbo Torrent\\ttorrent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions present

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O16 - DPF: {78AF2F24-A9C3-11D3-BF8C-0060B0FCC122} (AcDcToday) - file://F:\autocad\AcDcToday.ocx

O16 - DPF: {AE56372C-B4F5-11D4-A415-00108302FDFD} (NOXLATE-BANR) - file://F:\autocad\InstBanr.ocx

O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (AcPreview Control) - file://F:\autocad\AcPreview.ocx

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Critical System Service BootDrv (BootDrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\BootDSvc.exe (file missing)

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: KLBLMain - Kaspersky Lab - F:\Kaspersky\kavmm.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

Wiem ze nie mam service pack’a 1/2…

warto zainstalwoac sp1 albo sp2 to nie zwalnia kompaa chroni go tylko

loga obejmuj

lub

Log ogólnie czysty

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz proces Critical System Service BootDrv nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz BootDrv => Ok i zresetuj komputer.

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Tylko to jest ten problem ze nie moge wejsc do trybu awaryjnego…przy wlaczaniu kompa naciskam f8 i kicha…

Spróbuj F5

Dalej nic…