Prosze o sprawdzenie loga


(Kadosh) #1

witam mam pytanie czy jak wejde w system awaryjny to czy mam usunac ttylko te pliki zaznaczone na czerwono i jak mam je usunac wejsc w rejestr czy w dyski ????? i z dyskow

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:37:27, on 2005-09-30

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

D:\PROGRA~1\INTERN~2\MEDIAKEY.EXE

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe

D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

D:\PROGRA~1\INTERN~2\KBOSDCtl.EXE

D:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\wpkontakt.exe

D:\PROGRA~1\INTERN~2\KCodeMsg.EXE

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\iolo\System Mechanic 4 Professional\Search and Recover\DiskImageService.exe

D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE

D:\WINDOWS\msagent\AgentSvr.exe

C:\REMIK\GG\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\REMIK\GG\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {78364D99-A640-4ddf-B91A-67EFF8373045} - D:\WINDOWS\system32\appwiz.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] D:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MediaKey] D:\PROGRA~1\INTERN~2\MEDIAKEY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] D:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckElbyCDFL] "D:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] D:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [wpkontakt] D:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\wpkontakt.exe -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] "D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysMemory manager] d:\windows\system32\mdms.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Search and Recover Disk Image Service] "C:\Program Files\iolo\System Mechanic 4 Professional\Search and Recover\DiskImageService.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TransTask] "D:\Program Files\Tweak-XP Pro 4\transtask.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [VirtualDesktop] "D:\Program Files\Tweak-XP Pro 4\virtuald.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\REMIK\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\

O4 - HKCU\..\Run: [SNInstall] D:\WINDOWS\

O4 - HKCU\..\Run: [SpySheriff] C:\Program Files\SpySheriff.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: ATI CATALYST – pasek zadań.lnk = D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A1BFD9D1-6585-44E1-A3DE-47A4A4628C4B}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - D:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\url_wpmsg.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Loading Outpost Connections (KDE) - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\cmdtel.exe (file missing)

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SONYSH~1\AVLib\Sptisrv.exe

je wywalic dziekuje za pomoc

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2

Usuwanie Trojan.Repsamo: Usuwanie Trojan.Repsamo oraz tapetka SpySheriff.exe http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=31936

023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Loading Outpost Connections