Prosze o sprawdzenie loga


(Balik10) #1

bardzo bym was prosil o sprawdzenie mojego loga.nie moge zmienic strony startowej i jakies okienka mi wyskakuja niepotrzebne!

z gory dzieki!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:27:12, on 2005-10-05

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\Programy\Winamp\Winampa.exe

C:\WINNT\system32\rundll32.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\Programy\GetRight\getright.exe

C:\Programy\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Programy\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://43.tnssearch.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_38.dll

O2 - BHO: BitComet Toolbar Helper - {6A373B7E-496E-424f-A9BE-486A5E9AB018} - C:\Program Files\BitComet Toolbar\v2.0.0.1\BitComet_Toolbar.dll

O2 - BHO: ZToolbar Activator Class - {da7ff3f8-08be-4cac-bc00-94d91c6ae7f4} - C:\WINNT\system32\azesearch4.ocx

O2 - BHO: AddressBar Class - {f65b197f-8260-4d52-909a-f70118e646eb} - C:\WINNT\system32\iasada.dll

O3 - Toolbar: AZE Search - {a19ef336-01d4-48e6-926a-fe7e1c747aed} - C:\WINNT\system32\azesearch4.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Programy\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Programy\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Programy\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Programy\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1128504991214

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1128504972828

O16 - DPF: {D7BF3304-138B-4DD5-86EE-491BB6A2286C} - http://www.azebar.com/install/azesearch.cab

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2
  1. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu.

  2. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  3. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  4. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  5. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

LSP-Fix usuniesz wpisy 010 TU opis działania :stuck_out_tongue:

http://labs.paretologic.com/spyware.asp … =Azesearch - jak usunać Azesearch


(Balik10) #3

nie moglem usunac tych wpisow z dziesiatkami a jak wzialemsie za ten drugi program to cos zle chyba zrobilem bo mi net nie chodzil i musialem instalowac od nowa system bo mi siadl!ale dzienki za pomoc!


(Gutek) #4

Miłałeś usunać newdotnet6_38.dll programem LSP-Fix ale daj nowy LOG bo może cos złapałeś