Proszę o sprawdzenie loga


(system) #1

Jest to log brata złapał jakiegoś trojana który nawet po usunięciu w trybie awaryjnym wraca z powrotem na dysk.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:31:45, on 2005-10-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Conexant\AccessRunner ADSL\CnxDslTb.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

D:\programy\hjack\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.sony-cp.com/en/index.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CnxDslTaskBar] "C:\Program Files\Conexant\AccessRunner ADSL\CnxDslTb.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [DemonStarter] C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8E0D0713-2E4E-424E-A311-6FB18BA9A9A2}: NameServer = 217.28.150.195 213.172.186.4

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

(Kuz5) #2

Log masz ok

Jeżeli znasz jego ścieżkę to ciachnij go programem Pocket Killbox


(system) #3

Używa tego programu i również wrócił na dysk z powrotem po połączeiu z internetem. BitDefender podaje mu kominikat o zagrożeniu i że nie może go usunąć. Wirus znajduje się w katalogu C:\WINDOWS\TEMP


(Kuz5) #4

Spróbuj jeszcze raz wyłącz przywracanie systemu wystartuj do trybu awaryjnego, następnie:

Narzędzia => Opcje folderów => Widok => Pokaż ukryte pliki i foldery

Wyczyść katalog TEMP

Start=>Uruchom=>%temp%=>I usuń wszystko co sie tam znajduje

A jaki to jest plik jaka jest jego nazwa?


(Gutek) #5

No to jaki problem tryb awaryjny i usuwasz wszystko z katalogu TEMP

C:\Windows\TEMP ręcznie kasujesz!.


(system) #6

Problem usunięty innym skanerem Antivirusowym. Ale brat zapomniał wyłaczyć przywracania systemu. Dlatego pewno on wracał z powrotem po usunięciu go.

Pisałem w pierwszym poście z logiem o próbie usunięcia go w trybie awaryjnym.

Dzięki za pomoc

POZDRAWIAM