Proszę o sprawdzenie loga

Proszę o profilaktyczne sprawdzenie loga, z góry dzięki

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:44:37, on 05-10-06

Platform: Windows 98 Gold (Win9x 4.10.1998)

MSIE: Internet Explorer v5.51 SP2 (5.51.4807.2300)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE

E:\PROGRAM FILES\RTVSCN95.EXE

E:\PROGRAM FILES\DEFWATCH.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\ESSOLO.EXE

E:\PROGRAM FILES\VPTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZONEALARM.EXE

C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZONEALARM.DAT

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

D:\WINCMD\TOTALCMD.EXE

F:\PROGRAMY\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://o2.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 15.150.15.150:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F1 - win.ini: run=hpfsched

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [ESSOLO] ESSOLO.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] E:\PROGRA~1\vptray.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service

O4 - HKLM\..\RunServices: [rtvscn95] E:\PROGRA~1\rtvscn95.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [defwatch] E:\PROGRA~1\defwatch.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - Global Startup: ZoneAlarm.lnk = C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe

O16 - DPF: Win32 Classes - file://C:\WINDOWS\Java\classes\win32ie4.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: Domain =

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer =

Log masz czysty

Zastanawiaja mnie te dwa wpisy:

Ale narazie wstrzymaj sie z ich usunięciem

Tam były wpisy z Karty sieciowej, ustawień właściwości protokołu TCP/IP, konfiguracja DNS, domena i kolejność przeszukiwania serwera DNS.

Wymazałem to.

Dzięki