Proszę o sprawdzenie loga


(S3niorita) #1

Mam taki sam problem jak kolega zakładający temat =|. Przeskanowałam komputer kilkoma antywirusami i nic nie wyłapały =/. Pomóżcie! =)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:48:55, on 2005-10-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

D:\Avast!\ashDisp.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Avast!\aswUpdSv.exe

D:\Avast!\ashServ.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

D:\Avast!\ashMaiSv.exe

D:\Avast!\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\win rar\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\-\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.344\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://maka.ziomek.us/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)

O2 - BHO: IE5BarLauncherBHO Class - {1ADBCCE8-CF84-441E-9B38-AFC7A19C06A4} - C:\Program Files\eZshopper\BarLcher.dll (file missing)

O2 - BHO: Accoona Search Assistant - {944864A5-3916-46E2-96A9-A2E84F3F1208} - C:\Program Files\Accoona\ASearchAssist.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Avast!\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: eZ$hopper - {BFA03761-5565-41b3-93D9-82B354C0A8EC} - SHDOCVW.DLL (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: eZ$hopper - {BFA03761-5565-41b3-93D9-82B354C0A8EC} - SHDOCVW.DLL (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7CA8DCF4-09F7-4572-BFF2-D41A311682F6}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Avast!\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Avast!\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Avast!\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Avast!\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(Gutek) #2

Trzeba było założyć oddzielny teamt:

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

pamiętaj hijack nie może dziąłać z folderu TEMP


(Kuz5) #3

Senioritka prosze zakładac swoje własne tematy :?

W Dodaj/Usuń odinstaluj newdotnet oraz (jezeli bedzie) Accoona

Wydzielono z innego tematu


(S3niorita) #4

Dzięki wielkie =)

Zrobiłam tak jak kazał Gutek i już się nie pojawia ten komunikat. Przeskanowałam kompa, oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:32:54, on 2005-10-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

D:\Avast!\ashDisp.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Avast!\aswUpdSv.exe

D:\Avast!\ashServ.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

D:\Avast!\ashMaiSv.exe

D:\Avast!\ashWebSv.exe

D:\eMule\emule.exe

D:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\win rar\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\-\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.109\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://maka.ziomek.us/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Avast!\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7CA8DCF4-09F7-4572-BFF2-D41A311682F6}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Avast!\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Avast!\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Avast!\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Avast!\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  • nie ma ani jednego ani drugiego =|

Jeszcze raz wielkie dzięki =*


(Gutek) #5

Już czysto tylko zbędniki w autostarcie:

3 pierwsze wpisy: Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te 3 wpisy.

4 wpis: XP-Antispy odinstaluj messengera, zaznacz opcję w ustawieniach.

5 i 6 w ustawienaich programu mozesz wyałaczyć i nie bedzie sie odpalał ze startem systemu


(S3niorita) #6

Dzięki =)

Już wszystko chodzi elegancko =*