Prosze o sprawdzenie loga

Mam dla was do sprawdzenia log kumpla.Nie jestem u siebie wiec prosze o szybka odpowiedz.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:16:42, on 2005-10-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

D:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

D:\Documents and Settings\Tarka\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://svcs.microsoft.com/svcs/mms/serv … &Country=0

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet’a - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet’a - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/Websi … e-c282.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{DE057904-2F96-4ACA-9FBE-28C0B7EBDF23}: NameServer = 10.0.0.1,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{DEDDB789-4C0D-4A76-AD64-CAB84011E416}: NameServer = 10.0.0.1,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{F3CB7E34-0DA2-4C92-8E69-C74043D29C68}: NameServer = 10.0.0.1

O19 - User stylesheet: D:\WINDOWS\windows.dat

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

To jest napewno cały log ?? Wstaw pełnego loga

To jest caly.

Usuwasz poniższe wpisy i oznaczone pliki

Naprawiasz ciąg LSP tym programem: http://www.cexx.org/lspfix.zip

Tu jest instrukcja: LINK

Usuń za pomocą tego programu dowołania New.Net/Newdotnet.

Tylko pozostaw prawidłowe wpisy:

lsp4ru.jpg

Zainstaluj sobie firewalla np.: Kerio