Proszę o sprawdzenie loga

Koledze spowolniło strasznie kompa … Prosiłbym o sprawdzenie loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:33:55, on 2005-10-19

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\PROGRA~1\IBM\CLIENT~1\cwbntred.exe

C:\WINNT\system32\userinit.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\IBM\Client Access\CWBPROVD.EXE

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\RBancerz\USTAWI~1\Temp\Rar$EX0g.c00\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\PROGRA~1\IBM\CLIENT~1\cwbbs.exe,C:\PROGRA~1\IBM\CLIENT~1\cwbntred.exe,C:\PROGRA~1\IBM\CLIENT~1\cwbprovd.exe,C:\WINNT\system32\userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [Client Access Service] "C:\Program Files\IBM\Client Access\CwbSvStr.Exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Client Access Taskbar] "C:\Program Files\IBM\Client Access\cwbuitsk.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Client Access API Daemon] "C:\Program Files\IBM\Client Access\cwbappcd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Client Access Help Update] "C:\Program Files\IBM\Client Access\cwbinhlp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Client Access Check Version] "C:\Program Files\IBM\Client Access\cwbckver.exe" LOGIN

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - Global Startup: InterCheck Monitor.LNK = C:\Program Files\Sophos SWEEP for NT\ICMON.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O16 - DPF: {1D2DCA0D-B30F-40AD-9690-087105F214EC} (IEDial Class) - http://download.nocreditcard.com/download/Object/ieaccess2.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Client Access Remote Command (Cwbrxd) - IBM Corporation - C:\WINNT\CWBRXD.EXE

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Sophos Anti-Virus Network (SweepNet) - Sophos Plc - C:\Program Files\Sophos SWEEP for NT\SWNETSUP.EXE

O23 - Service: Sophos Anti-Virus (SWEEPSRV.SYS) - Sophos Plc - C:\Program Files\Sophos SWEEP for NT\SWEEPSRV.SYS

O23 - Service: Sophos Anti-Virus Update (SweepUpdate) - Sophos Plc - C:\Program Files\Sophos SWEEP for NT\SWUPDATE.EXE

Z góry dziękuję za sprawdzenie i pozdrawiam

usuń wpisy hijackiem

A po co usuwać to:

To chyba jest bezpośrednio związane z wpisami O4, więc albo wyinstalować tego IBM’a całkowicie albo ten wpis też zostawić w spokoju?

Nie ten wpis leci. Czy ja napisałem odinstalować IBM???

Nie, ja tak napisałem w sensie że skoro F2 każesz usuwać to równie dobrze mógłby user usunąć wszystkie wpisy O4 powiązane z IBM. Mnie chodziło tylko o to, że to raczej wpis szkodliwy nie jest…