Proszę o sprawdzenie loga


(Kuba2552) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:19:49, on 2005-10-23

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\csrss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

E:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

E:\WINDOWS\smss.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

E:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe

E:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe

E:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

E:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmon.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

E:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

E:\WINDOWS\explorer.exe

E:\Documents and Settings\Jakub\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - E:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - e:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - E:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - e:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - E:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] E:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "E:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] E:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [] E:\WINDOWS\System32\server.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 2200 Series] "E:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "E:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [polo.exe] polo.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ms_anti_spywarebxp] E:\WINDOWS\mwfibpx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\RunOnce: [ms_anti_spywarebxp] E:\WINDOWS\mwfibpx.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ms_anti_spywarebxp] E:\WINDOWS\mwfibpx.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - E:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - E:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - E:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

(Gutek) #2

usuwanie w trybie awaryjnym hijackiem wpisy a pliki zaznaczone na czerwono ręcznie

PROBLEM:

  1. Start do trybu awaryjnego i usunięcie tej linijki przez HijackThis.

  2. Następnie - UWAGA! - reset kompa do Konsoli Odzyskiwania z CD XP wg TEJ instrukcji i resauracja pliku Windows komendą:

EXPAND X:\i386\USERINIT.EX_ C:\WINDOWS\system32\server.exe

X - tu wpisujesz swoją literkę CD-ROMu.