Proszę o sprawdzenie loga


(Ela N) #1

Od kilku dni mam problem... przy starcie systemu otwiera się jakiś plik, administrator blokuje mi internet.... antywirus wykrywa Backdoor.Sdbot ale nie chce go usunąć... w końcu zrobiłam format, ale to i tak nie pomogło. Co zrobić? :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:55:29, on 2005-11-06

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:


C:\WINDOWS\System32\smss.exe


C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE


C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\WINDOWS\System32\slssystem.exe

C:\Program Files\Common Files\TerraTec\Scheduler\TTTimer.exe

C:\Program Files\Common Files\TerraTec\Remote\TTTVRC.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE

C:\Program Files\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

C:\DOCUME~1\Ela\USTAWI~1\Temp\ svchost.exe

C:\DOCUME~1\Ela\USTAWI~1\Temp\ lsass.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ATRACK.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\NMain.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\Navw32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Ela\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.719\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msoft-updater23] slssystem.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TerraTec Scheduler] "C:\Program Files\Common Files\TerraTec\Scheduler\TTTimer.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TerraTec Remote Control] "C:\Program Files\Common Files\TerraTec\Remote\TTTVRC.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] C:\Program Files\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsUpdate] "C:\DOCUME~1\Ela\USTAWI~1\Temp\ svchost.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsUpdatem1] "C:\DOCUME~1\Ela\USTAWI~1\Temp\ lsass.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [msoft-updater23] slssystem.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O15 - Trusted Zone: http://skaner.mks.com.pl 

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O21 - SSODL: sysctl32 - {D5FB5E20-DE80-12CF-9C87-C0AB005187DF} - C:\WINDOWS\System32\sysctl32.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Service (NISSERV) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Proxy Service (SymProxySvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

O23 - Service: WindowsVideo - Unknown owner - C:\WINDOWS\waudio.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2

Nie dziwię się nie masz Sp2

Co do log-a:

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Aby usinać pliki z wpisu 023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz WindowsVideo a potem plik usuwasz ręcznie.

W trybie awaryjnym opróżnij TEMP - Start >>> Uruchom >>> %temp% >>> kasujesz wszystko ze środka.


(Ela N) #3

Bardzo dziękuje !!

Teraz jest dobrze? :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:25:03, on 2005-11-06

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Common Files\TerraTec\Scheduler\TTTimer.exe

C:\Program Files\Common Files\TerraTec\Remote\TTTVRC.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE

C:\Program Files\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ATRACK.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\TerraTec\CinergyTV\TerraTV App.exe

C:\Documents and Settings\Ela\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TerraTec Scheduler] "C:\Program Files\Common Files\TerraTec\Scheduler\TTTimer.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TerraTec Remote Control] "C:\Program Files\Common Files\TerraTec\Remote\TTTVRC.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] C:\Program Files\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE


O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O15 - Trusted Zone: http://skaner.mks.com.pl 

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Service (NISSERV) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Proxy Service (SymProxySvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

(Gutek) #4

LOG Ok, zbędniki w autostarcie:

Start >>> Programy >>> Autostart >>> kasacja z prawokliku.

Panel sterowania >>> Java Plug-in >>> Update >>> odptaszkuj Check for updates automatically.

XP-Antispy odinstaluj messengera, zaznacz opcję w ustawieniach.

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz ten wpis.


(Qbek50) #5

kosmetycznie jeszcze to ciachnij i jest ok:


(Ela N) #6

zrobione.... :slight_smile:

jeszcze raz dziękuję za pomoc!