Proszę o sprawdzenie loga

Proszę o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:18:55, on 2005-11-15

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\dHVyeXN0YQ\command.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Voyager.com\Voyager.BUS\BUS.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\instalki\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\2db7e7534350a55e0137c797f8124ecb\update\update.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [adtech2005] C:\windows\adtech2005.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\System32\sysvcs.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1132051577359

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1132051534406

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2484E7B2-B669-420C-BC79-9DEF02FEB80F}: NameServer = 194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2484E7B2-B669-420C-BC79-9DEF02FEB80F}: NameServer = 194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{2484E7B2-B669-420C-BC79-9DEF02FEB80F}: NameServer = 194.204.152.34

O20 - Winlogon Notify: Shell Extensions - C:\WINDOWS\system32\f82m0if1e82.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\dHVyeXN0YQ\command.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i folder, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Wpis 023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Command Service

Poczytaj Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix