Prosze o sprawdzenie loga


(Kpasinski) #1

prosze o sprawdzenie loga. Dodatkowo podczas pracy kompa włącza mi sie jakis winfixer jakis niby skaner i chce sie instalować. Prosze o pomoc

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:27:05, on 2005-11-18

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\PDFSaver.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\krzyś i ania\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://www.dami.pl/daminet.pac

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: C:\WINDOWS\system32\st3.dll - {1B68470C-2DEF-493B-8A4A-8E2D81BE4EA5} - C:\WINDOWS\system32\st3.dll

O2 - BHO: C:\WINDOWS\adsldpbd.dll - {826B2228-BC09-49F2-B5F8-42CE26B1B711} - C:\WINDOWS\adsldpbd.dll

O2 - BHO: (no name) - {DA223E41-3F7F-4B2B-8CC8-22C6A1197EEB} - C:\WINDOWS\mpatrol.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OrderReminder] C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Symfonia® PDF.lnk = C:\WINDOWS\system32\PDFSaver.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O15 - Trusted Zone: *.coolwebsearch.com

O15 - Trusted Zone: *.searchmeup.com

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O20 - Winlogon Notify: st3 - C:\WINDOWS\system32\st3.dll

O20 - Winlogon Notify: style32 - C:\WINDOWS\q25143634.dll

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\hpzipm12.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2
 1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

 2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

 3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

 4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

 5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

 6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Poczytaj jak usunać TROJAN STYDLER


(Kpasinski) #3

(Gutek) #4
 1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

 2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

 3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte. Dodatkowo O15 może będzie stawiać opór więc ściągnij KillTrusted 0.7

 4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

 5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

 6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Proszę przeczytaj dobrze instrukcję co dąłem wyżej o trojanie tam są zamienne dane :slight_smile: