Prosze o sprawdzenie loga


(Barylkaq) #1

Witam ponownie, mam ostatnio problemy z internetem i nie wiem czy to wina jakiś wirusów itp w moim komputerze czy wzwywać serwisanta.

Prosze o sprawdzenie loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:34:50, on 2005-11-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Prolink\PlayTV XP\TVRMVCR.EXE

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\Webfilter\WebFilter.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Softex\winroute\WinRServ.exe

C:\Program Files\Softex\winroute\WinRoute.exe

C:\PROGRA~1\GDATA~1\ANTIVI~1\WEBFIL~1\ADSCLE~1.EXE

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\avk.exe

C:\DOCUME~1\BARYA~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.785\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.lublin.pl:3128

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Poly HTML Filter BHO - {0140DF95-9128-4053-AE72-F43F0CFCA062} - C:\WINDOWS\system32\SiKernel.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SIPAKBHO Class - {40FB69E1-9B7B-453F-B238-37D8E9528929} - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\Webfilter\PAKIEPlugins.dll

O2 - BHO: Offliner AdFilter Helper - {DC9377A2-2E8D-44A1-99DB-F8A821DF254D} - C:\WINDOWS\system32\SiPlugins.dll

O3 - Toolbar: Pasek Webfilter - {75CD0BC5-E317-449C-9FF6-4986B3D48F64} - C:\PROGRA~1\GDATA~1\ANTIVI~1\WEBFIL~1\PAKIEGUI.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVK Mail Checker] "C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O4 - Global Startup: Firewall.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Programy\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: TVRMVCR.lnk = C:\Program Files\Prolink\PlayTV XP\TVRMVCR.EXE

O8 - Extra context menu item: Add selected links to Link Container - C:\PROGRA~1\GDATA~1\ANTIVI~1\WEBFIL~1\System\Scripts\off_collector_sel.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - D:\Programy\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Show domain links - C:\PROGRA~1\GDATA~1\ANTIVI~1\WEBFIL~1\System\Scripts\off_domain_links.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Softex WinRoute Service (WinRServ) - Unknown owner - C:\Program Files\Softex\winroute\WinRServ.exe

(Kuz5) #2

Log masz ogólnie ok

Możesz ciachnąć:

Plik na czerwono usun ręcznie z dysku


(Barylkaq) #3

nie moge usunąc bo pisze “odmowa dostepu” :slight_smile: W trybie awaryjnym trzeba?


(Gutek) #4

W trybie awaryjnym :wink:

Mój komputer >>> Narzędzia >>> Opcje folderów >>> Widok >>> odznacz Użyj prostego udostępniania plików

Następnie prawy klik na folder My old disc structure >>> Właściwości >>> Zabezpieczenia >>> Dodaj >>> wklepujesz dokładną nazwę swojego konta na XP i OK >>> podświetlisz na liście >>> zaznaczyć Full Control >>> być może trzeba jeszcze przejąć na własność patrz niżej.

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=10662


(Barylkaq) #5

oj troche skomplikowane :slight_smile: tyle trzeba robić aby wyrzucic ten plik?


(squeet) #6

Gutek2222 zna się na rzeczy, więc zapisz sobie dokładnie co napisał i do dzieła :wink: