Prosze o sprawdzenie loga


(Radosq) #1

Z gory dziekuje.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 03:38:17, on 2005-11-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashserv.exe

C:\Program Files\LogMeIn\LogMeIn.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\LogMeIn\LogMeInSystray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wpabaln.exe

C:\Program Files\mIRC\mirc.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\RBL.RBL-84CAC22C2E7\Pulpit\BIPCPEvalSetup.exe

C:\DOCUME~1\RBL~1~RBL\USTAWI~1\Temp\pft44A~tmp\Setup.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\Engine\6\INTEL3~1\IKernel.exe

C:\DOCUME~1\RBL~1~RBL\USTAWI~1\Temp\pft44A~tmp\proutil.exe

D:\Nowy folder (2)\Nowy folder (2)\hijackthis1.99.1\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program Files\LogMeIn\LogMeInSystray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-aware] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-aware.exe" +c

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: http://skaner.mks.com.pl

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: LMIinit - C:\WINDOWS\SYSTEM32\LMIinit.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashserv.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LogMeIn - 3am Labs, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\LogMeIn.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2

Czysto jedynie wejdź do trybu awaryjnego i oczyść środek TEMP C:\DOCUME~1\RBL~1~RBL\USTAWI~1\Temp\ - wszystko co mieści sie w środku :wink: