Proszę o sprawdzenie loga


(Kenal) #1

czy z tym logiem jest wszystko ok. ?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:46:50, on 2005-11-30

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINNT\System32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Roxio\GoBack\GBPoll.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINNT\htpatch.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\Program Files\Roxio\GoBack\GBTray.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\INSTALKI\NARZĘDZIA\PRZYWRACANIE SYSTEMU\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: DownloadRedirect Class - {00000000-6CB0-410C-8C3D-8FA8D2011D0A} - C:\Program Files\iMesh\iMesh5\iMeshBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINNT\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\RunOnce: [ACMWrapperV2.dll] c:\winnt\system32\regsvr32.exe /s "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CDEngine\ACMWrapperV2.dll"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [MediaPlayerV2.dll] c:\winnt\system32\regsvr32.exe /s "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CDEngine\MediaPlayerV2.dll"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [driversV2.dll] c:\winnt\system32\regsvr32.exe /s "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CDEngine\driversV2.dll"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Cdbootable.dll] c:\winnt\system32\regsvr32.exe /s "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreatorAPI\Cdbootable.dll"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [cdDataPS.dll] c:\winnt\system32\regsvr32.exe /s "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreatorAPI\cdDataPS.dll"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [cdExtra.dll] c:\winnt\system32\regsvr32.exe /s "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreatorAPI\cdExtra.dll"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [cdmp3.dll] c:\winnt\system32\regsvr32.exe /s "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreatorAPI\cdmp3.dll"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [database.dll] c:\winnt\system32\regsvr32.exe /s "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreatorAPI\database.dll"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [ISO9660.dll] c:\winnt\system32\regsvr32.exe /s "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreatorAPI\ISO9660.dll"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Joliet.dll] c:\winnt\system32\regsvr32.exe /s "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreatorAPI\Joliet.dll"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Udf.dll] c:\winnt\system32\regsvr32.exe /s "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreatorAPI\Udf.dll"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [creator.dll] c:\winnt\system32\regsvr32.exe /s "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreatorAPI\creator.dll"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Translator.dll] c:\winnt\system32\regsvr32.exe /s "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreatorAPI\Translator.dll"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [CDEngine.dll] c:\winnt\system32\regsvr32.exe /s "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CDEngine\CDEngine.dll"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [WMC_RebootCheck] C:\WINNT\inf\unregmp2.exe /FixUps

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - Global Startup: GoBack.lnk = C:\Program Files\Roxio\GoBack\GBTray.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1132809343609

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - D:\SPIK\url_wpmsg.dll

O20 - Winlogon Notify: nwprovau - C:\WINNT\SYSTEM32\nwprovau.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINNT\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINNT\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: GBPoll - Roxio, Inc. - C:\Program Files\Roxio\GoBack\GBPoll.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall (PersFw) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2

odinstaluj program i usuń hijackiem wpis