Proszę o sprawdzenie loga


(Gesiu) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:52:39, on 05-12-02

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ZSTATUS.EXE

C:\PROGRAM FILES\PROGMAN\SERWER\BIN\IBSERVER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.eu.microsoft.com/poland/

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [expolorer_rundll] c:\windows\system\haslo.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Plik na czerwono usun ręcznie z dysku

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga

Na przyszłośćpisz jaki jest powód zamieszczenia loga


(Gutek) #3

czy ty czasem nie masz programu program Hasełko 1.2 - mozesz miec inna wesrsję http://www.instalki.pl/programy/downloa … aselko.php ale pytam?


(Gesiu) #4

Tak mam ale ten programik.


(Gutek) #5

możesz jaśniej??? - lokalizacja się zgadza??? - c:\windows\system\haslo.exe