Proszę o sprawdzenie loga


(Wojopro) #1

Od pewnego czasu mam problemy z kompem (bez ostrzezenia wyłącz mi sie )Wydaje mi sie ze mam tutaj niezły śmietnik. Z góry dziekuję i pozdrawiam.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:28:35, on 2005-12-03

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

C:\WINDOWS\d2F0ZXI\command.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\PRISMSVR.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Keyboard\kbdap32a.EXE

C:\Program Files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Mouse\mouse32a.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\st121g.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\ameno\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\adobe rearder\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSVR.EXE] "C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\PRISMSVR.EXE" /APPLY

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winupdates] C:\Program Files\winupdates\winupdates.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [OFFICEKB] C:\Program Files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Keyboard\kbdap32a.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Mouse\mouse32a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TQ566808] "H:\Setup.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SpySpotter System Defender] C:\Program Files\SpySpotter3\Defender.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Kaspersky] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\KAV Personal Pro\5.0\Save Kaspersky.bat

O4 - HKLM\..\Run: [dmxyd.exe] C:\WINDOWS\System32\dmxyd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedTouchstInstall] C:\DOCUME~1\ameno\USTAWI~1\Temp\stInstall.bat

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor.lnk = C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\st121g.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1113064032202

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2F068AF6-DDF4-4079-91C0-3CC8981588C1}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4FD3ED9B-8C97-46F5-A2C2-2839A4995EC7}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6B7C5A86-3F41-4073-B77D-CA8B22129131}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7DEBE865-CCF9-4645-BCEC-94DF2F8FB6E0}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A1A5E111-F100-428D-A7AC-662BB36DCE29}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2F068AF6-DDF4-4079-91C0-3CC8981588C1}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\d2F0ZXI\command.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2

Trochę mało inforamcji - wyskakuje jakiś bład?

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku plik i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

W trybie awaryjnym opróznij TEMP

023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Command Service i po tym ręcnie usuń folder


(Wojopro) #3

Wiatm

Dostosowałem sie do Twoich wskazówek … mam nadzieje ze to pomogło … niestety miałem problem z wyczyszczeniem TEMP … przesyłam aktualny raport

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:47:36, on 2005-12-03

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\PRISMSVR.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Keyboard\kbdap32a.EXE

C:\Program Files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Mouse\mouse32a.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\st121g.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\Documents and Settings\ameno\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\adobe rearder\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [AtiPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “D:\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [PRISMSVR.EXE] “C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\PRISMSVR.EXE” /APPLY

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [OFFICEKB] C:\Program Files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Keyboard\kbdap32a.EXE

O4 - HKLM…\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Mouse\mouse32a.exe

O4 - HKLM…\Run: [spySpotter System Defender] C:\Program Files\SpySpotter3\Defender.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [Kaspersky] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\KAV Personal Pro\5.0\Save Kaspersky.bat

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor.lnk = C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\st121g.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v … 3064032202

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{2F068AF6-DDF4-4079-91C0-3CC8981588C1}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{4FD3ED9B-8C97-46F5-A2C2-2839A4995EC7}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{6B7C5A86-3F41-4073-B77D-CA8B22129131}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{7DEBE865-CCF9-4645-BCEC-94DF2F8FB6E0}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{A1A5E111-F100-428D-A7AC-662BB36DCE29}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{2F068AF6-DDF4-4079-91C0-3CC8981588C1}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\d2F0ZXI\command.exe (file missing)

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

pozdro

Water


(Gutek) #4

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Command Service i po tym ręcznie skasuj d2F0ZXI


(Wojopro) #5

Witam

niestety nie moge zatrzymać Command Service ponieważ jest ustawione na automatyczny tryb uruchamiania a w opisie nie ma żadnych informacji.Po prawokliknięciu jedyna opcja do zaznaczenia to " uruchom" . Próbowałem uruchomić ale występuje błąd

" Nie można uruchomic usługi Command Service na komputerze Komputer lokalny.

Błąd 3 : System nie może odnaleźć ścieżki."


(Gutek) #6

Otwierasz HijackThis >>> Misc Tools >>> Delete NT Service >>> wklepujesz cmdService >>> zawierdzasz.


(Wojopro) #7

niestety … otrzymałem taki komunikat

"The service ‘cmdService’ is enabled and/or running . Disable it first using HijackThis itself (from the scan results) or the Services.msc window. "

czy mam to zrobic w trybie awaryjnym ? :x


(Gutek) #8

Jeszcze raz jak jestes w trybie awaryjnym nie możesz usługi wyłaczyć?

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Command Service - masz po prawej usługi lokalne szukasz i wyskakuje taki błąd Nie można uruchomic usługi Command Service na komputerze Komputer lokalny.

Błąd 3 : System nie może odnaleźć ścieżki." - klikasz prawoklik i właściwości jak jesteś na usłudze? Wtedy tryb uruchomienia i wyłącz tak robisz?


(Wojopro) #9

próbowałem wyłączyć w normalnym trybie niestety z problemem

… czy mam to zrobić w awaryjnym ?


(Gutek) #10

W awaryjnym probowałeś i daj mi log z Silent Runners

Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=15989


(Wojopro) #11

ok myśle że sie juz uporałem ze wszystkim przesyłam log z Hijack’a niestety po zapisaniu Silent Runners powstaje dokument tekstowy który nie otwiera programu :?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:34:01, on 2005-12-04

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Documents and Settings\ameno\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\adobe rearder\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSVR.EXE] "C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\PRISMSVR.EXE" /APPLY

O4 - HKLM\..\Run: [OFFICEKB] C:\Program Files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Keyboard\kbdap32a.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Mouse\mouse32a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpySpotter System Defender] C:\Program Files\SpySpotter3\Defender.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: SpeedTouch 120g Wireless USB Monitor.lnk = C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 120g Wireless USB Monitor\st120g.exe

O4 - Global Startup: SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor.lnk = C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\st121g.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1113064032202

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2F068AF6-DDF4-4079-91C0-3CC8981588C1}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4FD3ED9B-8C97-46F5-A2C2-2839A4995EC7}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6B7C5A86-3F41-4073-B77D-CA8B22129131}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7DEBE865-CCF9-4645-BCEC-94DF2F8FB6E0}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A1A5E111-F100-428D-A7AC-662BB36DCE29}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2F068AF6-DDF4-4079-91C0-3CC8981588C1}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

Złączono Posta : 04.12.2005 (Nie) 14:47

Wydaje mi sie ze mam również z tym programem problem

O4 - HKLM…\Run: [spySpotter System Defender] C:\Program Files\SpySpotter3\Defender.exe -startup

czy moge to dziadostwo wyeliminować ??

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #12

Dostanę zawału Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=15989 i czytasz


(Wojopro) #13

mam jeszcze jedna prośbe

aby przyśpieszyc start systemu odznaczyłem

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] :\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [Kaspersky] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\KAV Personal Pro\5.0\Save Kaspersky.bat

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

czy to wystarczy czy coś jeszcze mi podpowiesz …z góry dzieki

Złączono Posta : 04.12.2005 (Nie) 15:05

Nie dostawaj bo nie bedzie mi miał kto pomóc :twisted: zainstalowałem ten programik i dostosowałem sie do wskazówek …tak jak podałem zrobiłem …problem polega na tym że nie otwiera sie porgram opisany w linku co mi podałeś tylko jako dokument tekstowy (nie wiem czy to jest opis mojego kompa czy poprostu opis który jest podany Pobierz: SilentRunners.vbs (prawy klik >>> Zapisz jako) )


(Gutek) #14

Start >>> Programy >>> Autostart >>> kasacja z prawokliku.

Panel sterowania >>> Java Plug-in >>> Update >>> odptaszkuj Check for updates automatically.

Ten KernelFaultCheck możesz usunąć Hijackiem i całkowicie zapobiec powstawaniu tego wpisu poprzez:

Panel sterowania >>> System >>> Zaawansowne >>> Uruchamianie i odzyskiwanie

Klikasz Ustawienia i w sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu ustaw opcję na Brak.

przywróć w msconfig

Jeśli Quick jest naprawdę potrzebny łupnij go i zastąp odpowiednikiem Quick Alternative

Panel sterowania >>> Ustawienia regionalne >>> Języki >>> Detale >>> Zaawansowane >>> odznaczyć usługi tekstowe, zrób tak jeżeli nie używasz innych języków przy pisaniu.

XP-Antispy odinstaluj messengera, zaznacz opcję w ustawieniach.

SpySpotter System Defender odinstaluj :wink:


(Wojopro) #15

I własnie z nim mam równiez problem bo zeby go odinstalowac usze zakupic program no ale myślę ze jest równiez inna droga na wywalenie wroga :wink:

Złączono Posta : 04.12.2005 (Nie) 15:17

jak narazie musze zakończyc sprzątanie kompa … szykuje sie przyjecie urodzinowe wiec jeszcze raz wielkie dzieki i do usłyszenia … postawił bym Ci DUŻE piwo no ale niestety to tylko wirtualny świat … ale napewno wypije za Twoje zdrówko ażebyś nie dostał zawału serca :stuck_out_tongue:

Pozdrawiam WATER