Prosze o sprawdzenie loga


(Mamuska35) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:34:18, on 05-12-04

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2614.3500)


Running processes:

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS.000\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS.000\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\IRMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\SONY ERICSSON\WIRELESS MANAGER\GCXXMANAGER.EXE

C:\PROGRAM FILES\KASPERSKY LAB\KASPERSKY ANTI-VIRUS PERSONAL\KAV.EXE

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\KASPERSKY LAB\KASPERSKY ANTI-VIRUS PERSONAL\KAVSVC.EXE

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINRAR\WINRAR.EXE

C:\WINDOWS.000\TEMP\RAR$EX05.263\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS.000\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS.000\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [IrMon] IrMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [GCXX-Manager-Class] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Wireless Manager\GCXXManager.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [kavsvc] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=

O15 - Trusted Zone: http://skaner.mks.com.pl

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2

Log Ok

IE SP1 http://www.microsoft.com/downloads/deta … b602228de6 albo http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=1&t=17 i wybierz inną przeglądarke Operę, Mozille - dla bezpieczeństwa