Prosze o sprawdzenie loga


(Szajbus007) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:07:35, on 2005-12-05

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

d:\Programy\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

D:\Programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

d:\Programy\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

d:\Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

d:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

d:\Programy\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

d:\Programy\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

d:\Programy\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

d:\Programy\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

d:\Programy\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

d:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

d:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\programy\Avant Browser\avant.exe

D:\programy\Real\RealPlayer\realplay.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\programy\Peer2Mail\P2M.exe

D:\programy\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe

D:\programy\hijack\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://starter.net.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\userinit.exe

O2 - BHO: Shareaza Web Download Hook - {0EEDB912-C5FA-486F-8334-57288578C627} - d:\programy\Shareaza\Plugins\RazaWebHook.dll (file missing)

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\programy\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\programy\FlashGet\fgiebar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] d:\Programy\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "d:\Programy\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] D:\Programy\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] d:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] d:\Programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BHR3.5] D:\programy\Zamaan's Software\Browser Hijack Retaliator 3.5\BHR3.5.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Worms3DSetup.exe] D:\WORMS3~1.EXE /r

O4 - HKCU\..\Run: [Starting up] wvsvc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\programy\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] D:\programy\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - D:\programy\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - D:\programy\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\programy\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Download with &Shareaza - res://d:\programy\Shareaza\Plugins\RazaWebHook.dll/3000

O8 - Extra context menu item: Otwórz w nowym Avant Browser - D:\programy\Avant Browser\OpenInNewBrowser.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - D:\programy\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - D:\programy\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - D:\programy\Avant Browser\Search.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\programy\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab

O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab

O16 - DPF: {DB893839-10F0-4AF9-92FA-B23528F530AF} - http://212.239.40.78/cdo/pl/game.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B1152AE0-D3ED-455F-B23B-51FE2869F089}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - d:\Programy\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - d:\Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - d:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - d:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - d:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - d:\Programy\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - d:\Programy\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - d:\Programy\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - d:\Programy\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - d:\Programy\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Pavkre (Pavkre) - Panda Software - d:\Programy\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - d:\Programy\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - d:\Programy\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - d:\Programy\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - d:\Programy\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun programem Pocket Killbox czyli odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders** ibm00001.exe**

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz sie)

I to samo robisz ze ścieżka:

C:\WINDOWS\System32** wvsvc.exe**

To wpis od gierki?

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Panel sterowania => Java Plug-in => Update => odptaszkuj Check for updates automatically

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL

Ile ty masz antywirów? :o

Zostaw na kompie jednego antywira a reszte odinstaluj

Jak bedzie juz wszystko ok, to zainstaluj sp2

Na przyszłość pisz jaki jest powód zamieszczenia loga

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.


(kosior6) #3

I jeszcze na koniec przeczyść kompa tymi programami:

CCleaner

jv16Power Tools2005

PestPatrol

Potem przeprowadz defragmentację tym programem:

Diskeeper

Możesz jeszcze użyc programu BootVis

Opis:

A SP2 możesz pobrać z CentrumXp, ale zebyś nie szukał tu masz dokładniejszy link:

Service Pack 2 for WinXP PL

Kiedy to zrobisz wrzuć loga jeszcze raz.