Proszę o sprawdzenie loga

Witam.

Powody wklejenia loga są następujące:

-po odpaleniu przeglądarki zamiast strony głównej ładuje się ta

http://www.warningmessage.com/

-co jakiś czas wyskakują mi pop-upy reklamowe

Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:00:17, on 2005-12-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\popuper.exe

C:\WINDOWS\system32\msole32.exe

C:\WINDOWS\system32\shnlog.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\WINDOWS\system32\intmonp.exe

C:\WINDOWS\system32\intmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\calc.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\DOCUME~1\UZYTKO~1\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 4 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = www.google.com.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe, msmsgs.exe

O2 - BHO: HP Class - {FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFA} - C:\WINDOWS\system32\hp3A01.tmp

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [RegSvr32] C:\WINDOWS\system32\msmsgs.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ClearCookies] C:\WINDOWS\cc.exe

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.google.com.pl

O15 - Trusted Zone: *.coolwebsearch.com

O15 - Trusted Zone: *.searchmeup.com

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4E55C12C-4284-486E-BB5B-A958A8961300}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{4E55C12C-4284-486E-BB5B-A958A8961300}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{4E55C12C-4284-486E-BB5B-A958A8961300}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.159.1

O20 - Winlogon Notify: gg - C:\WINDOWS\adsldpbd.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: st3 - C:\WINDOWS\system32\st3.dll

O20 - Winlogon Notify: style2 - C:\WINDOWS\q98721.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Zastosuj Usuwanie updatescenter.com / security2k.net / syserrors.com / SpyAxe oraz TROJAN STYDLER