Prosze o sprawdzenie loga

Prosze o sprawdzenie loga…

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:04:53, on 05-12-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Common Files\Stardock\TrayServer.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse2\Amoumain.exe

C:\Program Files\GameDeviceDriver\RFPIcon.exe

D:\WIELKI~2\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

D:\wielki Program Files\Anti-Blaxx 1.18\Anti-Blaxx.exe

C:\windows\system32\mdms.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Wielki Program Files\gg\gg.exe

d:\wielki Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

d:\wielki Program Files\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\WINDOWS\system32\GStartUp.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\mqtgsvc.exe

d:\wielki Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\Documents and Settings\Kowal\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O1 - Hosts: http://213.159.117.203/dkprogs/hosts.txt

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: QuickSearch SearchBar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program Files\QuickSearch\QuickSearchBar3_28.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: (no name) - {DDCD775D-BDB2-E36F-BA8F-959B69AB3E91} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F645391A-A0AB-FF06-F67C-FC5AC771409C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F645391C-A0A3-FE77-F67B-8A5AB576409D} - (no file)

O3 - Toolbar: QuickSearch SearchBar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program Files\QuickSearch\QuickSearchBar3_28.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [1A] "C:\Program Files\Common Files\Stardock\TrayServer.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse2\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTBatteryMeter] C:\Program Files\GameDeviceDriver\RFPIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] d:\WIELKI~2\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "d:\wielki Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] d:\wielki Program Files\Anti-Blaxx 1.18\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SysMemory manager] c:\windows\system32\mdms.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Wielki Program Files\gg\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\WIELKI~2\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - D:\WIELKI~2\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Wielki Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Wielki Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\WIELKI~2\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - D:\WIELKI~2\DAP\DAP.EXE

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\WIELKI~2\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\WIELKI~2\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/180solutions/ie/bridge-c46.cab

O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab

O16 - DPF: {E23FABEE-12E3-33DA-DA12-195DAC123984} (GameDesire Mahjong) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/mahjong_2_0_0_20.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E95CF138-A587-4C54-8175-3AD80997CB14} (GameDesire Soccer) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/soccer_2_0_0_10.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O20 - Winlogon Notify: chk - C:\WINDOWS\SYSTEM32\chke.dll

O20 - Winlogon Notify: msctl32.dll - C:\WINDOWS\system32\msctl32.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - d:\wielki Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - d:\wielki Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - d:\wielki Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - d:\wielki Program Files\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: StartUp Service (GStartUp) - G DATA Software Sp. z o.o. - C:\WINDOWS\system32\GStartUp.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte. Dodatkowo O15 może będzie stawiać opór więc ściągnij KillTrusted 0.7

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Poczytaj i zastosuj Usuwanie Trojan.Repsamo oraz niestety Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix

dopiero dzis zrobiłem to co kazałeś, oto nowy log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:12:03, on 05-12-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Common Files\Stardock\TrayServer.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse2\Amoumain.exe

C:\Program Files\GameDeviceDriver\RFPIcon.exe

D:\WIELKI~2\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

D:\wielki Program Files\Anti-Blaxx 1.18\Anti-Blaxx.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Wielki Program Files\gg\gg.exe

d:\wielki Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

d:\wielki Program Files\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\WINDOWS\system32\GStartUp.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\mqtgsvc.exe

d:\wielki Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

d:\wielki Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Wielki Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Kowal\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [1A] "C:\Program Files\Common Files\Stardock\TrayServer.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse2\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTBatteryMeter] C:\Program Files\GameDeviceDriver\RFPIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] d:\WIELKI~2\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "d:\wielki Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] d:\wielki Program Files\Anti-Blaxx 1.18\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Wielki Program Files\gg\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\WIELKI~2\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - D:\WIELKI~2\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Wielki Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Wielki Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\WIELKI~2\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - D:\WIELKI~2\DAP\DAP.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\WIELKI~2\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\WIELKI~2\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {E23FABEE-12E3-33DA-DA12-195DAC123984} (GameDesire Mahjong) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/mahjong_2_0_0_20.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E95CF138-A587-4C54-8175-3AD80997CB14} (GameDesire Soccer) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/soccer_2_0_0_10.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - d:\wielki Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - d:\wielki Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - d:\wielki Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - d:\wielki Program Files\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: StartUp Service (GStartUp) - G DATA Software Sp. z o.o. - C:\WINDOWS\system32\GStartUp.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

zapomnialem zrobic loga nr 1 z L2Mfix :?

Zrób to ważne nie wiedze tutaj nic ale… czekam na log L2Mfix