Proszę o sprawdzenie loga

a ja mam cos takiego! co 5 minut wychodzą mi reklamy i uzycie procesora mam cały czas 100% jak to napisawić (prosze o odpowiedz na gadu 4042415 (jesli mozna) wiruska mam ze strony dj-witek jak to w ogóle jest wazne… (dzial techno)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:18:43, on 2005-12-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\user\Pulpit\HijackThis.exe


O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O20 - Winlogon Notify: Reliability - C:\WINDOWS\system32\h4n00e5meh.dll

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Poczytaj Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix

ludzie nie mozecie pisac w polskim jezyku :? :smiley: bo narazie to nic nie rozumiem z tego forum :lol: :lol:

To co kolega Gutek2222 napisał na czerwono to usuwasz ręcznie z dysku z wyłączonym przywracaniem systemu :slight_smile:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=12510&st=30&p=109496?entry114917

I poczytaj jeszcze to

Złączono Posta : 09.12.2005 (Pią) 22:13

:slight_smile:

http://www.atribune.org/downloads/l2mfix.exe

http://www.downloads.subratam.org/l2mfix.exe

a to mam jeszcze takie pytanie:

  • jak sie wył. opcje przywracanie systemu? :expressionless:

  • i czemu jak chce usunąc ten plik, wychodzi mi że jest uzywany co musze zrobić żeby “komputer z tego pliku nie kozystał” ??

Złączono Posta : 10.12.2005 (Sob) 11:37

Keys under notify :

User Agent :

: (file missing)

Zarządzanie skanerem ICM - {176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03} - icmui.dll

Strona zabezpieczeń NTFS - {1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C} - rshx32.dll

Strona właściwości OLE Docfile - {3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32} - docprop.dll

Rozszerzenia powłoki dla udostępniania zasobów - {40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6} - ntshrui.dll

PlusPack CPL Extension - {41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000} - %SystemRoot%\system32\themeui.dll

Rozszerzenie CPL karty graficznej - {42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3} - deskadp.dll

Rozszerzenie CPL monitora wyświetlania - {42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3} - deskmon.dll

Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania - {42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3} - deskpan.dll

Strona zabezpieczeń usługi DS - {4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB} - dssec.dll

Strona zgodności - {513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8} - SlayerXP.dll

Program obsługi danych wycinkowych powłoki - {56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837} - shscrap.dll

Rozszerzenie Disc Copy - {59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590} - diskcopy.dll

Rozszerzenia powłoki dla obiektów Microsoft Windows Network - {59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6} - ntlanui2.dll

Zarządzanie monitorem ICM - {5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605} - %SystemRoot%\System32\icmui.dll

Zarządzanie drukarką ICM - {675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605} - %SystemRoot%\system32\icmui.dll

Rozszerzenia powłoki dla kompresji plików - {764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56} - %SystemRoot%\system32\icmui.dll

Rozszerzenie powłoki drukarek sieci Web - {77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03} - printui.dll

Disk Quota UI - {7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56} - dskquoui.dll

Menu kontekstowe szyfrowania - {853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA} - dskquoui.dll

Aktówka - {85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D} - syncui.dll

Rozszerzenie ikony HyperTerminalu - {88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8} - C:\WINDOWS\system32\hticons.dll

Fonts - {BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534} - fontext.dll

Profil ICC - {DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27} - %SystemRoot%\system32\icmui.dll

Strona zabezpieczeń drukarek - {F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723} - rshx32.dll

Rozszerzenia powłoki dla udostępniania zasobów - {f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6} - ntshrui.dll

Display TroubleShoot CPL Extension - {f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03} - deskperf.dll

Rozszerzenie Crypto PKO - {7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45} - C:\WINDOWS\system32\cryptext.dll

Rozszerzenie Crypto Sign - {7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45} - C:\WINDOWS\system32\cryptext.dll

Połączenia sieciowe - {7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E} - C:\WINDOWS\system32\NETSHELL.dll

Połączenia sieciowe - {992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48} - C:\WINDOWS\system32\NETSHELL.dll

&Skanery i aparaty fotograficzne - {E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD} - wiashext.dll

&Skanery i aparaty fotograficzne - {FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD} - wiashext.dll

&Skanery i aparaty fotograficzne - {905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2} - wiashext.dll

&Skanery i aparaty fotograficzne - {3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1} - wiashext.dll

&Skanery i aparaty fotograficzne - {83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672} - wiashext.dll

Remote Sessions CPL Extension - {F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C} - C:\WINDOWS\system32\remotepg.dll

Rozszerzenia powłoki dla hosta skryptów systemu Windows - {60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C} - C:\WINDOWS\system32\wshext.dll

Microsoft Data Link - {2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll

Tasks Folder Icon Handler - {DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF} - C:\WINDOWS\system32\mstask.dll

Tasks Folder Shell Extension - {797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF} - C:\WINDOWS\system32\mstask.dll

Zaplanowane zadania - {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} - C:\WINDOWS\system32\mstask.dll

Set Program Access and Defaults - {2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Auto Update Property Sheet Extension - {5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED} - C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl

Pasek zadań i menu Start - {0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1} - C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl

Wyszukaj - {2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Pomoc i obsługa techniczna - {2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Pomoc i obsługa techniczna - {2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Uruchom… - {2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Internet - {2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

E-mail - {2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Czcionki - {D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Narzędzia administracyjne - {D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Strona właściwości Poprzednie wersje - {596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153} - %SystemRoot%\system32\twext.dll

Poprzednie wersje - {9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783} - %SystemRoot%\system32\twext.dll

Audio Media Properties Handler - {875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78} - %SystemRoot%\system32\shmedia.dll

Video Media Properties Handler - {40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817} - %SystemRoot%\system32\shmedia.dll

Wav Properties Handler - {E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71} - %SystemRoot%\system32\shmedia.dll

Avi Properties Handler - {87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E} - %SystemRoot%\system32\shmedia.dll

Midi Properties Handler - {A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9} - %SystemRoot%\system32\shmedia.dll

Video Thumbnail Extractor - {c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590} - %SystemRoot%\system32\shmedia.dll

Pasek narzędzi programu Microsoft Internet - {5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Stan pobierania - {22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Folder powłoki zwiększonej - {91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Folder powłoki zwiększonej 2 - {6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

BandProxy - {F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Pasek przeglądarki Microsoft - {7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Pasek wyszukiwania - {30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Wyszukiwanie w okienku - {169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Wyszukiwanie w sieci Web - {07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Narzędzie opcji drzewa rejestru - {AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

&Adres - {01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Pole edycji adresu - {A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Autouzupełnianie Microsoft - {00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Wyodrębnianie obrazów Trident - {7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Lista autouzupełniania MRU - {6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Niestandardowa lista autouzupełniania MRU - {6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Dostępny - {7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Pasek podręczny śledzenia - {acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Lista autouzupełniania historii Microsoft - {00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Lista autouzupełniania folderu powłoki Microsoft - {03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Kontener wielu list autouzupełniania Microsoft - {00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Menu witryny paska powłoki - {ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Shell DeskBarApp - {3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Pasek pulpitu powłoki - {ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Shell Rebar BandSite - {ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Pomoc dla użytkownika - {DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Globalne ustawienia folderów - {EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11} - %SystemRoot%\system32\browseui.dll

Favorites Band - {EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Shell Automation Inproc Service - {0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Shell DocObject Viewer - {E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Microsoft Browser Architecture - {A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

InternetShortcut - {FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8} - shdocvw.dll

Microsoft Url History Service - {3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Historia - {FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Tymczasowe pliki internetowe - {7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Tymczasowe pliki internetowe - {7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Microsoft Url Search Hook - {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Ekran powitalny pakietu IE4 - {A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

CDF Extension Copy Hook - {67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

ISFBand OC - {131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Search Assistant OC - {9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Internet - {3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Internet Name Space - {871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Pasek eksploratora - {EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E} - %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll

Sendmail service - {9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE} - C:\WINDOWS\system32\sendmail.dll

Sendmail service - {9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE} - C:\WINDOWS\system32\sendmail.dll

Folder pamięci podręcznej ActiveX - {88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000} - %SystemRoot%\system32\occache.dll

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - %SystemRoot%\system32\webcheck.dll

Subscription Mgr - {ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE} - %SystemRoot%\system32\webcheck.dll

Folder subskrypcji - {F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957} - %SystemRoot%\system32\webcheck.dll

WebCheckWebCrawler - {08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED} - %SystemRoot%\system32\webcheck.dll

WebCheckChannelAgent - {E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB} - %SystemRoot%\system32\webcheck.dll

TrayAgent - {E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7} - %SystemRoot%\system32\webcheck.dll

Code Download Agent - {7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02} - %SystemRoot%\system32\webcheck.dll

ConnectionAgent - {E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE} - %SystemRoot%\system32\webcheck.dll

PostAgent - {D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9} - %SystemRoot%\system32\webcheck.dll

WebCheck SyncMgr Handler - {7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB} - %SystemRoot%\system32\webcheck.dll

Menedżer aplikacji powłoki - {352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382} - %SystemRoot%\system32\appwiz.cpl

Wyliczanie zainstalowanych aplikacji - {0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382} - %SystemRoot%\system32\appwiz.cpl

Publikator aplikacji Darwin - {CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382} - %SystemRoot%\system32\appwiz.cpl

Shell Image Verbs - {e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066} - %SystemRoot%\system32\shimgvw.dll

Shell Image Data Factory - {66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178} - %SystemRoot%\system32\shimgvw.dll

Autoplay for SlideShow - {00E7B358-F65B-4dcf-83DF-CD026B94BFD4} - %SystemRoot%\system32\shimgvw.dll

GDI+program wyodrębniający miniatury plików - {3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B} - C:\WINDOWS\system32\shimgvw.dll

Informacje podsumowujące obsługi miniatur (DOCFILES) - {9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC} - C:\WINDOWS\system32\shimgvw.dll

Wyodrębnianie miniatur HTML - {EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3} - C:\WINDOWS\system32\shimgvw.dll

Shell Image Property Handler - {eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe} - %SystemRoot%\system32\shimgvw.dll

Kreator publikacji w sieci Web - {CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D} - %SystemRoot%\system32\netplwiz.dll

Zamawianie odbitek w sieci Web - {add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb} - %SystemRoot%\system32\netplwiz.dll

Obiekt powłoki kreatora publikacji - {6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1} - %SystemRoot%\system32\netplwiz.dll

Kreator uzyskiwania profilu usługi Passport - {58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591} - %SystemRoot%\system32\netplwiz.dll

Konta użytkowników - {7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153} - %SystemRoot%\system32\netplwiz.dll

Folder skompresowany (zip) - {E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31} - %SystemRoot%\system32\zipfldr.dll

Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler - {BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000} - %SystemRoot%\system32\zipfldr.dll

Compressed (zipped) Folder SendTo Target - {888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062} - %SystemRoot%\system32\zipfldr.dll

Plik kanału - {f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433} - %SystemRoot%\system32\cdfview.dll

Skrót kanału - {f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434} - %SystemRoot%\system32\cdfview.dll

Obiekt obsługi kanału - {f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435} - %SystemRoot%\system32\cdfview.dll

Channel Menu - {f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437} - %SystemRoot%\system32\cdfview.dll

Channel Properties - {f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438} - %SystemRoot%\system32\cdfview.dll

Extensions Manager Folder - {692F0339-CBAA-47e6-B5B5-3B84DB604E87} - %SystemRoot%\system32\extmgr.dll

FTP Folders Webview - {63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000} - C:\WINDOWS\system32\msieftp.dll

Microsoft DocProp Shell Ext - {883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03} - C:\WINDOWS\system32\docprop2.dll

Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control - {A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D} - C:\WINDOWS\system32\docprop2.dll

Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control - {8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020} - C:\WINDOWS\system32\docprop2.dll

Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control - {0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB} - C:\WINDOWS\system32\docprop2.dll

Microsoft DocProp Inplace Calendar Control - {6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3} - C:\WINDOWS\system32\docprop2.dll

Microsoft DocProp Inplace Time Control - {28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33} - C:\WINDOWS\system32\docprop2.dll

Directory Query UI - {8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB} - %SystemRoot%\system32\dsquery.dll

Shell properties for a DS object - {9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86} - %SystemRoot%\system32\dsquery.dll

Directory Object Find - {163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB} - %SystemRoot%\system32\dsquery.dll

Directory Start/Search Find - {F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E} - %SystemRoot%\system32\dsquery.dll

Directory Property UI - {0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65} - %SystemRoot%\system32\dsuiext.dll

Directory Context Menu Verbs - {62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103} - %SystemRoot%\system32\dsuiext.dll

MyDocs Copy Hook - {ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367} - %SystemRoot%\system32\mydocs.dll

MyDocs Drop Target - {ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367} - %SystemRoot%\system32\mydocs.dll

MyDocs Properties - {4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103} - %SystemRoot%\system32\mydocs.dll

Offline Files Menu - {750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03} - %SystemRoot%\System32\cscui.dll

Offline Files Folder Options - {10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66} - %SystemRoot%\System32\cscui.dll

Folder plików trybu offline - {AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E} - %SystemRoot%\System32\cscui.dll

Microsoft Agent Character Property Sheet Handler - {143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14} - C:\WINDOWS\msagent\agentpsh.dll

DfsShell - {ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6} - C:\WINDOWS\system32\dfsshlex.dll

%DESC_PublishDropTarget% - {60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d} - %SystemRoot%\system32\photowiz.dll

MMC Icon Handler - {7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717} - %SystemRoot%\System32\mmcshext.dll

.CAB file viewer - {0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262} - cabview.dll

&Do osób… - {32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941} - C:\Program Files\Outlook Express\wabfind.dll

Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler - {8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F} - C:\WINDOWS\system32\wmpshell.dll

Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler - {CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C} - C:\WINDOWS\system32\wmpshell.dll

Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler - {F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD} - C:\WINDOWS\system32\wmpshell.dll

Shell Extension for CDRW - {950FF917-7A57-46BC-8017-59D9BF474000} - C:\Program Files\Ahead\InCD\incdshx.dll

NvCpl DesktopContext Class - {A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439} - C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll

Play on my TV helper - {FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516} - C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll

Desktop Explorer - {1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D} - C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll

Desktop Explorer Menu - {1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47} - C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll

nView Desktop Context Menu - {1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48} - C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll

Foldery w sieci Web - {BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\WEBFOL~1\MSONSEXT.DLL

Microsoft Office HTML Icon Handler - {42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll

WinRAR shell extension - {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} - C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll

WARNING : - {5E3C4725-A3B7-4D25-8EC6-8B57A8AEB339} - C:\WINDOWS\system32\mlsystem.dll

WARNING ! This can show legitimate System files !

VX2 files is : Guard.tmp and some dll named alphanumeric.

Looking for VX2 files …

C:\WINDOWS\system32\fpp2037oe.dll 2005-12-08 20:41:26 [235005]

C:\WINDOWS\system32\g2lm0c31ef.dll 2005-12-10 01:53:30 [234732]

C:\WINDOWS\system32\j0p00a7med.dll 2005-12-10 09:36:28 [234732]

C:\WINDOWS\system32\lvl0093me.dll 2005-12-09 21:27:52 [234732]

C:\WINDOWS\system32\lvp6097se.dll 2005-12-09 09:14:10 [234732]

C:\WINDOWS\system32\mtvcrt.dll 2005-12-08 13:51:20 [234732]

C:\WINDOWS\system32\guard.tmp 2005-12-10 11:00:06 [234732]

Złączono Posta : 10.12.2005 (Sob) 15:31

tego nie da sie usunąć co mam zrobic: ??

C:\WINDOWS\system32\j0p00a7med.dll 2005-12-10 09:36:28 [234732]

C:\WINDOWS\system32\lvl0093me.dll 2005-12-09 21:27:52 [234732]

O co proszę !!

Jak masz

l2mfix.png

wybierasz opcję 1. Run Find Log = odpowiednik tworzenia loga w FindIt. Patrz dalej na LOG NUMER 1. ZAWSZE tego loga macie utworzyć by mi pokazać - czy tak trudno jest przeczytać?

Czytaj ze zrozumieniem OK

nie uswa nie może \to od VX2 jak to zrobi to inny syf wskoczy, daj log o który prosze i czytaj ze zrozumieniem! !!

moze trodno sie nie czyta, ale nie kazdy rozumie “wasze okreslenia” :smiley:

Złączono Posta : 10.12.2005 (Sob) 19:11

O TO CHODZIŁO??

L2MFIX find log 120905

These are the registry keys present

**********************************************************************************

Winlogon/notify:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\MCD]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=“C:\WINDOWS\system32\lvl0093me.dll”

“Impersonate”=dword:00000000

“Logon”=“WinLogon”

“Logoff”=“WinLogoff”

“Shutdown”=“WinShutdown”

**********************************************************************************

useragent:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]

“{C403D90A-AE0D-C940-F90E-48956FA3E84D}”=""

**********************************************************************************

Shell Extension key:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

“{00022613-0000-0000-C000-000000000046}”=“Karta waciwoci pliku multimedialnego”

“{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}”=“ZarzĄdzanie skanerem ICM”

“{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}”=“Strona zabezpieczeä NTFS”

“{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}”=“Strona waciwoci OLE Docfile”

“{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w”

“{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}”=“PlusPack CPL Extension”

“{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL karty graficznej”

“{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL monitora wywietlania”

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL kadrowania wywietlania”

“{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}”=“Strona zabezpieczeä usugi DS”

“{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}”=“Strona zgodnoci”

“{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}”=“Program obsugi danych wycinkowych powoki”

“{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}”=“Rozszerzenie Disc Copy”

“{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network”

“{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}”=“ZarzĄdzanie monitorem ICM”

“{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}”=“ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM”

“{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}”=“Rozszerzenia powoki dla kompresji plik˘w”

“{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}”=“Rozszerzenie powoki drukarek sieci Web”

“{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}”=“Disk Quota UI”

“{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}”=“Menu kontekstowe szyfrowania”

“{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}”=“Akt˘wka”

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}”=“Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

“{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}”=“Fonts”

“{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}”=“Profil ICC”

“{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}”=“Strona zabezpieczeä drukarek”

“{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w”

“{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}”=“Display TroubleShoot CPL Extension”

“{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}”=“Rozszerzenie Crypto PKO”

“{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}”=“Rozszerzenie Crypto Sign”

“{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}”=“PoĄczenia sieciowe”

“{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}”=“PoĄczenia sieciowe”

“{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}”=“Remote Sessions CPL Extension”

“{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}”=“Rozszerzenia powoki dla hosta skrypt˘w systemu Windows”

“{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}”=“Microsoft Data Link”

“{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}”=“Tasks Folder Icon Handler”

“{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}”=“Tasks Folder Shell Extension”

“{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}”=“Zaplanowane zadania”

“{2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Set Program Access and Defaults”

“{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}”=“Auto Update Property Sheet Extension”

“{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}”=“Pasek zadaä i menu Start”

“{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Wyszukaj”

“{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Pomoc i obsuga techniczna”

“{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Pomoc i obsuga techniczna”

“{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Uruchom…”

“{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Internet”

“{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“E-mail”

“{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}”=“Czcionki”

“{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}”=“Narz©dzia administracyjne”

“{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}”=“Strona waciwoci Poprzednie wersje”

“{9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783}”=“Poprzednie wersje”

“{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}”=“Audio Media Properties Handler”

“{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}”=“Video Media Properties Handler”

“{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}”=“Wav Properties Handler”

“{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}”=“Avi Properties Handler”

“{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}”=“Midi Properties Handler”

“{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}”=“Video Thumbnail Extractor”

“{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}”=“Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet”

“{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}”=“Stan pobierania”

“{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}”=“Folder powoki zwi©kszonej”

“{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}”=“Folder powoki zwi©kszonej 2”

“{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}”=“BandProxy”

“{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}”=“Pasek przeglĄdarki Microsoft”

“{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}”=“Pasek wyszukiwania”

“{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}”=“Wyszukiwanie w okienku”

“{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}”=“Wyszukiwanie w sieci Web”

“{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}”=“Narz©dzie opcji drzewa rejestru”

“{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}”="&Adres"

“{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}”=“Pole edycji adresu”

“{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Autouzupenianie Microsoft”

“{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}”=“Wyodr©bnianie obraz˘w Trident”

“{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}”=“Lista autouzupeniania MRU”

“{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}”=“Niestandardowa lista autouzupeniania MRU”

“{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}”=“Dost©pny”

“{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}”=“Pasek podr©czny ledzenia”

“{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Lista autouzupeniania historii Microsoft”

“{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}”=“Lista autouzupeniania folderu powoki Microsoft”

“{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Kontener wielu list autouzupeniania Microsoft”

“{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Menu witryny paska powoki”

“{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}”=“Shell DeskBarApp”

“{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Pasek pulpitu powoki”

“{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Shell Rebar BandSite”

“{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}”=“Pomoc dla uľytkownika”

“{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}”=“Globalne ustawienia folder˘w”

“{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}”=“Favorites Band”

“{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}”=“Shell Automation Inproc Service”

“{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}”=“Shell DocObject Viewer”

“{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}”=“Microsoft Browser Architecture”

“{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}”=“InternetShortcut”

“{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}”=“Microsoft Url History Service”

“{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}”=“Historia”

“{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}”=“Tymczasowe pliki internetowe”

“{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}”=“Tymczasowe pliki internetowe”

“{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}”=“Microsoft Url Search Hook”

“{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}”=“Ekran powitalny pakietu IE4”

“{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}”=“CDF Extension Copy Hook”

“{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}”=“ISFBand OC”

“{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}”=“Search Assistant OC”

“{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}”=“Internet”

“{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}”=“Internet Name Space”

“{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}”=“Pasek eksploratora”

“{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}”=“Sendmail service”

“{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}”=“Sendmail service”

“{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}”=“Folder pami©ci podr©cznej ActiveX”

“{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}”=“WebCheck”

“{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}”=“Subscription Mgr”

“{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}”=“Folder subskrypcji”

“{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}”=“WebCheckWebCrawler”

“{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}”=“WebCheckChannelAgent”

“{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}”=“TrayAgent”

“{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}”=“Code Download Agent”

“{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}”=“ConnectionAgent”

“{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}”=“PostAgent”

“{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}”=“WebCheck SyncMgr Handler”

“{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}”=“Menedľer aplikacji powoki”

“{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}”=“Wyliczanie zainstalowanych aplikacji”

“{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}”=“Publikator aplikacji Darwin”

“{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}”=“Shell Image Verbs”

“{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}”=“Shell Image Data Factory”

“{00E7B358-F65B-4dcf-83DF-CD026B94BFD4}”=“Autoplay for SlideShow”

“{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}”=“GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w”

“{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}”=“Informacje podsumowujĄce obsugi miniatur (DOCFILES)”

“{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}”=“Wyodr©bnianie miniatur HTML”

“{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}”=“Shell Image Property Handler”

“{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}”=“Kreator publikacji w sieci Web”

“{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}”=“Zamawianie odbitek w sieci Web”

“{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}”=“Obiekt powoki kreatora publikacji”

“{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}”=“Kreator uzyskiwania profilu usugi Passport”

“{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}”=“Konta uľytkownik˘w”

“{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}”=“Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler”

“{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}”=“Compressed (zipped) Folder SendTo Target”

“{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}”=“Plik kanau”

“{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}”=“Skr˘t kanau”

“{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}”=“Obiekt obsugi kanau”

“{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}”=“Channel Menu”

“{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}”=“Channel Properties”

“{692F0339-CBAA-47e6-B5B5-3B84DB604E87}”=“Extensions Manager Folder”

“{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}”=“FTP Folders Webview”

“{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}”=“Microsoft DocProp Shell Ext”

“{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}”=“Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control”

“{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}”=“Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control”

“{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}”=“Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control”

“{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}”=“Microsoft DocProp Inplace Calendar Control”

“{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}”=“Microsoft DocProp Inplace Time Control”

“{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}”=“Directory Query UI”

“{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}”=“Shell properties for a DS object”

“{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}”=“Directory Object Find”

“{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}”=“Directory Start/Search Find”

“{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}”=“Directory Property UI”

“{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}”=“Directory Context Menu Verbs”

“{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}”=“MyDocs Copy Hook”

“{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}”=“MyDocs Drop Target”

“{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}”=“MyDocs Properties”

“{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}”=“Offline Files Menu”

“{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}”=“Offline Files Folder Options”

“{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}”=“Folder plik˘w trybu offline”

“{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}”=“Microsoft Agent Character Property Sheet Handler”

“{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}”=“DfsShell”

“{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}”="%DESC_PublishDropTarget%"

“{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}”=“MMC Icon Handler”

“{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}”=".CAB file viewer"

“{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}”="&Do os˘b…"

“{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}”=“Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler”

“{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}”=“Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler”

“{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}”=“Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler”

“{950FF917-7A57-46BC-8017-59D9BF474000}”=“Shell Extension for CDRW”

“{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}”=“NvCpl DesktopContext Class”

“{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}”=“Play on my TV helper”

“{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}”=“Desktop Explorer”

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}”=“Desktop Explorer Menu”

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}”=“nView Desktop Context Menu”

“{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}”=“Foldery w sieci Web”

“{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}”=“Microsoft Office HTML Icon Handler”

“{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”=“WinRAR shell extension”

“{5E3C4725-A3B7-4D25-8EC6-8B57A8AEB339}”=""

**********************************************************************************

HKEY ROOT CLASSIDS:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{5E3C4725-A3B7-4D25-8EC6-8B57A8AEB339}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{5E3C4725-A3B7-4D25-8EC6-8B57A8AEB339}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{5E3C4725-A3B7-4D25-8EC6-8B57A8AEB339}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{5E3C4725-A3B7-4D25-8EC6-8B57A8AEB339}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\mlsystem.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

**********************************************************************************

Files Found are not all bad files:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\

borlndmm.dll Wed 2060-08-18 18:40:44 … 24 064 23,50 K

cc3250mt.dll Wed 2060-08-18 19:02:22 … 1 496 064 1,43 M

child.dll Wed 2005-12-07 21:43:18 A… 14 336 14,00 K

cmdlin~1.dll Thu 2005-10-20 18:13:52 A… 98 304 96,00 K

cp3245mt.dll Wed 2060-08-18 18:40:44 … 909 824 888,50 K

gnknpgdm.dll Wed 2005-12-07 21:43:00 A… 40 960 40,00 K

j0p00a~1.dll Sat 2005-12-10 9:36:28 … 234 732 229,23 K

lvl009~1.dll Fri 2005-12-09 21:27:52 … 234 732 229,23 K

mlsystem.dll Sat 2005-12-10 10:59:06 … 234 732 229,23 K

msctl32.dll Wed 2005-12-07 21:41:54 A… 41 472 40,50 K

rpcxss.dll Wed 2005-12-07 21:40:36 A… 24 576 24,00 K

sndmix.dll Wed 2005-12-07 21:43:16 A… 57 344 56,00 K

w95inf16.dll Sun 2005-11-20 16:51:48 A… 2 272 2,22 K

w95inf32.dll Sun 2005-11-20 16:51:48 A… 4 608 4,50 K

14 items found: 14 files, 0 directories.

Total of file sizes: 3 418 020 bytes 3,26 M

Locate .tmp files:

No matches found.

**********************************************************************************

Directory Listing of system files:

Wolumin w stacji C nie ma etykiety.

Numer seryjny woluminu: 2E60-CC21

Katalog: C:\WINDOWS\System32

2005-12-08 19:41

2005-12-08 16:45 5˙120 Thumbs.db

2005-09-09 13:14

1 plik(˘w) 5˙120 bajt˘w

2 katalog(˘w) 34˙450˙554˙880 bajt˘w wolnych

USUWANIE:

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

Start do z Konsoli Odzyskiwania CD XP i komendy:

CD C:\WINDOWS\system32

ATTRIB -R-S-H lvl0093me.dll

ATTRIB -R-S-H guard.tmp

ATTRIB -R-S-H gnknpgdm.dll

ATTRIB -R-S-H child.dll

ATTRIB -R-S-H msctl32.dll

ATTRIB -R-S-H rpcxss.dll

ATTRIB -R-S-H mlsystem.dll

ATTRIB -R-S-H j0p00a~1.dll

DEL guard.tmp

DEL lvl0093me.dll

DEL gnknpgdm.dll

DEL child.dll

DEL msctl32.dll

DEL rpcxss.dll

DEL mlsystem.dll

DEL j0p00a~1.dll

EXIT

Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG. Dajesz mi nowego loga L2MFix robionego z opcji 1.

czemu mi nie dziła cos takiego jak: Konsola Odzyskiwania nie mam płyki windowsa, wiec chciałe mzrobic to na 6 dyskietkach i dupa nic nie reaguje wie ktos moze o co chodzi?! teraz wszystko wiem jak zrobic dzięki Gutek2222 ale to mi nie działa co jest? :expressionless: :[

Masz indows XP Dodatek SP2 a to zmienia postać rzeczy musiałbyś stwoorzyc botowalną CD - http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=19204

udało mi sie zrobic tą płytke - co dalej??

To teraz daj jeszcze raz log nr 1 z narzędzia L2Mfix

L2MFIX find log 120905

These are the registry keys present

**********************************************************************************

Winlogon/notify:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SMDEn]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=“C:\WINDOWS\system32\mv60l9jm1.dll”

“Impersonate”=dword:00000000

“Logon”=“WinLogon”

“Logoff”=“WinLogoff”

“Shutdown”=“WinShutdown”

**********************************************************************************

useragent:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]

“{C403D90A-AE0D-C940-F90E-48956FA3E84D}”=""

**********************************************************************************

Shell Extension key:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

“{00022613-0000-0000-C000-000000000046}”=“Karta waciwoci pliku multimedialnego”

“{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}”=“ZarzĄdzanie skanerem ICM”

“{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}”=“Strona zabezpieczeä NTFS”

“{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}”=“Strona waciwoci OLE Docfile”

“{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w”

“{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}”=“PlusPack CPL Extension”

“{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL karty graficznej”

“{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL monitora wywietlania”

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL kadrowania wywietlania”

“{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}”=“Strona zabezpieczeä usugi DS”

“{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}”=“Strona zgodnoci”

“{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}”=“Program obsugi danych wycinkowych powoki”

“{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}”=“Rozszerzenie Disc Copy”

“{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network”

“{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}”=“ZarzĄdzanie monitorem ICM”

“{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}”=“ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM”

“{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}”=“Rozszerzenia powoki dla kompresji plik˘w”

“{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}”=“Rozszerzenie powoki drukarek sieci Web”

“{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}”=“Disk Quota UI”

“{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}”=“Menu kontekstowe szyfrowania”

“{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}”=“Akt˘wka”

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}”=“Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

“{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}”=“Fonts”

“{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}”=“Profil ICC”

“{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}”=“Strona zabezpieczeä drukarek”

“{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w”

“{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}”=“Display TroubleShoot CPL Extension”

“{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}”=“Rozszerzenie Crypto PKO”

“{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}”=“Rozszerzenie Crypto Sign”

“{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}”=“PoĄczenia sieciowe”

“{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}”=“PoĄczenia sieciowe”

“{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}”=“Remote Sessions CPL Extension”

“{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}”=“Rozszerzenia powoki dla hosta skrypt˘w systemu Windows”

“{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}”=“Microsoft Data Link”

“{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}”=“Tasks Folder Icon Handler”

“{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}”=“Tasks Folder Shell Extension”

“{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}”=“Zaplanowane zadania”

“{2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Set Program Access and Defaults”

“{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}”=“Auto Update Property Sheet Extension”

“{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}”=“Pasek zadaä i menu Start”

“{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Wyszukaj”

“{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Pomoc i obsuga techniczna”

“{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Pomoc i obsuga techniczna”

“{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Uruchom…”

“{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Internet”

“{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“E-mail”

“{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}”=“Czcionki”

“{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}”=“Narz©dzia administracyjne”

“{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}”=“Previous Versions Property Page”

“{9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783}”=“Previous Versions”

“{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}”=“Audio Media Properties Handler”

“{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}”=“Video Media Properties Handler”

“{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}”=“Wav Properties Handler”

“{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}”=“Avi Properties Handler”

“{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}”=“Midi Properties Handler”

“{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}”=“Video Thumbnail Extractor”

“{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}”=“Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet”

“{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}”=“Stan pobierania”

“{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}”=“Folder powoki zwi©kszonej”

“{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}”=“Folder powoki zwi©kszonej 2”

“{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}”=“BandProxy”

“{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}”=“Pasek przeglĄdarki Microsoft”

“{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}”=“Pasek wyszukiwania”

“{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}”=“Wyszukiwanie w okienku”

“{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}”=“Wyszukiwanie w sieci Web”

“{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}”=“Narz©dzie opcji drzewa rejestru”

“{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}”="&Adres"

“{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}”=“Pole edycji adresu”

“{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Autouzupenianie Microsoft”

“{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}”=“Wyodr©bnianie obraz˘w Trident”

“{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}”=“Lista autouzupeniania MRU”

“{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}”=“Niestandardowa lista autouzupeniania MRU”

“{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}”=“Dost©pny”

“{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}”=“Pasek podr©czny ledzenia”

“{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Lista autouzupeniania historii Microsoft”

“{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}”=“Lista autouzupeniania folderu powoki Microsoft”

“{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Kontener wielu list autouzupeniania Microsoft”

“{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Menu witryny paska powoki”

“{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}”=“Shell DeskBarApp”

“{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Pasek pulpitu powoki”

“{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Shell Rebar BandSite”

“{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}”=“Pomoc dla uľytkownika”

“{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}”=“Globalne ustawienia folder˘w”

“{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}”=“Favorites Band”

“{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}”=“Shell Automation Inproc Service”

“{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}”=“Shell DocObject Viewer”

“{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}”=“Microsoft Browser Architecture”

“{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}”=“InternetShortcut”

“{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}”=“Microsoft Url History Service”

“{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}”=“Historia”

“{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}”=“Tymczasowe pliki internetowe”

“{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}”=“Tymczasowe pliki internetowe”

“{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}”=“Microsoft Url Search Hook”

“{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}”=“Ekran powitalny pakietu IE4”

“{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}”=“CDF Extension Copy Hook”

“{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}”=“ISFBand OC”

“{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}”=“Search Assistant OC”

“{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}”=“Internet”

“{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}”=“Internet Name Space”

“{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}”=“Pasek eksploratora”

“{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}”=“Sendmail service”

“{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}”=“Sendmail service”

“{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}”=“Folder pami©ci podr©cznej ActiveX”

“{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}”=“WebCheck”

“{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}”=“Subscription Mgr”

“{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}”=“Folder subskrypcji”

“{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}”=“WebCheckWebCrawler”

“{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}”=“WebCheckChannelAgent”

“{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}”=“TrayAgent”

“{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}”=“Code Download Agent”

“{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}”=“ConnectionAgent”

“{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}”=“PostAgent”

“{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}”=“WebCheck SyncMgr Handler”

“{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}”=“Menedľer aplikacji powoki”

“{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}”=“Wyliczanie zainstalowanych aplikacji”

“{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}”=“Publikator aplikacji Darwin”

“{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}”=“Shell Image Verbs”

“{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}”=“Shell Image Data Factory”

“{00E7B358-F65B-4dcf-83DF-CD026B94BFD4}”=“Autoplay for SlideShow”

“{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}”=“GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w”

“{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}”=“Informacje podsumowujĄce obsugi miniatur (DOCFILES)”

“{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}”=“Wyodr©bnianie miniatur HTML”

“{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}”=“Shell Image Property Handler”

“{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}”=“Kreator publikacji w sieci Web”

“{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}”=“Zamawianie odbitek w sieci Web”

“{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}”=“Obiekt powoki kreatora publikacji”

“{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}”=“Kreator uzyskiwania profilu usugi Passport”

“{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}”=“Konta uľytkownik˘w”

“{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}”=“Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler”

“{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}”=“Compressed (zipped) Folder SendTo Target”

“{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}”=“Plik kanau”

“{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}”=“Skr˘t kanau”

“{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}”=“Obiekt obsugi kanau”

“{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}”=“Channel Menu”

“{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}”=“Channel Properties”

“{692F0339-CBAA-47e6-B5B5-3B84DB604E87}”=“Extensions Manager Folder”

“{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}”=“FTP Folders Webview”

“{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}”=“Microsoft DocProp Shell Ext”

“{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}”=“Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control”

“{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}”=“Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control”

“{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}”=“Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control”

“{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}”=“Microsoft DocProp Inplace Calendar Control”

“{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}”=“Microsoft DocProp Inplace Time Control”

“{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}”=“Directory Query UI”

“{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}”=“Shell properties for a DS object”

“{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}”=“Directory Object Find”

“{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}”=“Directory Start/Search Find”

“{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}”=“Directory Property UI”

“{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}”=“Directory Context Menu Verbs”

“{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}”=“MyDocs Copy Hook”

“{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}”=“MyDocs Drop Target”

“{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}”=“MyDocs Properties”

“{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}”=“Offline Files Menu”

“{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}”=“Offline Files Folder Options”

“{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}”=“Folder plik˘w trybu offline”

“{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}”=“Microsoft Agent Character Property Sheet Handler”

“{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}”=“DfsShell”

“{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}”="%DESC_PublishDropTarget%"

“{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}”=“MMC Icon Handler”

“{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}”=".CAB file viewer"

“{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}”="&Do os˘b…"

“{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}”=“Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler”

“{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}”=“Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler”

“{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}”=“Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler”

“{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}”=“NvCpl DesktopContext Class”

“{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}”=“Play on my TV helper”

“{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}”=“Desktop Explorer”

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}”=“Desktop Explorer Menu”

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}”=“nView Desktop Context Menu”

“{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}”=“Foldery w sieci Web”

“{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}”=“Microsoft Office HTML Icon Handler”

“{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”=“WinRAR shell extension”

“{5E3C4725-A3B7-4D25-8EC6-8B57A8AEB339}”=""

“{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43}”=“Fusion Cache”

**********************************************************************************

HKEY ROOT CLASSIDS:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{5E3C4725-A3B7-4D25-8EC6-8B57A8AEB339}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{5E3C4725-A3B7-4D25-8EC6-8B57A8AEB339}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{5E3C4725-A3B7-4D25-8EC6-8B57A8AEB339}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{5E3C4725-A3B7-4D25-8EC6-8B57A8AEB339}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\umrar.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

**********************************************************************************

Files Found are not all bad files:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\

borlndmm.dll Wed 2060-08-18 18:40:44 … 24 064 23,50 K

cc3250mt.dll Wed 2060-08-18 19:02:22 … 1 496 064 1,43 M

cmdlin~1.dll Thu 2005-10-20 18:13:52 A… 98 304 96,00 K

cp3245mt.dll Wed 2060-08-18 18:40:44 … 909 824 888,50 K

dnlo01~1.dll Tue 2005-12-13 23:26:22 …S.R 233 413 227,94 K

j6n2lg~1.dll Mon 2005-12-12 21:37:28 A… 233 876 228,39 K

mv60l9~1.dll Tue 2005-12-13 18:58:38 …S.R 237 047 231,49 K

o8ro0i~1.dll Sun 2005-12-11 16:56:08 …S.R 235 785 230,26 K

umrar.dll Tue 2005-12-13 23:26:22 …S.R 237 047 231,49 K

w95inf16.dll Sun 2005-11-20 16:51:48 A… 2 272 2,22 K

w95inf32.dll Sun 2005-11-20 16:51:48 A… 4 608 4,50 K

11 items found: 11 files (4 H/S), 0 directories.

Total of file sizes: 3 712 304 bytes 3,54 M

Locate .tmp files:

No matches found.

**********************************************************************************

Directory Listing of system files:

Wolumin w stacji C nie ma etykiety.

Numer seryjny woluminu: 2E60-CC21

Katalog: C:\WINDOWS\System32

2005-12-13 23:27

2005-12-13 23:26 237˙047 umrar.dll

2005-12-13 23:26 233˙413 dnlo0133e.dll

2005-12-13 18:58 237˙047 mv60l9jm1.dll

2005-12-11 16:56 235˙785 o8ro0i93e8.dll

2005-12-08 16:45 5˙120 Thumbs.db

2005-09-09 13:14

5 plik(˘w) 948˙412 bajt˘w

2 katalog(˘w) 33˙005˙400˙064 bajt˘w wolnych

Złączono Posta : 13.12.2005 (Wto) 23:34

100% spadło czyli to co chciałem to usystałem ale nadal mi wychodząjakies reklamy czyli to chyba tee pliki

2005-12-13 23:26 233˙413 dnlo0133e.dll

2005-12-13 18:58 237˙047 mv60l9jm1.dll

2005-12-11 16:56 235˙785 o8ro0i93e8.dll

sproboje jeszcze cos z nimi zrobic :slight_smile: jak narazie to bardzo dziekuje

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

Start do z Konsoli Odzyskiwania CD XP i komendy:

CD C:\WINDOWS\system32

ATTRIB -R-S-H guard.tmp

ATTRIB -R-S-H umrar.dll

ATTRIB -R-S-H dnlo0133e.dll

ATTRIB -R-S-H mv60l9jm1.dll

ATTRIB -R-S-H o8ro0i93e8.dll

DEL guard.tmp

DEL umrar.dll

DEL dnlo0133e.dll

DEL mv60l9jm1.dll

DEL o8ro0i93e8.dll

EXIT

Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG. Dajesz mi nowego loga L2MFix robionego z opcji 1.

KONSOLA ODZYSKIWANIA:

-SYSTEM 6 DYSKIETEK MI NIE DZIAŁA PRZY RESETOWANIU NIE MA ZADNIEJ REAKCJI

  • A WINDOWSA XP NA PLYTCE NIE MAM

  • DA SIE JAKOS INACZEJ USUNAC TEE PLIKI?

Złączono Posta : 14.12.2005 (Sro) 0:59

przy wł. systemu taa cała konsola nie działa a jak wchodze z windowsa to wychodzi to: [b**]ten program nie moze byc urochomiony w 32-bitowym systemie windows. nie mozna kontynłować …** i cos tam jeszcze pisze a jak probuje wejsc w winnt32.exe to jest cos takiego: okreslona sciezka zrudla jest … zglos sie do…"

timoneq nie podpinaj sie pod nie swoje tematy, tylko zakładaj własne :?

Wydzielono z innego tematu

ok ostatnia sprawa do Gutek2222 to jest jakis nieprawidłowy przełącznik ATTRIB -R-S-H

no żeby to rozwiazać musisz zerknąć http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=23055

Przełącznik ATTRIB -R-S-H jest prawidłowy :wink:

Gutek2222 WIELKIE DZIĘKI !!

Złączono Posta : 20.07.2006 (Czw) 2:31

NOWY PROBLEM: :lol: :lol: :lol:

L2MFIX find log 010406

These are the registry keys present

**********************************************************************************

Winlogon/notify:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=""

“Impersonate”=dword:00000000

“Logon”=“WinLogon”

“Logoff”=“WinLogoff”

“Shutdown”=“WinShutdown”

**********************************************************************************

useragent:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]

“{C403D90A-AE0D-C940-F90E-48956FA3E84D}”=""

**********************************************************************************

Shell Extension key:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

“{00022613-0000-0000-C000-000000000046}”=“Karta waciwoci pliku multimedialnego”

“{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}”=“ZarzĄdzanie skanerem ICM”

“{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}”=“Strona zabezpieczeä NTFS”

“{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}”=“Strona waciwoci OLE Docfile”

“{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w”

“{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}”=“PlusPack CPL Extension”

“{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL karty graficznej”

“{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL monitora wywietlania”

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL kadrowania wywietlania”

“{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}”=“Strona zabezpieczeä usugi DS”

“{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}”=“Strona zgodnoci”

“{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}”=“Program obsugi danych wycinkowych powoki”

“{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}”=“Rozszerzenie Disc Copy”

“{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network”

“{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}”=“ZarzĄdzanie monitorem ICM”

“{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}”=“ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM”

“{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}”=“Rozszerzenia powoki dla kompresji plik˘w”

“{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}”=“Rozszerzenie powoki drukarek sieci Web”

“{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}”=“Disk Quota UI”

“{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}”=“Menu kontekstowe szyfrowania”

“{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}”=“Akt˘wka”

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}”=“Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

“{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}”=“Fonts”

“{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}”=“Profil ICC”

“{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}”=“Strona zabezpieczeä drukarek”

“{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w”

“{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}”=“Display TroubleShoot CPL Extension”

“{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}”=“Rozszerzenie Crypto PKO”

“{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}”=“Rozszerzenie Crypto Sign”

“{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}”=“PoĄczenia sieciowe”

“{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}”=“PoĄczenia sieciowe”

“{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}”=“Skanery i aparaty fotograficzne”

“{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}”=“Skanery i aparaty fotograficzne”

“{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}”=“Skanery i aparaty fotograficzne”

“{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}”=“Skanery i aparaty fotograficzne”

“{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}”=“Skanery i aparaty fotograficzne”

“{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}”=“Remote Sessions CPL Extension”

“{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}”=“Rozszerzenia powoki dla hosta skrypt˘w systemu Windows”

“{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}”=“Microsoft Data Link”

“{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}”=“Tasks Folder Icon Handler”

“{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}”=“Tasks Folder Shell Extension”

“{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}”=“Zaplanowane zadania”

“{2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Set Program Access and Defaults”

“{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}”=“Auto Update Property Sheet Extension”

“{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}”=“Pasek zadaä i menu Start”

“{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Wyszukaj”

“{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Pomoc i obsuga techniczna”

“{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Pomoc i obsuga techniczna”

“{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Uruchom…”

“{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Internet”

“{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“E-mail”

“{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}”=“Czcionki”

“{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}”=“Narz©dzia administracyjne”

“{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}”=“Previous Versions Property Page”

“{9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783}”=“Previous Versions”

“{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}”=“Audio Media Properties Handler”

“{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}”=“Video Media Properties Handler”

“{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}”=“Wav Properties Handler”

“{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}”=“Avi Properties Handler”

“{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}”=“Midi Properties Handler”

“{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}”=“Video Thumbnail Extractor”

“{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}”=“Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet”

“{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}”=“Stan pobierania”

“{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}”=“Folder powoki zwi©kszonej”

“{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}”=“Folder powoki zwi©kszonej 2”

“{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}”=“BandProxy”

“{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}”=“Pasek przeglĄdarki Microsoft”

“{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}”=“Pasek wyszukiwania”

“{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}”=“Wyszukiwanie w okienku”

“{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}”=“Wyszukiwanie w sieci Web”

“{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}”=“Narz©dzie opcji drzewa rejestru”

“{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}”=“Adres”

“{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}”=“Pole edycji adresu”

“{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Autouzupenianie Microsoft”

“{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}”=“Wyodr©bnianie obraz˘w Trident”

“{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}”=“Lista autouzupeniania MRU”

“{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}”=“Niestandardowa lista autouzupeniania MRU”

“{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}”=“Dost©pny”

“{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}”=“Pasek podr©czny ledzenia”

“{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Lista autouzupeniania historii Microsoft”

“{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}”=“Lista autouzupeniania folderu powoki Microsoft”

“{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Kontener wielu list autouzupeniania Microsoft”

“{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Menu witryny paska powoki”

“{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}”=“Shell DeskBarApp”

“{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Pasek pulpitu powoki”

“{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Shell Rebar BandSite”

“{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}”=“Pomoc dla uľytkownika”

“{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}”=“Globalne ustawienia folder˘w”

“{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}”=“Favorites Band”

“{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}”=“Shell Automation Inproc Service”

“{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}”=“Shell DocObject Viewer”

“{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}”=“Microsoft Browser Architecture”

“{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}”=“InternetShortcut”

“{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}”=“Microsoft Url History Service”

“{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}”=“Historia”

“{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}”=“Tymczasowe pliki internetowe”

“{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}”=“Tymczasowe pliki internetowe”

“{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}”=“Microsoft Url Search Hook”

“{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}”=“Ekran powitalny pakietu IE4”

“{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}”=“CDF Extension Copy Hook”

“{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}”=“ISFBand OC”

“{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}”=“Search Assistant OC”

“{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}”=“Internet”

“{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}”=“Internet Name Space”

“{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}”=“Pasek eksploratora”

“{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}”=“Sendmail service”

“{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}”=“Sendmail service”

“{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}”=“Folder pami©ci podr©cznej ActiveX”

“{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}”=“WebCheck”

“{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}”=“Subscription Mgr”

“{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}”=“Folder subskrypcji”

“{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}”=“WebCheckWebCrawler”

“{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}”=“WebCheckChannelAgent”

“{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}”=“TrayAgent”

“{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}”=“Code Download Agent”

“{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}”=“ConnectionAgent”

“{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}”=“PostAgent”

“{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}”=“WebCheck SyncMgr Handler”

“{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}”=“Menedľer aplikacji powoki”

“{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}”=“Wyliczanie zainstalowanych aplikacji”

“{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}”=“Publikator aplikacji Darwin”

“{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}”=“Shell Image Verbs”

“{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}”=“Shell Image Data Factory”

“{00E7B358-F65B-4dcf-83DF-CD026B94BFD4}”=“Autoplay for SlideShow”

“{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}”=“GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w”

“{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}”=“Informacje podsumowujĄce obsugi miniatur (DOCFILES)”

“{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}”=“Wyodr©bnianie miniatur HTML”

“{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}”=“Shell Image Property Handler”

“{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}”=“Kreator publikacji w sieci Web”

“{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}”=“Zamawianie odbitek w sieci Web”

“{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}”=“Obiekt powoki kreatora publikacji”

“{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}”=“Kreator uzyskiwania profilu usugi Passport”

“{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}”=“Konta uľytkownik˘w”

“{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}”=“Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler”

“{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}”=“Compressed (zipped) Folder SendTo Target”

“{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}”=“Plik kanau”

“{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}”=“Skr˘t kanau”

“{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}”=“Obiekt obsugi kanau”

“{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}”=“Channel Menu”

“{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}”=“Channel Properties”

“{692F0339-CBAA-47e6-B5B5-3B84DB604E87}”=“Extensions Manager Folder”

“{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}”=“FTP Folders Webview”

“{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}”=“Microsoft DocProp Shell Ext”

“{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}”=“Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control”

“{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}”=“Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control”

“{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}”=“Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control”

“{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}”=“Microsoft DocProp Inplace Calendar Control”

“{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}”=“Microsoft DocProp Inplace Time Control”

“{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}”=“Directory Query UI”

“{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}”=“Shell properties for a DS object”

“{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}”=“Directory Object Find”

“{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}”=“Directory Start/Search Find”

“{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}”=“Directory Property UI”

“{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}”=“Directory Context Menu Verbs”

“{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}”=“MyDocs Copy Hook”

“{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}”=“MyDocs Drop Target”

“{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}”=“MyDocs Properties”

“{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}”=“Offline Files Menu”

“{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}”=“Offline Files Folder Options”

“{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}”=“Folder plik˘w trybu offline”

“{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}”=“Microsoft Agent Character Property Sheet Handler”

“{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}”=“DfsShell”

“{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}”="%DESC_PublishDropTarget%"

“{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}”=“MMC Icon Handler”

“{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}”=".CAB file viewer"

“{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}”=“Do os˘b…”

“{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}”=“Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler”

“{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}”=“Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler”

“{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}”=“Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler”

“{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}”=“NvCpl DesktopContext Class”

“{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}”=“Play on my TV helper”

“{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}”=“Desktop Explorer”

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}”=“Desktop Explorer Menu”

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}”=“nView Desktop Context Menu”

“{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}”=“Foldery w sieci Web”

“{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}”=“Microsoft Office HTML Icon Handler”

“{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”=“WinRAR shell extension”

“{5E3C4725-A3B7-4D25-8EC6-8B57A8AEB339}”=""

“{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43}”=“Fusion Cache”

“{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}”=“Shell Search Band”

**********************************************************************************

HKEY ROOT CLASSIDS:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{5E3C4725-A3B7-4D25-8EC6-8B57A8AEB339}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{5E3C4725-A3B7-4D25-8EC6-8B57A8AEB339}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{5E3C4725-A3B7-4D25-8EC6-8B57A8AEB339}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{5E3C4725-A3B7-4D25-8EC6-8B57A8AEB339}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\wjerrPLK.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

**********************************************************************************

Files Found are not all bad files:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\

borlndmm.dll Wed 2060-08-18 19:40:44 … 24 064 23,50 K

browseui.dll Wed 2006-05-10 7:27:48 A… 1 022 976 999,00 K

cc3250mt.dll Wed 2060-08-18 20:02:22 … 1 496 064 1,43 M

cdfview.dll Wed 2006-05-10 7:27:48 A… 151 552 148,00 K

cp3245mt.dll Wed 2060-08-18 19:40:44 … 909 824 888,50 K

danim.dll Wed 2006-05-10 7:27:48 A… 1 055 744 1,00 M

dhcpcsvc.dll Fri 2006-05-19 15:26:54 A… 111 104 108,50 K

dnsapi.dll Fri 2006-05-19 15:26:54 A… 148 480 145,00 K

dxtmsft.dll Wed 2006-05-10 7:27:48 A… 357 888 349,50 K

dxtrans.dll Wed 2006-05-10 7:27:48 A… 205 312 200,50 K

extmgr.dll Wed 2006-05-10 7:27:48 A… 55 808 54,50 K

iepeers.dll Wed 2006-05-10 7:27:48 A… 251 904 246,00 K

inseng.dll Wed 2006-05-10 7:27:48 A… 96 768 94,50 K

iphlpapi.dll Fri 2006-05-19 15:26:54 A… 95 744 93,50 K

jgdw400.dll Thu 2006-06-01 20:49:32 A… 163 840 160,00 K

jgpl400.dll Thu 2006-06-01 20:49:32 A… 27 648 27,00 K

jscript.dll Thu 2006-05-18 7:43:42 A… 450 560 440,00 K

jsproxy.dll Wed 2006-05-10 7:27:48 A… 15 872 15,50 K

mshtml.dll Fri 2006-05-19 17:08:18 A… 3 076 096 2,93 M

mshtmled.dll Wed 2006-05-10 7:27:48 A… 448 512 438,00 K

msrating.dll Wed 2006-05-10 7:27:48 A… 146 432 143,00 K

mstime.dll Wed 2006-05-10 7:27:48 A… 532 480 520,00 K

pngfilt.dll Wed 2006-05-10 7:27:48 A… 39 424 38,50 K

rasmans.dll Thu 2006-06-22 12:54:46 A… 181 248 177,00 K

shdocvw.dll Mon 2006-05-29 17:32:54 A… 1 496 576 1,43 M

shlwapi.dll Wed 2006-05-10 7:27:48 A… 474 112 463,00 K

urlmon.dll Wed 2006-05-10 7:27:48 A… 616 448 602,00 K

wininet.dll Wed 2006-05-10 7:27:48 A… 666 112 650,50 K

wmp.dll Mon 2006-04-24 15:40:00 A… 4 730 880 4,51 M

xpsp3res.dll Thu 2006-05-11 10:58:50 A… 99 840 97,50 K

30 items found: 30 files, 0 directories.

Total of file sizes: 19 149 312 bytes 18,26 M

Locate .tmp files:

No matches found.

**********************************************************************************

Directory Listing of system files:

Wolumin w stacji C nie ma etykiety.

Numer seryjny woluminu: 2E60-CC21

Katalog: C:\WINDOWS\System32

2006-07-12 03:07

2005-12-31 18:20 236˙583 e4020edoeh0c0.dll

2005-12-31 16:20 235˙566 o6pq0g75e6.dll

2005-12-24 15:49 236˙639 m0ju0a19ed.dll

2005-12-20 19:44 234˙153 mqdtcuiu.dll

2005-12-20 17:05 234˙153 irjol5131.dll

2005-12-20 16:26 236˙912 lv0u09d9e.dll

2005-12-19 20:30 236˙026 en0ul1d91.dll

2005-12-15 15:54 236˙272 t28ulcl91fq.dll

2005-12-14 01:06 233˙413 nqwrsar.dll

2005-12-08 17:45 5˙120 Thumbs.db

2005-09-09 14:14

10 plik(˘w) 2˙124˙837 bajt˘w

2 katalog(˘w) 18˙721˙628˙160 bajt˘w wolnych