Proszę o sprawdzenie loga


(Brylok) #1

Witam

Prosilbym o sprawdzenie loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:39:02, on 2005-12-09

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\DVDRAMSV.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\windows\system32\mdms.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\System32\sywsvcs.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet 5100 series\Bin\hpocyp07.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe

C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe

C:\WINDOWS\System32\hpoipm07.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOFXM07.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AUpdate.exe

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 4 dla marcin.zip\HijackThis.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AntyVirK] c:\windows\antyvirk.exe ukrt 

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Center] C:\WINDOWS\System32\outpstd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Office] C:\WINDOWS\System32\mstool.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysMemory manager] c:\windows\system32\mdms.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bxproxy] C:\WINDOWS\bxproxy.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [bxproxy] C:\WINDOWS\bxproxy.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\System32\sywsvcs.exe

O4 - HKCU\..\Run: [System] C:\WINDOWS\svchost.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CU1] C:\Program Files\Common Files\VCClient\VCClient.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CU2] C:\Program Files\Common Files\VCClient\VCMain.exe

O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp officejet 5100 series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet 5100 series\Bin\hpocyp07.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'mswsck2.dll' missing

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: H323TSP - C:\WINDOWS\system32\r08s0al7edq.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: Hints - C:\WINDOWS\system32\ksdlv.dll

O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\System32\DVDRAMSV.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Sporo zbednych rzeczy usunalem…ale z reszta nie moge sobie dac rady :? Komputer dziala o wiele wolniej i mniej wydajniej


(Tiutia) #2

Wejdż na stronę http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … topic=5989

jest tam dużo o optymalizacji. Uważaj jednak na BootVis. Ja miałem po nim sporo problemów - reszta OK.

Pozdrawiam andrew :slight_smile:


(Gutek) #3

LSP-Fix usuniesz wpisy 010 TU odpal LSP-Fix zaznacz “I know what I’m doing” następnie w okienku Keep zaznacz plik mswsck2.dll i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Poczytaj Usuwanie Trojan.Repsamo

Poczytaj Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix