Prosze o sprawdzenie loga


(Aga507) #1

chyba załapałam trojana pojawia mi sie przy starcie niebieska tapeta a na niej komunikat SPYWARE INFECTION i nic nie mozna zmienić, otwierają się okna które nie powinny ratujcie :]

KOD:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:27:19, on 2005-12-12

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ZcfgSvc.exe

c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\1XConfig.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\ACS\AOLacsd.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

c:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\TOSHIBA\IVP\swupdate\swupdtmr.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe

C:\WINDOWS\inet20009\services.exe

C:\Program Files\Toshiba\Tvs\TvsTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

C:\TOSHIBA\IVP\ISM\pinger.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hphmon03.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

C:\Program Files\The Cleaner\cleaner.exe

C:\Program Files\Trojan Remover\fipB.exe

C:\Program Files\Trojan Remover\fipB.exe

C:\Documents and Settings\Agnieszka\Desktop\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R3 - URLSearchHook: (no name) - {02EE5B04-F144-47BB-83FB-A60BD91B74A9} - C:\Program Files\SurfSideKick 3\SskBho.dll

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20009\services.exe

O2 - BHO: DownloadRedirect Class - {00000000-6CB0-410C-8C3D-8FA8D2011D0A} - F:\Programy\New Folder\iMeshBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - (no file)

O2 - BHO: iMeshBar BHO - {5345A7A1-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Program Files\iMeshBar\bar\2.bin\IMESHBAR.DLL (file missing)

O2 - BHO: wb - {55BE9F0D-6CAF-4c3e-B125-5A13A8C9D0EC} - C:\WINDOWS\system32\nsfD.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: TalMgr Class - {70230839-555C-4862-8D42-BB1E2352502C} - C:\WINDOWS\system32\italolop.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {78364D99-A640-4ddf-B91A-67EFF8373045} - C:\WINDOWS\system32\appwiz.dll

O2 - BHO: ohb - {9ADE0443-2AB2-4B23-A3F8-AC520773DE12} - C:\WINDOWS\system32\nsdE.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: iMeshBar - {5345A7A9-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\Program Files\iMeshBar\bar\2.bin\IMESHBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Tvs] C:\Program Files\Toshiba\Tvs\TvsTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [THotkey] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Pinger] C:\TOSHIBA\IVP\ISM\pinger.exe /run

O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Notebook Maximizer] C:\Program Files\Notebook Maximizer\maximizer_startup.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LtMoh] C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon03] C:\WINDOWS\system32\hphmon03.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EOUApp] C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20009\services.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-watch] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-watch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe

O4 - HKLM\..\Run: [adtech2006] c:\windows\adtech2006.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tcactive] C:\Program Files\The Cleaner\tca.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tcmonitor] C:\Program Files\The Cleaner\tcm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SurfSideKick 3] C:\Program Files\SurfSideKick 3\Ssk.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20009\services.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SurfSideKick 3] C:\Program Files\SurfSideKick 3\Ssk.exe

O4 - Global Startup: RAMASST.lnk = C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\newdotnet\newdotnet6_90.dll' missing

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.toshibadirect.com/dpdstart

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O20 - Winlogon Notify: IntelWireless - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\LgNotify.dll

O21 - SSODL: SysTray.Exiv - {2963ECFC-4E5C-2f3b-B334-D67434FC72E0} - C:\WINDOWS\system32\hmggcgbd.dll (file missing)

O21 - SSODL: SysTray.Exys - {7368D5FC-6F5C-4f5b-B964-E67214F67852} - C:\WINDOWS\system32\cimiapip.dll (file missing)

O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc. - C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\ACS\AOLacsd.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: OwnershipProtocol - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

O23 - Service: Pml Driver - HP - C:\WINDOWS\system32\HPHipm09.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Swupdtmr - Unknown owner - c:\TOSHIBA\IVP\swupdate\swupdtmr.exe

O23 - Service: TOSHIBA Application Service (TAPPSRV) - TOSHIBA Corp. - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe

(Gutek) #2

LSP-Fix usuniesz wpisy 010 TU odpal LSP-Fix zaznacz “I know what I’m doing” następnie w okienku Keep zaznacz plik newdotnet6_90.dll i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish

 1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

 2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

 3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

 4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

 5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

 6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:


(Aga507) #3

dzieki za pomoc

to nowy log

[size=9]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:25:46, on 2005-12-13

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ZcfgSvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\1XConfig.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\ACS\AOLacsd.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

c:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\TOSHIBA\IVP\swupdate\swupdtmr.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe

C:\Program Files\Toshiba\Tvs\TvsTray.exe

C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

C:\TOSHIBA\IVP\ISM\pinger.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hphmon03.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-watch.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program Files\The Cleaner\tca.exe

C:\Program Files\The Cleaner\tcm.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\22c734c12ba2228809e817e4675732a3\update\update.exe

C:\Documents and Settings\Agnieszka\Desktop\HijackThis.exe


O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Tvs] C:\Program Files\Toshiba\Tvs\TvsTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [THotkey] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Pinger] C:\TOSHIBA\IVP\ISM\pinger.exe /run

O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Notebook Maximizer] C:\Program Files\Notebook Maximizer\maximizer_startup.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LtMoh] C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon03] C:\WINDOWS\system32\hphmon03.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EOUApp] C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-watch] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-watch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tcactive] C:\Program Files\The Cleaner\tca.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tcmonitor] C:\Program Files\The Cleaner\tcm.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20009\services.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: RAMASST.lnk = C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.toshibadirect.com/dpdstart

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O20 - Winlogon Notify: IntelWireless - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\LgNotify.dll

O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc. - C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\ACS\AOLacsd.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: OwnershipProtocol - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

O23 - Service: Pml Driver - HP - C:\WINDOWS\system32\HPHipm09.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Swupdtmr - Unknown owner - c:\TOSHIBA\IVP\swupdate\swupdtmr.exe

O23 - Service: TOSHIBA Application Service (TAPPSRV) - TOSHIBA Corp. - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe[/size]

(Kuz5) #4

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Folder na czerwono usun ręcznie z dysku


(Aga507) #5

hmmmm ja nie mam tego folderu na c:\windows !!


(Gutek) #6

Daj LOG z Silent Runners

Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=15989


(Aga507) #7

ok oto on

"Silent Runners.vbs", revision 41, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\

"1" = "C:\WINDOWS\system32\service\explorer.exe" [null data]


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"TOSCDSPD" = "C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe" ["TOSHIBA"]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"xp_system" = "C:\WINDOWS\inet20009\services.exe" [file not found]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["sms-express.com"]

"SurfSideKick 3" = "C:\Program Files\SurfSideKick 3\Ssk.exe" [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Tvs" = "C:\Program Files\Toshiba\Tvs\TvsTray.exe" ["TOSHIBA Corporation"]

"TPSMain" = "TPSMain.exe" ["TOSHIBA Corporation"]

"THotkey" = "C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe" ["TOSHIBA"]

"TFncKy" = "TFncKy.exe" ["TOSHIBA Corporation"]

"SynTPLpr" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" ["Synaptics, Inc."]

"SynTPEnh" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" ["Synaptics, Inc."]

"SoundMAXPnP" = "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe" ["Analog Devices, Inc."]

"SoundMAX" = "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray" ["Analog Devices, Inc."]

"SmoothView" = "C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe" ["TOSHIBA Corporation"]

"Pinger" = "C:\TOSHIBA\IVP\ISM\pinger.exe /run" ["TOSHIBA Corporation"]

"PadTouch" = "C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe" ["TOSHIBA"]

"Notebook Maximizer" = "C:\Program Files\Notebook Maximizer\maximizer_startup.exe" [null data]

"NeroCheck" = "C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"NDSTray.exe" = "NDSTray.exe" ["TOSHIBA CORPORATION"]

"LtMoh" = "C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe" ["Agere Systems"]

"IntelWireless" = "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe /tf Intel PROSet/Wireless" ["Intel Corporation"]

"IgfxTray" = "C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" ["Intel Corporation"]

"HPHmon03" = "C:\WINDOWS\system32\hphmon03.exe" ["Hewlett-Packard"]

"HotKeysCmds" = "C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" ["Intel Corporation"]

"EOUApp" = "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe" ["Intel Corporation"]

"dla" = "C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe" ["Sonic Solutions"]

"ccApp" = ""c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"" ["Symantec Corporation"]

"AGRSMMSG" = "AGRSMMSG.exe" ["Agere Systems"]

"Ad-watch" = ""C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-watch.exe"" ["Lavasoft Sweden"]

"AVG7_CC" = "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP" ["GRISOFT, s.r.o."]

"TrojanScanner" = "C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe" ["Simply Super Software"]

"tcactive" = "C:\Program Files\The Cleaner\tca.exe" ["MooSoft Development"]

"tcmonitor" = "C:\Program Files\The Cleaner\tcm.exe" ["MooSoft Development"]

"xp_system" = "C:\WINDOWS\inet20009\services.exe" [file not found]

"SurfSideKick 3" = "C:\Program Files\SurfSideKick 3\Ssk.exe" [file not found]

"adtech2006" = "c:\windows\adtech2006.exe" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = "AcroIEHlprObj Class" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]

{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}\(Default) = "*n" (unwritable string)

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll" ["Sonic Solutions"]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = "Google Toolbar Helper" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]

{BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872}\(Default) = "NAV Helper"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Display Panning CPL Extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "HyperTerminal Icon Ext"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}" = "Shell Application Manager"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl" [file not found]

"{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}" = "Installed Apps Enumerator"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl" [file not found]

"{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}" = "Darwin App Publisher"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl" [file not found]

"{2F603045-309F-11CF-9774-0020AFD0CFF6}" = "Synaptics Control Panel"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPCpl.dll" ["Synaptics, Inc."]

"{DEE12703-6333-4D4E-8F34-738C4DCC2E04}" = "RecordNow! SendToExt"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Sonic\RecordNow!\shlext.dll" [null data]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}" = "DriveLetterAccess"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll" ["Sonic Solutions"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{e57ce731-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1}" = "Universal Plug and Play Devices"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll" [MS]

"{A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9}" = "Share-to-Web Upload Folder"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Hewlett-Packard\PhotoSmart\HP Share-to-Web\HPGS2WNS.DLL" ["Hewlett-Packard"]

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]

"{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}" = "AVG7 Shell Extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG Free\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]

"{9F97547E-460A-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}" = "AVG7 Find Extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG Free\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]

"{52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805}" = "Trojan Remover Shell Extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\TROJAN~1\Trshlex.dll" ["Simply Super Software"]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! igfxcui\DLLName = "igfxsrvc.dll" ["Intel Corporation"]

INFECTION WARNING! IntelWireless\DLLName = "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\LgNotify.dll" ["Intel Corporation"]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

AVG7 Shell Extension\(Default) = "{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG Free\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]

mymgmgxs\(Default) = "{bf3f35a0-433f-4f7f-94c7-9efb8b76e3c5}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\kmkgk.dll" [null data]

Symantec.Norton.Antivirus.IEContextMenu\(Default) = "{5345A4D5-41EB-4A2F-9616-CE1D4F6C35B2}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

TheCleaner\(Default) = "{2DE506B9-4320-11d3-8E42-002035221EDA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\The Cleaner\tcshellex.dll" ["MooSoft Development"]

Trojan Remover\(Default) = "{52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\TROJAN~1\Trshlex.dll" ["Simply Super Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

TheCleaner\(Default) = "{2DE506B9-4320-11D3-8E42-002035221EDA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\The Cleaner\tcshellex.dll" ["MooSoft Development"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

AVG7 Shell Extension\(Default) = "{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG Free\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]

Symantec.Norton.Antivirus.IEContextMenu\(Default) = "{5345A4D5-41EB-4A2F-9616-CE1D4F6C35B2}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

TheCleaner\(Default) = "{2DE506B9-4320-11D3-8E42-002035221EDA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\The Cleaner\tcshellex.dll" ["MooSoft Development"]

Trojan Remover\(Default) = "{52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\TROJAN~1\Trshlex.dll" ["Simply Super Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies [Description]:

-----------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\

HIJACK WARNING! "ForceActiveDesktopOn"=dword:00000001 

[enables Active Desktop and prevents disabling it]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop enabled via Group Policy.


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Startup items in "Agnieszka" & "All Users" startup folders:

-----------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup

"RAMASST" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe" ["Matsushita Electric Industrial Co., Ltd."]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"Norton AntiVirus - Scan my computer - Agnieszka" -> launches: "c:\PROGRA~1\NORTON~1\Navw32.exe /task:"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Norton AntiVirus\Tasks\mycomp.sca"" ["Symantec Corporation"]

"Symantec NetDetect" -> launches: "C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE" ["Symantec Corporation"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 19

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\

"{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}" = "Norton AntiVirus" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]


"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = "&Google" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = "&Google" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]


"{5345A7A9-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0}" = "iMeshBar" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\iMeshBar\bar\2.bin\IMESHBAR.DLL" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}" = "Norton AntiVirus"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]


"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = "&Google" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

{FE54FA40-D68C-11D2-98FA-00C0F0318AFE}\ = "Real.com" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll" [MS]


Dormant Explorer Bars in "View, Explorer Bar" menu


HKLM\Software\Classes\CLSID\{5345A7AE-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0}\ = "iMeshBar Quick View"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll" [MS]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\ = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"


{CD67F990-D8E9-11D2-98FE-00C0F0318AFE}\

"ButtonText" = "Real.com"


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


C:\WINDOWS\INF\IERESET.INF (used to "Reset Web Settings")


Added lines (compared with English-language version):

[Strings]: START_PAGE_URL=http://www.toshibadirect.com/dpdstart


Missing lines (compared with English-language version):

[Strings]: 1 lineRunning Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


AOL Connectivity Service, AOL ACS, "C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\ACS\AOLacsd.exe" ["America Online, Inc."]

AVG E-mail Scanner, AVGEMS, "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe" ["GRISOFT, s.r.o."]

AVG7 Alert Manager Server, Avg7Alrt, "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe" ["GRISOFT, s.r.o."]

AVG7 Update Service, Avg7UpdSvc, "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe" ["GRISOFT, s.r.o."]

C-DillaCdaC11BA, C-DillaCdaC11BA, "C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE" ["C-Dilla Ltd"]

ConfigFree Service, CFSvcs, "C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe" ["TOSHIBA CORPORATION"]

Creative Service for CDROM Access, Creative Service for CDROM Access, "C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE" ["Creative Technology Ltd"]

DVD-RAM_Service, DVD-RAM_Service, "C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe" ["Matsushita Electric Industrial Co., Ltd."]

EvtEng, EvtEng, "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe" ["Intel Corporation"]

Norton AntiVirus Auto-Protect Service, navapsvc, ""c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe"" ["Symantec Corporation"]

Norton AntiVirus Firewall Monitor Service, NPFMntor, ""c:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe"" ["Symantec Corporation"]

OwnershipProtocol, OwnershipProtocol, "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe" ["Intel Corporation"]

RegSrvc, RegSrvc, "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe" ["Intel Corporation"]

SoundMAX Agent Service, SoundMAX Agent Service (default), "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe" ["Analog Devices, Inc."]

Spectrum24 Event Monitor, S24EventMonitor, "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe" ["Intel Corporation "]

Swupdtmr, Swupdtmr, "c:\TOSHIBA\IVP\swupdate\swupdtmr.exe" [null data]

Symantec Event Manager, ccEvtMgr, ""c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"" ["Symantec Corporation"]

Symantec Network Drivers Service, SNDSrvc, ""c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe"" ["Symantec Corporation"]

Symantec Settings Manager, ccSetMgr, ""c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"" ["Symantec Corporation"]

Symantec SPBBCSvc, SPBBCSvc, ""c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe"" ["Symantec Corporation"]

TOSHIBA Application Service, TAPPSRV, ""C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe"" ["TOSHIBA Corp."]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]

Microsoft Shared Fax Monitor\Driver = "FXSMON.DLL" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 15 seconds.

+ The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

 took 13 seconds.

---------- (total run time: 85 seconds)

(Gutek) #8

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG.


(Aga507) #9

hmm uruchamiam FIX.REG to wyskakuje mi cos takiego


(Gutek) #10

a taki fix zrób :wink: