Prosze o sprawdzenie loga

Prosze o sprawdzenie loga.problemem jest samoczynny restart dodatkowo pojawił sie dziwny plik C:/ sccfg.sys (cały czas sie odnawia po restarcie )Komputer przeskanowany Kasperskim i ad-aware ,nie wykrył zadnych wirusów

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:30:59, on 2005-12-13

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WIN_XP\System32\smss.exe

C:\WIN_XP\system32\winlogon.exe

C:\WIN_XP\system32\services.exe

C:\WIN_XP\system32\lsass.exe

C:\WIN_XP\system32\svchost.exe

C:\WIN_XP\System32\svchost.exe

C:\WIN_XP\System32\RunDll32.exe

C:\WIN_XP\Explorer.EXE

C:\Program Files\INNE PROGRAMY\Nowy folder (2)\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IDMIEHlprObj Class - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\INNE PROGRAMY\Internet Download Manager22\IDMIECC.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - (no file)

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WIN_XP\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WIN_XP\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MP3 Alarm Clock] C:\Program Files\MP3 Alarm Clock\mp3alarmclock.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\PROGRA~1\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SkinClock] C:\Program Files\Clock Tray Skins\ClockTraySkins.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Start GetRight.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Download All Links with IDM - C:\Program Files\INNE PROGRAMY\Internet Download Manager22\IEGetAll.htm

O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\INNE PROGRAMY\Internet Download Manager22\IEExt.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\INNE PROGRAMY\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Tłumacz na angielski - {CCCE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\translatica\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tłumacz na angielski - {CCCE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\translatica\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O9 - Extra button: Tłumacz na polski - {CCCE5D71-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\translatica\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tłumacz na polski - {CCCE5D71-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\translatica\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O9 - Extra button: Zachowaj przetłumaczoną stronę - {CCCE5D72-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\translatica\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Zachowaj przetłumaczoną stronę - {CCCE5D72-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\translatica\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\win_xp\system32\idmmbc.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\win_xp\system32\idmmbc.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\win_xp\system32\idmmbc.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\win_xp\system32\idmmbc.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\win_xp\system32\idmmbc.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1132054571468

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: FolderGuard - C:\Program Files\INNE PROGRAMY\Folder Guard\FGuard32.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WIN_XP\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WIN_XP\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\INNE PROGRAMY\DEFREGMATOR\DkService.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\ScsiAccess.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: Virtual CD v7 Management Service (VC7SecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\HHVcdV7Sys\VC7SecS.exe

prosze o pomoc z góry thx

Log Ok , jak się restartuje jakiś błąd niebieski ekran się pokazuje??

C:/** sccfg.sys** w trybie awaryjnym usuń plik

ten plik caly czas usuwam ,ale on po restarcie znowu sie pojawia,a co do niebieskiego ekranu to niema.Jest tylko restart

A masz wyłaczone przywracanie systemu? wyłacz usuń wpis :wink:

tak przywracanie jest wyłaczone

Proszę o LOG z Silent Runners

Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=15989

niewiem czy dobrze zrobiłem tego loga

"Silent Runners.vbs", revision 41, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" [**WMI GetObject error**]

"Komunikator" = "C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" [**WMI GetObject error**]

"NBJ" = ""C:\PROGRA~1\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"" [**WMI GetObject error**]

"CursorXP" = "C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe" [**WMI GetObject error**]

"SkinClock" = "C:\Program Files\Clock Tray Skins\ClockTraySkins.exe" [**WMI GetObject error**]

"STYLEXP" = "C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide" [**WMI GetObject error**]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"AWMON" = ""C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"" [**WMI GetObject error**]

"Logitech Utility" = "Logi_MwX.Exe" [**WMI GetObject error**]

"ATIPTA" = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [**WMI GetObject error**]

"NeroFilterCheck" = "C:\WIN_XP\system32\NeroCheck.exe" [**WMI GetObject error**]

"MP3 Alarm Clock" = "C:\Program Files\MP3 Alarm Clock\mp3alarmclock.exe" [**WMI GetObject error**]

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe" [**WMI GetObject error**]

"KAVPersonal50" = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize" [**WMI GetObject error**]

"WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [**WMI GetObject error**]


HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

>{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}\(Default) = "Microsoft Windows Media Player"

                    \StubPath = "C:\WIN_XP\inf\unregmp2.exe /ShowWMP" [**WMI GetObject error**]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8}\(Default) = "IDMIEHlprObj Class" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\INNE PROGRAMY\Internet Download Manager22\IDMIECC.dll" [**WMI GetObject error**]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = "AcroIEHlprObj Class" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" [**WMI GetObject error**]

{E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE}\(Default) = "FlashFXP Helper for Internet Explorer" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll" [**WMI GetObject error**]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{00022613-0000-0000-C000-000000000046}" = "Karta właściwości pliku multimedialnego"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "mmsys.cpl" [**WMI GetObject error**]

"{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}" = "Zarządzanie skanerem ICM"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "icmui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}" = "Strona zabezpieczeń NTFS"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "rshx32.dll" [**WMI GetObject error**]

"{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}" = "Strona właściwości OLE Docfile"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "docprop.dll" [**WMI GetObject error**]

"{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}" = "Rozszerzenia powłoki dla udostępniania zasobów"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "ntshrui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}" = "PlusPack CPL Extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\themeui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL karty graficznej"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskadp.dll" [**WMI GetObject error**]

"{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL monitora wyświetlania"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskmon.dll" [**WMI GetObject error**]

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}" = "Strona zabezpieczeń usługi DS"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "dssec.dll" [**WMI GetObject error**]

"{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}" = "Strona zgodności"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "SlayerXP.dll" [**WMI GetObject error**]

"{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}" = "Program obsługi danych wycinkowych powłoki"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "shscrap.dll" [**WMI GetObject error**]

"{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}" = "Rozszerzenie Disc Copy"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "diskcopy.dll" [**WMI GetObject error**]

"{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}" = "Rozszerzenia powłoki dla obiektów Microsoft Windows Network"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "ntlanui2.dll" [**WMI GetObject error**]

"{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}" = "Zarządzanie monitorem ICM"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\icmui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}" = "Zarządzanie drukarką ICM"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\system32\icmui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}" = "Rozszerzenie powłoki drukarek sieci Web"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "printui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}" = "Disk Quota UI"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "dskquoui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}" = "Aktówka"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "syncui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\hticons.dll" [**WMI GetObject error**]

"{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}" = "Fonts"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "fontext.dll" [**WMI GetObject error**]

"{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}" = "Profil ICC"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\system32\icmui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}" = "Strona zabezpieczeń drukarek"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "rshx32.dll" [**WMI GetObject error**]

"{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}" = "Rozszerzenia powłoki dla udostępniania zasobów"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "ntshrui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}" = "Display TroubleShoot CPL Extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskperf.dll" [**WMI GetObject error**]

"{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}" = "Rozszerzenie Crypto PKO"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\system32\cryptext.dll" [**WMI GetObject error**]

"{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}" = "Rozszerzenie Crypto Sign"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\system32\cryptext.dll" [**WMI GetObject error**]

"{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}" = "Połączenia sieciowe"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\system32\NETSHELL.dll" [**WMI GetObject error**]

"{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}" = "Połączenia sieciowe"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\system32\NETSHELL.dll" [**WMI GetObject error**]

"{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}" = "&Skanery i aparaty fotograficzne"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "wiashext.dll" [**WMI GetObject error**]

"{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}" = "&Skanery i aparaty fotograficzne"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "wiashext.dll" [**WMI GetObject error**]

"{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}" = "&Skanery i aparaty fotograficzne"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "wiashext.dll" [**WMI GetObject error**]

"{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}" = "&Skanery i aparaty fotograficzne"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "wiashext.dll" [**WMI GetObject error**]

"{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}" = "&Skanery i aparaty fotograficzne"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "wiashext.dll" [**WMI GetObject error**]

"{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}" = "Remote Sessions CPL Extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\remotepg.dll" [**WMI GetObject error**]

"{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}" = "Auto Update Property Sheet Extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\wuaucpl.cpl" [**WMI GetObject error**]

"{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}" = "Rozszerzenia powłoki dla hosta skryptów systemu Windows"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\wshext.dll" [**WMI GetObject error**]

"{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}" = "Microsoft Data Link"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll" [**WMI GetObject error**]

"{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}" = "Tasks Folder Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\mstask.dll" [**WMI GetObject error**]

"{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}" = "Tasks Folder Shell Extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\mstask.dll" [**WMI GetObject error**]

"{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}" = "Zaplanowane zadania"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\mstask.dll" [**WMI GetObject error**]

"{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}" = "Wyszukaj"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\system32\shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}" = "Pomoc i obsługa techniczna"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\system32\shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}" = "Pomoc i obsługa techniczna"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\system32\shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}" = "Uruchom..."

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\system32\shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}" = "Internet"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\system32\shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}" = "E-mail"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\system32\shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}" = "Czcionki"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\system32\shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}" = "Narzędzia administracyjne"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\system32\shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}" = "Audio Media Properties Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\shmedia.dll" [**WMI GetObject error**]

"{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}" = "Video Media Properties Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\shmedia.dll" [**WMI GetObject error**]

"{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}" = "Wav Properties Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\shmedia.dll" [**WMI GetObject error**]

"{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}" = "Avi Properties Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\shmedia.dll" [**WMI GetObject error**]

"{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}" = "Midi Properties Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\shmedia.dll" [**WMI GetObject error**]

"{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}" = "Video Thumbnail Extractor"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\shmedia.dll" [**WMI GetObject error**]

"{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}" = "Pasek narzędzi programu Microsoft Internet"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}" = "Stan pobierania"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}" = "Folder powłoki zwiększonej"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}" = "Folder powłoki zwiększonej 2"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}" = "BandProxy"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}" = "Pasek przeglądarki Microsoft"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}" = "Pasek wyszukiwania"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}" = "Pasek multimediów"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}" = "Wyszukiwanie w okienku"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}" = "Wyszukiwanie w sieci Web"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}" = "Narzędzie opcji drzewa rejestru"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}" = "&Adres"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}" = "Pole edycji adresu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}" = "Autouzupełnianie Microsoft"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}" = "Wyodrębnianie obrazów Trident"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}" = "Lista autouzupełniania MRU"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}" = "Niestandardowa lista autouzupełniania MRU"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}" = "Dostępny"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}" = "Pasek podręczny śledzenia"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{E0E11A09-5CB8-4B6C-8332-E00720A168F2}" = "Analizator paska adresu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}" = "Lista autouzupełniania historii Microsoft"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}" = "Lista autouzupełniania folderu powłoki Microsoft"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}" = "Kontener wielu list autouzupełniania Microsoft"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}" = "Menu witryny paska powłoki"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}" = "Shell DeskBarApp"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}" = "Pasek pulpitu powłoki"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}" = "Shell Rebar BandSite"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}" = "Pomoc dla użytkownika"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}" = "Globalne ustawienia folderów"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Browseui.dll" [**WMI GetObject error**]

"{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}" = "Favorites Band"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}" = "Shell Automation Inproc Service"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}" = "Shell DocObject Viewer"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}" = "Microsoft Browser Architecture"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}" = "InternetShortcut"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}" = "Microsoft Url History Service"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}" = "Historia"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}" = "Tymczasowe pliki internetowe"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}" = "Tymczasowe pliki internetowe"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}" = "Microsoft Url Search Hook"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}" = "Ekran powitalny pakietu IE4"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}" = "CDF Extension Copy Hook"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}" = "ISFBand OC"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}" = "Search Assistant OC"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}" = "Internet"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}" = "Internet Name Space"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}" = "Pasek eksploratora"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\Shdocvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}" = "Sendmail service"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\sendmail.dll" [**WMI GetObject error**]

"{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}" = "Sendmail service"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\sendmail.dll" [**WMI GetObject error**]

"{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}" = "Folder pamięci podręcznej ActiveX"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\occache.dll" [**WMI GetObject error**]

"{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}" = "Subscription Mgr"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\webcheck.dll" [**WMI GetObject error**]

"{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}" = "Folder subskrypcji"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\webcheck.dll" [**WMI GetObject error**]

"{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}" = "WebCheckWebCrawler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\webcheck.dll" [**WMI GetObject error**]

"{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}" = "WebCheckChannelAgent"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\webcheck.dll" [**WMI GetObject error**]

"{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}" = "TrayAgent"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\webcheck.dll" [**WMI GetObject error**]

"{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}" = "Code Download Agent"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\webcheck.dll" [**WMI GetObject error**]

"{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}" = "ConnectionAgent"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\webcheck.dll" [**WMI GetObject error**]

"{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}" = "PostAgent"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\webcheck.dll" [**WMI GetObject error**]

"{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}" = "WebCheck SyncMgr Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\webcheck.dll" [**WMI GetObject error**]

"{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}" = "Menedżer aplikacji powłoki"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\appwiz.cpl" [**WMI GetObject error**]

"{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}" = "Wyliczanie zainstalowanych aplikacji"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\appwiz.cpl" [**WMI GetObject error**]

"{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}" = "Publikator aplikacji Darwin"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\appwiz.cpl" [**WMI GetObject error**]

"{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}" = "Shell Image Verbs"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\shimgvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}" = "Shell Image Data Factory"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\shimgvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}" = "GDI+program wyodrębniający miniatury plików"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\shimgvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}" = "Informacje podsumowujące obsługi miniatur (DOCFILES)"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\shimgvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}" = "Wyodrębnianie miniatur HTML"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\shimgvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}" = "Shell Image Property Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\shimgvw.dll" [**WMI GetObject error**]

"{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}" = "Kreator publikacji w sieci Web"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\netplwiz.dll" [**WMI GetObject error**]

"{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}" = "Zamawianie odbitek w sieci Web"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\netplwiz.dll" [**WMI GetObject error**]

"{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}" = "Obiekt powłoki kreatora publikacji"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\netplwiz.dll" [**WMI GetObject error**]

"{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}" = "Kreator uzyskiwania profilu usługi Passport"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WIN_XP\System32\netplwiz.dll" [**WMI GetObject error**]

"{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}" = "Folder skompresowany (zip)"

Poczekaj dłużej aż Silent skończy pracę sam beziesz wiedział, z 2 minuty :wink:

Mamy problem:[** WMI GetObject error **] -To jest błąd pobierania danych przez skrypt Silent Runners. Zainstaluj SP2 i daj wtedy log z Silenta