Prosze o sprawdzenie loga


(Bewu89) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 07:54:48, on 05-12-19

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SOFTWIN\BITDEFENDER COMMUNICATOR\XCOMMSVR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LXCCPPLS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\SOFTWIN\BITDEFENDER9\BDOESRV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\SOFTWIN\BITDEFENDER9\BDNAGENT.EXE

C:\PROGRAM FILES\D-TOOLS\DAEMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\OPERA\OPERA.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SOFTWIN\BITDEFENDER UPDATE SERVICE\LIVESRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SOFTWIN\BITDEFENDER SCAN SERVER\BDSS.EXE

C:\PROGRAM FILES\SOFTWIN\BITDEFENDER9\VSSERV.EXE

C:\PROGRAM FILES\SOFTWIN\BITDEFENDER9\BDMCON.EXE

D:\NIEZBęDNIK DLA WIN98\PROGRAMY\WIN 98\ANTYWIRUSY I INNE\HIJACKTHIS XP\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F1 - win.ini: run=lxccppls.exe

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\JCCATCH.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FGIEBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [Transparent] Trans.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [LXCCCATS] rundll32 C:\WINDOWS\SYSTEM\LXCCtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] C:\PROGRA~1\SOFTWIN\BITDEF~1\BDMCON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [BitDefender Virus Shield] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BitDefender Live Service] "C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "C:\PROGRAM FILES\SOFTWIN\BITDEFENDER9\bdnagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [BitDefender Communicator] "C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\\xcommsvr.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [BitDefender Scan Server] "C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\\bdss.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [BitDefender Live! Init] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdinit.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: Domain = TIVNET

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 192.168.3.1

Inernet mi chodzi jak chce, nie kiedy nie otwierają się strony, i dopiero po uruchomienie ponownie komputera wszysko chodzi.

Złączono Posta : 19.12.2005 (Pon) 10:36

niewiecie co może być nie tak ?? :frowning:


(Gutek) #2

Jest czysto :wink: